TP CUP 2017 - 2. kolo

TÍM 2 IS-SI - Vital hackers

eMotion

Členovia tímu: Zuzana Bobotová, David Černák, Veronika Gondová, Tomáš Matlovič, Tomáš Pavlovič, Ján Šmihla
Ved. tímu: Ing. Peter Gašpar

O ČOM TO VLASTNE JE?

Vyvíjame systém na manažment emócii, ktorý zbiera kontextové a biometrické dáta o používateľoch, vyhodnocuje ich a poskytuje im spätnú väzbu formou vizualizácie. Taktiež z dát počítame rôzne charakteristiky ako napríklad meria fyzickej aktivity či elektronická socializácia a zaoberáme sa predikciou nálad pomocou strojového učenia.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

V našom projekte vyvíjame produkt ktorý má potenciál pomáhať ľudom a zlepšovať ich zdravotný stav. Nielen že sa zaoberáme vývojom samotnej aplikácie, ale analyzujeme aj nazbierané dáta a snažíme sa z nich dolovať informácie. To dáva nášmu projektu výskumný charakter. Táto metóda manažmentu emócií navyše nadväzuje na existujúci výskum z univerzity v Cambridge, kde sa snažia vyhodnocovať emócie ľudí pomocou rovnakých dát ako v našom projekte. To len pozdvihuje relevantnosť našej práce.

Okrem toho je náš projekt zaujímavý aj z technologického pohľadu. Zbierame dáta rôzneho druhu, či už kontextové dáta z mobilného telefónu, senzorov alebo priamo informácie o používateľoch pomocou dotazníkov. Náš systém je navrhnutý tak, aby bol jednoducho rozšíriteľný o zber dát z ďalších zdrojov, a to nezávisle od frekvencie zberu dát alebo ich formátu. To zaisťuje jednoduchú rozšíriteľnosť a znovu použiteľnosť nášho systému.

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

TÍM 3 IS - Martians

SmartStore

Členovia tímu: Matej Červenka, Mária Dragúňová, Ondrej Kudláč, Matúš Salát, Martin Šidlo, Lukáš Šimek
Ved. tímu: Ing. Peter Krátky

O ČOM TO VLASTNE JE?

Projekt SmartStore prináša zefektívnenie a urýchlenie vybavenia objednávok tovaru webového obchodu na viacerých úrovniach - od predikcie a odporúčania optimálneho množstva tovaru na objednanie, cez skrátenie trasy výberu objednávky v sklade po optimálne uloženie tovaru v rámci skladu. Spomenuté spôsoby optimalizácie vedú k zníženiu rizika odbytu zákazníkov v dôsledku dlhých čakacích dôb na tovar.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Projekt prináša vylepšenie procesu nákupu produktov vo webových obchodoch prostredníctvom predikcie zmeny skladových zásob tak, aby si zákazník nebol nútený kúpiť chýbajúci produkt na stránke konkurenta. Optimalizáciou rozmiestnenia produktov a nájdením najlepšej cesty pre konkrétnu objednávku dochádza k urýchleniu vybavenia objednávky priamo v sklade, čo zároveň umožňuje vybavenie väčšieho množstva objednávok zákazníkov za deň. Projekt má vysoký pozitívny vplyv na biznis model webového obchodu s minimálnou zmenou biznis procesov. To všetko sa deje prostredníctvom moderných technológií umožňujúcich dynamický a zároveň jednoduchý vývoj bez zbytočnej námahy.

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

TÍM 4 IS-SI - CoolStoryBro

StoryTeller

Členovia tímu: Jakub Ondik, Adam Neupauer, Patrik Januška, Martin Olejár, Miroslav Hurajt, Ondrej Hamara
Ved. tímu: Ing. Karol Rástočný, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Projekt StoryTeller sa zaoberá zberom a vyhodnocovaním požiadaviek. Ide o informačný systém umožňujúci pohodlné zadávanie a sledovanie splnenia používateľských scenárov (funkcionálnych požiadaviek). Požiadavky sú zbierané prostredníctvom vizuálneho skicovania obrazoviek scenáru a ich komentovania. Na základe týchto skíc sú generované akceptačné testy, ktoré je možné spúšťať.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Nepresne definované požiadavky komplikujú nielen implementáciu daného systému, ale aj jeho návrh, čo v konečnom dôsledku znamená, že budú premrhané zdroje určené na projekt z pohľadu všetkých zainteresovaných strán. Dá sa teda povedať, že nepresné požiadavky sú jedným z najzávažnejších faktorov, ktoré spôsobujú neúspech pri projektoch.

