Oznamy

25.10.2010
  Víťazom česko-slovenského kola ACM súťaže je tím z Fakulty matematiky fyziky a informatiky UK Bratislava.
  Tím Fakulty infomatiky a infomačných technológií STU bol najlepším medzi technickými univerzitami na Slovensku a v Cechách!

  Blahoželáme!
 • Výsledné poradie
  1. miesto FMFI UK Bratislava: Belan, Nánási, Perešíni
  2. miesto Karlova Univerzita Praha
  3. miesto Karlova Univerzita Praha
  4. miesto FIIT STU Bratislava: Švonava, Šajgalík, Lohnický
  5. miesto FMFI UK Bratislava: Csiba, Labath, Zeman
 • Podrobné výsledky všetkých 99 zúčastnených tímov z českých a slovenských univerzít.
20.10.2010 Súťaž sa blíži!
 • Do lokálneho kola súťaže CTU Open Contest 2010 na FIIT STU sa prihlásilo 15 tímov (z toho 1 nesúťažne) z bratislavských a mimobratislavských univerzít.

 • V piatok a sobotu si zmerajú programátorské sily 3 tímy z FPV UMB v Banskej Bystrici, 2 tímy z FMFI UK v Bratislave a 9 tímov z FIIT STU v Bratislave
 • Program súťaže na FIIT STU:

 • PIATOK 22.10.2010
  14:30 - 15:00 Registrácia (stačí jeden člen tímu)
  15:20 - 15:40 Otvorenie, privítanie
  15:40 - 17:00 Informácie o sútažnom prostredí a spôsobe vyhodnocovania.(Videoprenos z Prahy.)
  17:00 - 18:30 Skúšobné kolo
  SOBOTA 23.10.2010
  9:30 - 9:45 Súťažné pokyny (Videoprenos z Prahy.)
  10:00 - 15:00 Súťaž
  15:00 - 17:00 Prezentácia riešení, vyhlásenie výsledkov (Videoprenos z Prahy.)
27.9.2010 Pozor! Zmena termínu!
 • Lokálne kolo ACM súťaže na FIIT STU prebehne v rámci CTU Open Contest 22.-23.10.2010.
16.9.2010