TP CUP 2012 - 2. kolo

Tím 1 - iDroid on Rails  

Osobný manažment fyzickej aktivity pomocou mobilných zariadení

Motto tímu: Ten thousands steps a day, keeps the doctor away.

Členovia tímu (študenti): Bc. Pavol Bielik, Bc. Peter Krátky, Bc. Štefan Mitrík, Bc. Michal Tomlein
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Michal Barla, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Súčasná spoločnosť čoraz viac inklinuje k sedavému životnému štýlu. Naším cieľom je za pomoci moderných technológií motivovať ľudí k pravidelnej fyzickej aktivite a pomôcť im tak zlepšiť kvalitu ich života. Realizáciou nášho riešenia je mobilná aplikácia pre inteligentné telefóny, ktorá meria, vyhodnocuje a odporúča vhodné množstvo fyzickej aktivity a zároveň integruje rôzne motivačné prvky.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt sa snaží spraviť z fyzickej aktivity niečo, čo je zaujímavé a zábavné pre bežných ľudí. Práve vytvorenie rôznych motivačných prvkov a ich integrácia tak, aby človek s radosťou použil našu aplikáciu aj ďalší deň je v našom projekte to najzaujímavejšie.

Na to, aby takéto niečo ale bolo možné, je nutné integrovať základné prvky potrebné pre efektívne vykonávanie fyzickej aktivity, ktorými sú jej meranie, vyhodnotenie a perso-nalizované odporúčanie. Práve vytvorenie presného a energeticky efektívneho merania aktivity, ktoré beží počas celého dňa, je technicky najnáročnejšia časť riešenia, ktorá robí naše riešenie spolu so systémom motivácie v tejto oblasti unikátnym.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 2 - HappyFourFriends

Imagine Cup 2012: Game Design - Phone

Členovia tímu (študenti): Bc. Roman Burger, Bc. Martin Džúr, Bc. Peter Meliško, Bc. Balázs Nagy
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Jakub Šimko

O ČOM TO VLASTNE JE?

V našom projekte sa snažíme vyvinúť hru, ktorá by umožnila nenúteným spôsobom naučiť hráča lepšej životospráve. Chceme to dosiahnuť poukázaním na to, aké ľahké je si osvojiť návyky vedúce k zdravej životospráve. Tiež sa snažíme nenápadným a hravým spôsobom rozširovať povedomie hráčov o biologických procesoch prebiehajúcich v ľudskom tele, nadväzujeme tak aj na vzdelávací aspekt.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Počas implementácie projektu získame skúsenosti s tvorbou hier, čo nie je bežné v rámci vysokoškolského štúdia, najmä na našej fakulte. Jedná sa o pomerne komplexný projekt, kde sa okrem návrhu a implementácie treba venovať aj menej tradičným úlohám ako napríklad, vytváranie grafiky, ozvučenie hry, tvorba príbehu, ako aj pozadia hry, a samotnej hernej mechaniky.

Okrem toho je pre nás výzvou prezentovať naše výsledky v medzinárodnom prostredí a súťažiť s tímami z rôznych krajín sveta. Samotná súťaž poskytuje viacero možností socializácie v rámci súťaže, kde môžeme nadviazať priateľské rozhovory s konkurenčnými tímami, získať spätnú väzbu od organizátorov a čerpať novinky priamo od herných dizajnérov z celého sveta.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 3 - Plagiátor Wanted