Práve náš projekt, ktorý umožňuje skicovanie funkcionálnych požiadaviek, výrazne podporuje pochopenie požiadaviek zákazníka analytikom vďaka podpore efektívneho vytvárania skíc obrazoviek a prislúchajúcich používateľských scenárov priamo počas stretnutia so zákazníkom. Na druhej strane, vygenerované automatizované akceptačné testy jednoznačne určujú podmienky akceptovania systému zákazníkom a zjednodušujú sledovateľnosť progresu projektu dodávateľom. Náš systém umožňuje riešiť problém nepresne definovaných požiadaviek práve takýmto spôsobom, čo dáva základ k efektívnemu využívaniu zdrojov zainteresovaných strán a jednoduchého sledovania stavu projektov.

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

TÍM 5 IS - THE A TEAM

My Food Court

Členovia tímu: Jozef Balún, Martin Prekala, Miroslav Rác, Matej Schwartz, Štefan Schwartz, Igor Šimko
Ved. tímu: Ing. Michal Kompan, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

My Food Court zobrazuje agregované denné menu z reštaurácií vo vašom okolí. Spája vás a vaše preferencie s vybranými jedlami, a tak dokáže sledovať individuálne stravovacie návyky a na základe nich vytvárať ponuky. Taktiež dokáže jedlá zatriediť do skupín a následne odporúčať reštauráciám vysoko dopytované jedlá alebo developerom poskytnúť informácie o chýbajúcich zariadeniach v danej lokalite.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Naša aplikácia, odhliadnúc od jednoduchého používateľského prostredia a prehľadnej ponuky denného menu v okolitých stravovacích zariadeniach, vyniká funkcionalitou ukrytou pod povrchom. Skutočná hodnota je v zbieraní dát, ktoré nám poskytujú používatelia a aj samotné reštaurácie. Zhromažďuje dáta vzhľadom na rôznu polohu požívateľov a vďaka nim potom dokáže nielen lepšie poradiť používateľovi s výberom jedla na daný deň, ale aj relevantne navrhnúť prípadné zmeny ponuky samotným reštauráciám. Na základe údajov vieme byť prínosom pre používateľa aj pre reštaurácie, kde vieme predpovedať návštevnosť v jednotlivé dni, ukázať záujem používateľov a v prípade navrhnúť nové miesto pre novú reštauráciu.

Do budúcna sa chceme zamerať na plne automatizované odporúčanie jedla, kde by používateľ dostal iba tie ponuky jedla ktoré mu najviac vyhovujú. Na základe histórie jedál používateľa chceme odporúčať správne jedlo podľa nutričných hodnôt, vitamínov a pestrosti stravy.

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

TÍM 6 IS-SI - Beacode

Navigácia v budove

Členovia tímu: Peter Augustín, Veronika Balážová, Marek Bruchatý, Juraj Flamík, Ondrej Kipila, Sandra Kostova, Andrej Žlnka
Ved. tímu: Ing. Alena Martonová, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Náš projekt predstavuje mobilnú aplikáciu BeaCode, ktorá slúži na navigáciu v budove pomocou beaconov. Zobrazuje polohu návštevníka na mape podujatia, ďalej zobrazuje polohu jednotlivých exponátov a zároveň aj návštevníka prevedie po vyznačených exponátoch. Počas pohybu návštevníka mu aplikácia poskytuje aj dodatočné informácie o exponátoch, keď sa k ním návštevník približuje.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt je zaujímavý tým, že ponúkame navigáciu pomocou pomernej novej technológie Beaconov a nie pomocou GPS, ktorá ma v budove horší signál a tým pádom jej výsledky nie sú úplne presné. Okrem toho neponúkame iba navigáciu, ale aj informácie o exponátoch v reálnom čase.

Náš produkt je zaujímavý aj tým, že je zostavený z dvoch častí - jedna časť slúži pre návštevníkov podujatí a druhá časť slúži pre usporiadateľov podujatí tým, že mu poskytuje rôzne štatistiky a záznamy o návštevnosti jednak celého podujatia a zároveň aj jednotlivých exponátoch. Okrem toho mu náš produkt umožňuje zobrazovať a vyhodnocovať obľúbenosť exponátov a získavať feedback, ktorý preňho môže byť užitočný pre budúce zlepšenia. Tieto informácie sú pre usporiadateľov podujatí veľmi cenné, keďže v súčasnosti môžu získať feedback jedine z formulárov rozoslaných na dostupné emailové adresy.

