Príklady z FLP

V tejto príručke sme pre vás pripravili vzorové príklady a riešenia na predmet Funkcionálne a logické programovanie.

Každá riešená úloha nachádzajúca sa v týchto oddieloch sa skladá z častí: Zadanie, Ako začať a Riešenie.

Na tejto príručke pracovalo viacero študentov v rámci predmetu odborné praktikum.
Sú to títo študenti:


AutoriPosledná aktualizácia 4. 9. 2001back  home  next