Plagiáty na webe

Členovia tímu (študenti): Bc. Jozef Lačný, Bc. Maroš Maršalek, Bc. Pavel Michalko, Bc. Ján Súkeník
Ved. tímu (pedagóg): doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Vytvárame aplikáciu, pomocou ktorej sa bude dať jednoducho overiť originalita ľubovoľného textu vzhľadom na všetky dokumenty dostupné na webe. Využívanie práce iných autorov je podľa nás veľmi dôležité a nechceme mu nijako zabraňovať. Našim cieľom je ale motivovať autorov aby všetky použité zdroje korektne citovali a aj tým pomáhali procesu objavovania nových poznatkov.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Vytváranie nových prác by malo v čo najväčšej miere vychádzať z poznatkov, skúseností a myšlienok ich autorov. Zámerné alebo neúmyselné odkopírovanie cudzej práce a jej následné prezentovanie ako vlastnej nie je dnes ničím výnimočným. Dôvody môžu byť rozličné, avšak výsledok je vždy rovnaký – znižovanie kvality vzdelávania a výskumu. Využívanie existujúcich znalostí je v procese objavovania nových poznatkov nevyhnutné. Prevzaté časti však musia byť korektne označené, aby mohol byť identifikovaný prínos autora. Preto je našim cieľom vytvoriť aplikáciu, ktorá bude odhaľovanie plagiátov uľahčovať a nútiť tým autorov korektne citovať všetky použité zdroje.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 4 - aDictIT

Štatistický preklad voľného textu

Motto tímu: Audaces fortuna adiuvat.

Členovia tímu (študenti): Bc. Róbert Horváth, Bc. Peter Jurčík, Bc. Peter Macko, Bc. Vladimír Ruman, Bc. Peter Sládeček, Bc. Maroš Ubreži, Bc. Matúš Vacula
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Dušan Zeleník

O ČOM TO VLASTNE JE?

Náš projekt je zameraný na vývoj prekladača, ktorý bude na základe štatistiky vedieť prekladať texty pomocou jednostranného korpusu na strane cieľového jazyka.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt je zaujímavý hlavne spôsobom prekladu, ktorý sa snažíme uplatniť v prekladači. Konvenčné prekladače využívajú obojstranný korpus, a teda majú rovnaký text v oboch prekladaných jazykoch. My na rozdiel od toho chceme prekladať na základe jednostranného korpusu a teda nie sme závislí na doslovne preložených textoch. Takýmto spôsobom teda získavame oveľa jednoduchšiu rozšíriteľnosť prekladača o nové jazyky. Táto výhoda spolu s faktom, že Google spoplatnil svoje prekladacie služby, by nám mala pomôcť pri spopularizovaní a následne nasadení nášho prekladača do reálnej prevádzky.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 8 - Simulanti

Simulácia davu

Motto tímu: Zachráň sa kto môžeš!!!

Členovia tímu (študenti): Bc. Adam Pomothy, Bc. Lukáš Pavlech, Bc. Michal Fornádeľ, Bc. Marek Hlaváč, Bc. Martin Košický, Bc. Daniel Petráš
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Peter Lacko, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Projekt simulácie davu je o vytvorení nového simulačného prostredia, ktoré bude schopné vykonávať simuláciu evakuácie v uzavretých priestoroch v reálnom čase. Pre dosiahnutie požadovanej funkcionality, je potrebné efektívne využiť výpočtové schopnosti - preto projekt využíva možnosti distribuovaného počítania. Na dosiahnutie čo najrealistickejšieho pohľadu je evakuácia konvertovaná do 3D zobrazenia.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Existuje mnoho prístupov k simulácii davu. Jednotlivé existujúce riešenia si vyberajú len niektoré z nich, nakoľko vznikli pre konkrétny účel a snažia sa naimplementovať len potrebné minimum, aby boli čo najefektívnejšie. Navyše, skutočne dobré riešenia sú platené.

Náš nástroj na simuláciu neobsahuje žiadne kompromisy. Spájame viaceré technológie aby sme dosiahli čo najrealistickejší pohľad na situáciu. Zvýšené výpočtové nároky riešime distribuovaným počítaním, pri ktorom využívame samostatné, navzájom komunikujúce moduly.