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

TÍM 8 IS-SI - Blank

TRACKS - Tasks, Code Reviews, Activities, Source Code and Knowledge about Software

Členovia tímu: Peter Bobovský, Michal Kráľ, Peter Kučera, Marek Mura, Miriama Pomffyová, Lukáš Račko, Michal Slovík
Ved. tímu: Ing. Martin Konôpka

O ČOM TO VLASTNE JE?

TRACKS je systém zložený zo skupiny klientov sťahujúcich dáta z repozitárov jednotlivých systémov. Ďalej z centrálneho uzla, Balancera, rozdeľujúceho zadania klientom pre sťahovanie. Poslednou časťou je Server, ktorému klienti posielajú stiahnuté dáta a on ich následne ukladá do databázy Jena. Takto sú všetky dáta prístupné na jednom mieste.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Na každom väčšom projekte v praxi spolupracujú rôzni členovia tímu. Aby mal každý informácie o súčasnom stave riešenia projektu, využívajú rôzne podporné nástroje. Každú informáciu o úlohách, chybách, zdrojových kódoch, prehliadkach kódoch a iných, si musia vyhľadať v samostatných systémoch.

Náš projekt ponúka riešenie, ktoré tento problém odstráni. Jeho cieľom je zozbieranie dát z viacerých zdrojov, ako sú StackOverflow, Bugzilla a Github, s možnosťou ľahkého doplnenia iného zdroja. Zozbierané dáta našimi klientmi následne ukladáme do databázy v trojiciach: objekt, predikát, subjekt, ktoré zodpovedajú štandardu RDF - Resource Description Framework. Takto sú všetky informácie na jednom mieste. Takto sa otvára priestor pre dolovanie v dátach a vyhľadávanie informácii bez opätovného sťahovania dát.

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

TÍM 10 SI - Balooooooon

Servisný modul pre stratosférický balón [StratosFIIT]

Členovia tímu: Tomáš Urban, Martin Oravský, Jakub Findura, Maroš Frkáň, Ján Pánis, Dominik Pisarovič
Ved. tímu: Ing. Michal Valiček

O ČOM TO VLASTNE JE?

Cieľom nášho projektu je plne funkčný a spoľahlivý servisný modul umožňujúci pravidelné vypúšťanie balónov do stratosféry. Servisný modul je špeciálne zariadenie, ktoré pracuje v špecifických podmienkach ako je radiačné pozadie a extrémne zmeny teplôt. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je schopnosť zasielať informácie o svojej polohe za účelom úspešného dohľadania balóna po dopade naspäť na zem.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt je zaujímavý v neposlednom rade tým, že spomedzi ostatných projektov vyčnieva svojou jedinečnosťou a atraktívnosťou. Nie je realizovaný v bežných podmienkach, a preto pre nás bolo výzvou dosiahnuť niečo čo bežne nie je možné, minimálne nie jednoducho. Vesmír bol vždy pre verejnosť zaujímavým prvkom najmä kvôli jeho nekonečnosti a neprebádanosti. Priblížiť sa k vesmíru aspoň na úroveň stratosféry, je zaujímavým prvkom nie len pre nás ako tím, no veríme tomu, že aj pre širokú verejnosť.

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

TÍM 11 SI-IS - 3D Recon

Rekonštrukcia 3D scény v2

Členovia tímu: Jakub Ginter, Miroslav Haščič, Mário Hunka, Viktor Košťan, Richard Pintér
Ved. tímu: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Náš produkt ponúka architektom možnosť automatizácie procesu zameriavania a modelovania interiéru, v ktorom majú pracovať, pomocou hĺbkových kamier. Tieto dáta sú potom spracované našim produktom. Výsledkom spracovania je vyexportovaný súbor vo formáte DXF obsahujúci nasnímané dáta vhodný pre ďalšiu prácu v CAD nástroji.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt využíva pokročilé technológie pre meranie a spracovávanie dát. Nahrádza celý proces od prvotného zameriavania priestoru po ručné modelovanie v nástroji a vytvorenie obrazu priestoru v počítači jednoduchým zosnímaním pomocou hĺbkovej kamery a následným spracovaním nasnímaných dát našim produktom. Ten pomocou pokročilých algoritmov dáta spracuje a vyexportuje ich vo formáte pre bežne používané modelovacie nástroje CAD. Tým sa výrazne zníži časová náročnosť pre architektov a dizajnérov a tým pochopiteľne aj náklady. Druhým prínosom je zvýšenie presnosti. Pri zameriavaní môže dôjsť ku nepresnostiam obzvlášť pri zameriavaní menších objektov ako sú vypínače osvetlenia, parapetné dosky a podobne. Nakoľko my prinášame automatizované riešenie eliminuje sa riziko nepresností či riziko, že pracovník niečo zabudne zamerať. Nepresnosti môžu vzniknúť iba v prípade, že bude použitá nekvalitná kamera alebo bude zameriavanie vykonané nesprávne.

