Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2020/21

Testy


Na tejto stránke nájdete informácie o testoch uskutočnených v rámci predmetu. Testy z predchádzajúcich realizácii predmetu nájdete v archíve.

Skúška

Termíny skúšok sa na fakulte stanovujú centrálne. Po skúške budú zverejnené otázky a odpovede.

Ak pretrvajú obmedzenia prezenčnej výučby, skúška tento rok prebehne v domácej forme (take home exam). V prípade obnovenia prezenčnej výučby, skúška bude mať formu ako v roku 2018/19 a predtým.

Budete sa potrebovať odvolávať na vlastný projekt. Môžete použiť akékoľvek chcete ďalšie zdroje. Avšak, skúšku musíte napísať samostatne: nie je povolená komunikácia s inými ľuďmi.

V termíne skúšky dostanete otázky, na ktoré budete odpovedať písomne. Svoje odpovede odovzdáte do miest odovzdania v AISe, ktoré za týmto účelom budú pripravené. Predpokladané trvanie skúšky je dve hodiny.

Na vypracovanie skúšky môžete použiť ktorýkoľvek editor textu. Diagramy môžete kresliť v nástroji UMLet. Následne vytvoríte jeden súbor vo formáte PDF, ktorý odovzdáte.

Aby ste nadobudli lepšiu predstavu o tom, ako by také otázky mohli vyzerať, tu sú nejaké príklady:

Riadny termín

Skúška, ktorá sa konala 7. júna o 10.30 na diaľku, ako aj kľúč hodnotenia sú zverejnené tu.

Opravný termín

Skúška v opravnom termíne, ktorá sa konala 1. júla o 10.30 na diaľku, ako aj kľúč hodnotenia sú zverejnené tu.Valentino Vranić
vranic at stuba.sk