Navyše sme sa rozhodli zamerať aj na vizuálnu stránku simulácie a dosiahnutie čo najlepšieho zážitku zo sledovania evakuačných situácií. Preto je simulácia v reálnom čase pretransformovaná do 3D podoby.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 9 - 14G

Virtuálna FIIT

Členovia tímu (študenti): Bc. Igor Aufricht, Bc. Jozef Kujan, Bc. Dušan Poizl, Bc. Matej Škoda, Bc. Juraj Tóth
Ved. tímu (pedagóg): Mgr. Alena Kovárová, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Navigácia v priestoroch budov spojená s nedostatočným prístupom k základným informáciám je častým problémom návštevníkov rôznych inštitúcií. Riešením je naša desktopová a mobilná verzia Virtuálnej FIIT, ktorá obsahuje automatickú lokalizáciu používateľa, ponúka mu informácie o miestnosti, v ktorej sa nachádza, o rozvrhu v miestnosti, o osobe, ktorá v danej miestnosti sídli, ako aj mnohé iné užitočné informácie.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

V dnešnej dobe je bežné využívať navigačné systémy na otvorených priestranstvách. Čo však robiť, keď sa nachádzate vnútri budovy? Bežné navigačné zariadenia a systémy tu nepomôžu. Vo veľkých budovách je však navigácia rovnako zložitá ako v uliciach miest a práve tu vstupuje do hry náš projekt, ktorý sa skladá z dvoch častí. Prvou (ktorú naprogramovali naši predchodcovia) je interaktívny 3D model budovy prehliadateľný v bežnom prehliadači. Druhou (našou) je interaktívny 2D model budovy prehliadateľný v bežných inteligentných telefónoch. Obe verzie používateľovi poskytujú širokú funkcionalitu, a sú tak epicentrom všetkých užitočných informácii o budove. Okrem klasickej navigácie poskytujú informácie typu: obsadenie miestností, ich rozvrhy ako aj rozvrhy učiteľov a plánujeme ho rozšíriť aj o jedálniček, otváracie hodiny, cestovný poriadok blízkej hromadnej dopravy a užitočné odkazy.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 10 - Innovators

TrollEdit – textový editor obohatený o grafické prvky

Motto tímu: „Nothing is impossible when the work is also a hobby“

Členovia tímu (študenti): Bc. Marek Brath, Bc. Adrián Feješ, Bc. Maroš Jendrej, Bc. Jozef Krajčovič, Bc. Ľuboš Staráček, Bc. Lukáš Turský
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Peter Drahoš, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Obohatenie zdrojového kódu o grafické prvky môže byť výhodné pre porozumenie jeho štruktúry a tým pádom aj viesť k jej lepšiemu porozumeniu pre programátorov. Toto základné pozorovanie viedlo k myšlienke vytvorenia editora TrollEdit, ktorý sa snaží obohatiť zdrojový kód o grafické elementy pre jeho jednoduchšiu manipuláciu.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Hlavným dôvod, ako už bolo spomenuté, je nový pohľad na modifikáciu zdrojového kódu a celkovo editovanie textu s pokročilým využitím grafických prvkov. Ďalšou motiváciou je podpora rich-text blokov, ktoré umožňujú písať plnohodnotnú dokumentáciu priamo do zdrojových súborov a tak podporiť myšlienku dokumentačného programovania (literate programming) pána Donalda Knutha. Druhým významným dôvodom je, že doposiaľ na trhu neexistuje žiadne podobné riešenie, ktoré by sa uberalo iným smerom ako klasické textové editory, ktoré sú maximálne schopné ponúknuť text highlighting. Čo sa týka priamo práce s textom, tak tam poskytuje TrollEdit viacero zaujímavých možností. Okrem klasickej vizualizácie textu do hierarchie blokov a následnej práce s nimi, dovoľuje mať otvorených viacero takýchto súborov na danej scéne, medzi ktorými môže bloky ľubovoľne prenášať a kombinovať bez akýchkoľvek bežných problémov spojených s manipuláciou s textom. Taktiež pri práci v TrollEdit-e je možné oddeliť od seba prácu v textovom a grafickom móde, pričom sa vieme medzi nimi kedykoľvek prepnúť.