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

TÍM 13 IS-SI - MamBit

EduSim - Simulátor pre výuku

Členovia tímu: Adam Blaško, Martin Cvičela, Ivan Gulis, Tomáš Liščák, Branislav Makan, Marek Matula
Ved. tímu: Ing. Marek Lóderer

O ČOM TO VLASTNE JE?

EduSim je viacdoménový nástroj na tvorbu vzdelávacích simulácií. Jeho hlavnou úlohou je zinteraktívniť a zatraktívniť vzdelávací proces ako učiteľom, tak aj študentom. Pridanou hodnotou je využitie jedného nástroje na vytváranie študijných materiálov pre rôzne predmety.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

EduSim vznikol úsilím vytvoriť jeden nástroj na tvorbu vzdelávacích simulácií pre rôzne domény. Vďaka Unity 3D jeho grafické prvky nie sú obmedzené len na 2D – bez väčších sa môžu pridať aj tretí rozmer, čím sa otvárajú nové možnosti. EduSim bol vyvíjaný s veľkým dôrazom na modulárnosť – každá vlastnosť je jeden skript, ktorý sa môže ľubovoľne pridať alebo odobrať.

Náš nástroj umožňuje exportovať zostavené schémy elektrických obvodov do HTML dokumentov. Tieto sa môžu zverejniť na webe alebo rozdať študentom inou cestou. Najväčšou výhodou HTML dokumentov je ich generickosť – môžeme ich otvoriť v hocijakom prehliadači podporujúci WebGL.

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

TÍM 14 SI-IS - Talented Otters

SecMon

Členovia tímu: Norbert Danišik, Matej Guráň, Matúš Jurika, Štefan Kadlic, Roland Lang, Matej Puk
Ved. tímu: Ing. Ján Laštinec, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

SecMon je open-source nástroj na monitorovanie a koreláciu bezpečnostných udalostí s podporou manažmentu pre domáce aj firemné siete. Náš projekt ponúka konfigurovateľné a škálovateľné riešenie vyššej vrstvy detekcie sieťových a aplikačných útokov pomocou jednoducho rozšíriteľného korelátora logov zozbieraných z niekoľkých zariadení.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt s názvom SecMon je webová aplikácia, ktorej jadrom je open-source nástroj na korelovanie udalostí a procesovanie záznamov generovaných zariadeniami – uzlami v sieti. SecMon je univerzálne riešenie monitorovania siete pre rôzne typy infraštruktúry a skupiny používateľov. Pre laikov v oblasti informačnej bezpečnosti poskytuje tento nástroj prehľadné rozhranie na sledovanie aktivity na sieti s preddefinovanými pravidlami korelovania bezpečnostných udalostí. Na druhej strane, skúsený bezpečnostný inžinier má možnosť vytvárať priamo pravidlá korelovania, nastavovať preddefinované videnia zobrazujúce štatistiky a údaje v grafoch a tabuľkách. Tento nástroj slúži predovšetkým na včasné detegovanie a zabránenie vzniku kritickej bezpečnostnej udalosti na sieti používateľa.

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

TÍM 16 IS-SI - WebX

Extraction - Extrakcia dát z webu

Členovia tímu: Ján Brechtl, Tomáš Juhaniak, Martin Kalužník, Rastislav Krchňavý, Michal Kren, Martin Lacek, Andrej Vaculčiak
Ved. tímu: Ing. Ivan Srba, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Ponúknutie alternatívneho riešenia problému potreby extrakcie dát z rôznych zdrojov spôsobom, ktorý je prijateľný tak pre odborne skúsených, ako aj menej skúsených používateľov.

Vytvorenie systému, pomocou ktorého jednoducho, s použitím niekoľkých krokov, dokáže používateľ určiť, ktoré elementy majú byť extrahované, ako sa extrahované dáta spracujú a ponúknuť ich používateľovi v prehľadnom zobrazení alebo ponúknuť možnosť stiahnutia v čitateľnom formáte.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Pracujeme s modernými technológiami, či už čo sa týka vývoja alebo aj zameraním projektu, nakoľko je extrakcia dát v dnešnej dobe pomerne žiadaným a aktuálnym problémom, a to nie len v akademickej sfére.

Systém, ktorý vyvíjame kladie dôraz na intuitívnosť a jednoduchosť používania. Ponúka oproti konkurencií viacero výhod v podobe jednoduchej možnosti výberu elementov extrakcie, cez prehľadné zobrazenie výsledkov s možnosťou stiahnutia a správu vlastných projektov. Extrahovanie je možné naplánovať, a teda nie je potrebné manuálne extrakcie spúšťať (aj keď existuje aj táto možnosť).

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

TÍM 17 SI - FunturoMOD

FunturoMOD

Členovia tímu: Tomáš Baránek, Lukáš Mastiľak, Matúš Pohančeník, Matúš Slovík, Tomáš Sokolík, Jaroslav Tóth, Radoslav Zápach
Ved. tímu: Ing. Peter Pištek, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Cieľom nášho projektu je poskytnúť náhradné riešenie voči riešeniu od Funturo pre poskytovanie multimediálneho obsahu cestujúcim v dopravných prostriedkoch. Naše riešenie je postavené na web portáli, ktorý sprístupni multimediálny obsah aj cez osobné zariadenia cestujúcich. Pri riešení kladieme dôraz na modulárnosť, centralizovanú správu, architektúru systému a kvalitnú dokumentáciu.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt je preto zaujímavý, že nám umožňuje postaviť nový systém úplne od základov a tak nie sme limitovaný niečím, čo už je vytvorené.

Ďalej je zaujímavý v tom, že je tu snaha skvalitniť cestovanie ľuďom a neobmedzovať ich v tom, na akom zariadení si zobrazia multimediálny obsah. Exituje tu šanca, že raz, ak budeme my cestovať, tak budeme môcť byť pyšný na to, že sme sa podieľali na tvorbe systému, ktorý sa nachádza práve v dopravnom prostriedku.

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

TÍM 19 IS-SI - Nautilus

Sémantické vyhľadávanie v starej tlači

Členovia tímu: Jakub Hagara, Adam Rafajdus, Martina Redajová, Tomáš Repiský, Martin Vaško
Ved. tímu: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Cieľom nášho projektu je vytvoriť nástroj pre spracovanie zdrojov získaných ako výsledok pri spracovaní tlače pomocou nástrojov pre spracovanie znakov. Tieto zdroje obohacujeme o relevantné informácie potrebné pri sémantickom vyhľadávaní. Výsledky tohto spracovania zobrazujeme v aplikácii, ktorá ich umožňuje nielen prezerať, ale aj editovať a extrahovať v podobe MARC záznamu alebo obrázkov.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

V periodických dokumentoch, ktoré uchovávajú v svojich fondoch pamäťové a fondové inštitúcie je ukrytých mnoho zaujímavých informácií. Takéto informácie môžu priniesť nový pohľad na udalosti, ktoré sa v minulosti odohrali, ale aj objasniť prečo sa tieto udalosti stali. Avšak v dnešnej dobe neexistuje spoľahlivý spôsob, ako takéto dáta získať v elektronickej podobe až po úroveň analytického rozpisu jednotlivých čísiel na konkrétne články. Existujú spôsoby, ako získať texty celého vydania časopisu, čo však do značnej miery zahlcuje výsledky vyhľadávania. Naše riešenie prináša metódu, ako automatizovať proces extrakcie konkrétnych článkov ako aj analytického rozpisu jednotlivých čísiel periodík s vytvorením relevantných bibliografických záznamov s prepojením na plné texty článkov a ich vizualizované obrazy. Vďaka výsledkom nášho projektu bude možné značne spresniť výsledky vyhľadávania ako aj identifikovať a odhaľovať nové poznatky a vzťahy medzi základnými entitami v týchto dátach. Používatelia tak získajú nový plnohodnotný zdroj širokého spektra informácií.

VIAC >>>

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo