Objektovo-orientované programovanie 2023/24


Záznamy


OOP 2023/24 (YouTube)

Archív:


fiit.sk/oop