Nemenej zaujímavým aspektom tohto projektu sú použité technológie v spojení Qt a Lua a nástroje, ktoré napriek svoje sile nie sú až tak známe. Týmto projektom môžeme rozšíriť nielen naše schopnosti, ale aj poskytnúť ďalším generáciám získané znalosti v oblasti spracovania a zvýrazňovania textového obsahu. Dané riešenie môže tvoriť základ pre ďalšiu prácu ako napr. zvýraznenie softvérových metrík kódu alebo generovanie formátovanej dokumentácie priamo z rich-text komentárov, ktoré môže používateľ písať popri zdrojovom kóde.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 11 - Art Quintet

Digitálne divadlo

Členovia tímu (študenti): Bc. Matej Kvitkovič, Bc. Andrej Lezo, Bc. Peter Mačuga, Bc. Lenka Neslušanová, Bc. Marek Račev, Bc. Michal Žilinčík
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Vanda Benešová, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Myšlienkou je vytvorenie aplikácie schopnej vytvárať multimediálne prezentácie ovládané natrénovanými gestami. Okrem toho umožniť samotné ovládanie prezentácie a rozoznávanie naučených gest A to všetko s dôrazom na modulárnosť celej aplikácie.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Atraktívnosť nášho projektu spočíva hlavne v použití pomerne novej technológie na rozpoznávanie ľudských gest. Na prechod snímok už nie je potrebné zdĺhavé klikanie myšou, či ťukanie do interaktívnej tabule. S naším programom sa stačí postaviť pred Kinect a jednoducho vykonávať naučené gestá. Rozoznávanie gest je však možné uplatniť aj v iných prostrediach. Stačí mať nápad, multimediálny obsah na spustenie a zábavný spôsob prezerania prezentácií je na svete!

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 12 - 7 out of 10 Precision

Odporúčací systém

Motto tímu: Veci robíme na poslednú chvíľu. Prečo? Lebo to najlepšie na koniec.

Členovia tímu (študenti): Bc. Michal Cádrik, Bc. Martin Detko, Bc. Matej Mihalik, Bc. Ľudovít Mydla, Bc. Igor Slotík, Bc. Jakub Ševcech,
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Michal Kompan

O ČOM TO VLASTNE JE?

Poskytovanie odporúčania ako služby, kde každý používateľ môže pridať implementáciu vlastného odporúčacieho algoritmu a priamo ju môže použiť pri poskytovaní odporúčania. Poskytujeme webové API na získavanie odporúčania, grafické webové rozhranie na konfigurovanie a sledovanie úspešnosti odporúčačov a sadu rozhraní a funkcií na vytvorenie vlastnej implementácie a na jej použitie.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Doterajšie odporúčače sú špecializované a určené pre jednu doménu, prípadne pre jednu konkrétnu aplikáciu. My vytvárame odporúčanie ako službu, ktorá by bola vhodná pre rôzne typy obsahu a rôzne domény. Toto je zabezpečujeme poskytnutím možnosti zložiť a nakonfigurovať si vlastný odporúčač, dokonca s použitím vlastných implementácií funkcií použitých pri výpočte odporúčania. Rovnako podporujeme možnosť porovnávania úspešnosti nakonfigurovaných odporúčačov pomocou rôznych metrík. Vďaka nim si bude môcť systém, ktorý použije našu službu, lepšie nakonfigurovať parametre odporúčača a poskytovať tak svojim používateľom kvalitnejšie odporúčanie. Riešenie je forme webovej služby, ktorú je možné použiť kdekoľvek s minimálnymi nárokmi na konfigurovanie odporúčačov.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 13 - Thirteam

Tvorba "ľahko" sémantického obsahu pre adaptívny webový (výučbový) portál

Členovia tímu (študenti): Bc. Martin Franta, Bc. Martin Gajdoš, Bc. Martin Habdák, Bc. Róbert Kocian, Bc. Petra Vrablecová, Bc. Zuzana Zimová
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Marián Šimko

O ČOM TO VLASTNE JE?

Systém COME2T (z angl. COllaboration- and MEtadata-oriented COntent Management EnvironmenT) rieši správu obsahu a je využiteľný pre rôzne typy adaptívnych webových portálov. Poskytuje oddelenie správy obsahu, používateľských anotácii a metadát od ich samotnej prezentácie. Umožňuje priraďovať metadáta dokumentom, vytvárať vzťahy medzi dokumentmi aj medzi samotnými metadátami.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Jedinečnosť nášho projektu spočíva v tom, že obdobné systémy vo svete zatiaľ prakticky neexistujú, keďže idey sémantického webu sa začínajú uplatňovať len pozvoľna. Náš systém pomáha presadeniu sa adaptívnych portálov na poli Webu so sémantikou. Podporuje totiž tvorbu sémantiky nad obsahom, čím robí obsah prístupnejší pre pokročilé a automatizované spracovanie strojmi. Projekt sa nezameriava len na špecifický typ portálov, ale je využiteľný v rôznych doménach, akými sú napríklad výučbové systémy, knižnice, katalógy a iné. Pritom využíva moderné webové technológie, ktoré zabezpečujú jednoduché, intuitívne ovládanie a lepšiu udržiavateľnosť.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 14 - E Tím

Inteligentná hra pre mobilné zariadenia

Členovia tímu (študenti): Bc. Máté Fejes, Bc. Ľuboš Gelányi, Bc. Ľuboš Masný, Bc. Juraj Mäsiar, Bc. Adam Mihalik, Bc. Dávid Pszota
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Marek Tomša

O ČOM TO VLASTNE JE?

Cieľom nášho projektu je spojenie výdobytkov modernej doby s tradičnou formou komunikácie. Spojenie nastáva prostredníctvom hry, ktorá je určená pre mobilné telefóny. Hra ponúka používateľom zábavu, ktorej samotný priebeh motivuje k vzájomným osobným stretnutiam. Používateľ sa snaží vytvoriť hráča, ktorý bude dokázať samostatne hrať v zastúpení svojho učiteľa.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Výnimočnosť nášho projektu spočíva v tom, že hlavná myšlienka nie je v súperení medzi samotnými používateľmi, ako to je v drvivej väčšine hier. Toto súperenie prioritne prebieha medzi avatarmi, ktorých si vyberú a natrénujú jednotliví používatelia. Používateľ si po natrénovaní môže vybrať, akou formou chce otestovať schopnosti avatara. Prvou možnosťou je nechať ho súperiť s avatarmi ostatných používateľov v on-line súbojoch. Druhou možnosťou je súperenie avatarov pri osobnom stretnutí s iným hráčom. Za osobné stretnutia má používateľ extra body a bonusové možnosti, čo ho motivuje k socializácií.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 16 - WeKnownIT

Znalosti a zručnosti študentov

Motto tímu: Úspech dosiahne ten, kto v úspech verí.

Členovia tímu (študenti): Bc. Jakub Šalmík, Bc. Peter Ivanec, Bc. Patrik Polakovič, Bc. Michal Chylik, Bc. Anton Szórád
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Michal Holub

O ČOM TO VLASTNE JE?

Náš projekt je zameraný na zbieranie údajov o znalostiach a zručnostiach študentov. Umožňuje ich ďalšie spracovanie, hierarchizovanie, zadelenie do skupín či export. Využitie projektu vidíme nielen medzi súčasnou testovacou vzorkou, ktorou sú samotní študenti FIIT, ale použitie širokou verejnosťou. Uplatní sa najmä pri poskytovaní údajov pedagógom alebo tretím stranám, napríklad firmám hľadajúcim nových zamestnancov.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Zaujímavosťou nášho projektu je práve v agregácií znalostí študentov, ich zobrazenie v systéme a aj poskytovanie týchto dát tretej strane (cez API). Ďaľšou pridanou hodnotou je, že používateľovi môže iný používateľ zadať znalosť resp. vlastnosť "soft skills“, čo je napr. dobrá tímová spolupráca atď. Týmto dosiahneme objektívnejšie hodnotenie charakterových vlastností študenta lepšie, ako keby si tieto svoje vlastnosti zadával sám.

Umožnením komentovania pridaných znalostí či už od samotného študenta sebou alebo od iného používateľa prinášame spätnú väzbu na samotné znalosti študentov.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo