Súťaž o najlepší tím roka

Prestížna súťaž TP Cup dáva študentom inžinierskeho štúdia príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú.

TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

 • Účasť na súťaži je dobrovoľná – študenti záujem o účasť v súťaži vyjadria vypracovaním a odovzdaním prihlášky projektu podľa pokynov nižšie.
 • Súťaž prebieha počas dvoch semestrov riešenia tímového projektu, pričom pozostáva z odovzdania priebežnej a záverečnej správy a záverečnej prezentácie vytvoreného riešenia.

V rámci súťaže sa hodnotia výstupy, ktoré odovzdajú jednotlivé tímy – správa o riešení, demonštrácia riešenia na študentskej vedeckej konferencii a prezentácia výsledkov. Tieto výstupy sa opierajú o výstupy projektu v rámci predmetu „Tímový projekt“, s ktorými musia byť v súlade.

Všetky ročníky

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Výsledky TP CUP 2013

Finalisti TP CUP 2013

 • Tím 01 - Televido
  Ľuboš Demovič, Eduard Fritscher, Jakub Kříž, Ondrej Kuzmík, Ondrej Proksa, Diana Vandlíková pod vedením Dušana Zeleníka
 • Tím 07 - Crowdsourcing Game
  Peter Dulačka, Tomáš Filčák, Michal Lihocký, Lukáš Ľoch, Matúš Michalko, Marek Šurek pod vedením Jakuba Šimka
 • Tím 11 - Connection Kin
  Ivana Bohunická, Ján Greppel, Juraj Muránsky, František Nagy, Dominik Rerko, Matúš Ujhelyi, Zuzana Ujhelyiovápod vedením Michala Kottmana

Víťaz TP CUP 2013

 • Ľuboš Demovič, Eduard Fritscher, Jakub Kříž, Ondrej Kuzmík, Ondrej Proksa, Diana Vandlíková
  pod vedením Dušana Zeleníka

Viac fotografií zo semifinále TP CUP 2013 a z finále TP CUP 2013

Finále TP CUP 2013 na Facebooku

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Súťaž podporuje

Nadácia
pre rozvoj
informatiky   
     Mediálny partner

Industriálni partneri

Médiá o TP CUP

Harmonogram súťaže

Jednotlivé výstupy sa odovzdávajú v termínoch stanovených nižšie v elektronickej i tlačenej podobe Kataríne Mrškovej (mrskova[zavinac]fiit.stuba.sk, č. dverí 2.38) - v prípade, že je otvorené miesto odovzdania v AIS, tak sa p. Mrškovej odovzdáva len tlačená verzia.

 • 29.11. 2012, 14:00 - Odovzdanie prihlášky do súťaže - odovzdať elektronicky do AIS.
 • 14.2. 2013/21.2.2013, 14:00 - Odovzdanie priebežnej správy o riešení projektu vrátane rozšíreného abstraktu na IIT.SRC (termín stanovený konferenciou IIT.SRC 2013; v termíne 14.2.2013 treba vložiť prvú verziu abstraktu do EasyChair - stačí nadpis a pár slov podľa pokynov pre odovzdávanie príspevkov v rámci študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2013, kompletná verzia abstraktu (2 strany) spolu s priebežnou správou (4 strany) treba vložiť do systému EasyChair ako jedno pdf do termínu 21.2.2013, vytlačené odovzdať p. Mrškovej najneskôr do 21.2.2013, 14:00).
 • 23.4. 2013 - Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2013
 • 27.5. 2013, 14:00, konzultačná miestnosť 3.21 - Losovanie poradia v semifinále
 • 27.5. 2013, 14:00 - Odovzdanie záverečnej správy o projekte (vypracujú všetci semifinalisti)
 • 6.6. 2013 - SEMIFINÁLE - zasadačka 3.08
 • Každý tím prezentuje projekt v rozsahu max. 20 minút, z toho je min. 4-5 minút demonštrácia výsledku naživo
  • 14:00-15:00 - príprava, inštalácia zariadení pre všetky tímy
  • 15:00-15:25 - Tím 01 - Televido
  • 15:25-15:50 - Tím 12 - Offline Internet
  • 15:50-16:15 - Tím 07 - Crowdsourcing Game
  • 16:40-17:05 - Tím 11 - Connection Kin
  • 17:05-17:30 - Tím 06 - OwNet Android
  • 17:30-17:55 - Tím 14 - Emotions
  • 18:00-18:30 - Zasadnutie poroty
 • 7.6. 2013 - FINÁLE Turingova veľká učebňa
  • 9:00-9:15
  • -- Otvorenie súťaže a prezencia všetkých tímov
  • 9:15
  • -- Vyhlásenie finalistov, losovanie poradia prezentácií finalistov
  • 9:25-10:00
  • -- Prezentácie troch finalistov (prezentácia 7 min., otázky poroty)
  • 10:00-10:15
  • -- Prezentácia tímu Speekle - slovenský finalista Imagine Cup 2013
   -- Zasadnutie poroty
  • 10:15-10:45
  • -- Akčné prezentácie všetkých tímov (90 sekúnd/4 slajdy)
  • 10:45
  • -- Vyhlásenie výsledkov TP CUP 2013 a ocenenie víťazov
   -- Sladká odmena pre všetkých zúčastnených a family photo

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Porota

  • Ján Bahidský (New Frontier Slovakia)
  • Mária Bieliková (FIIT STU), predseda
  • Alojz Časný (Tempest)
  • Juraj Červeň (Softec)
  • Pavol Frič (Ditec)
  • Martin Hrnko (QBSW)
  • Tomáš Kysela (PosAm)
  • Ondrej Macko (PC Revue)
  • Richard Schwartz (Unicorn)
  • Marek Tomša (Enprovia)

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Ceny pre víťazov

  Slávnostné vyhlásenie víťazného tímu súťaže po skončení finále v letnom semestri za účasti akademickej obce a zástupcov priemyslu.

  • Malý pohár pre každého člena víťazného tímu
  • Záznam na veľký pohár
  • Šek v hodnote min 1K Eur (tisíc dvadsaťštyri)
  • Ďalšie výhody ako prednostný zápis predmetov do rozvrhu pre nasledujúci ak. rok

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Postup v jednotlivých kolách súťaže

  Postupujúce tímy po IIT.SRC 2013

  Porota vyhodnotila prezentácie na IIT.SRC. Všetky tímy boli na výbornej úrovni, ďalej však mohlo postúpiť len 6 timov. V súťaži pokračujú tieto tímy (poradie je podľa čísel tímov):

  Ďalšou dôležitou udalosťou v súťaži je semifinále, ktoré sa uskutoční 6.6.2013.

  Tímy v 2. kole súťaže

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Akceptované priebežné správy

  Vyhodnotili sme priebežné správy. V súťaži pokračujú tieto tímy (poradie je podľa čísel tímov):

  Ďalšou dôležitou udalosťou v súťaži je študentská vedecká konferencia IIT.SRC, kde budú tímy prezentovať formou posteru svoje projekty. Porota vyhodnotí projekty a určí 5-7 projektov, ktoré postúpia do semifinále.

  Akceptované prihlášky do súťaže

  Vyhodnotili sme a akceptovali prihlášky pre TP-CUP 2012/13 týchto tímov (poradie je podľa čísel tímov):

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Výstupy

  Prihláška do súťaže

  • Tím sa prihlási do súťaže vypracovaním a odovzdaním prihlášky v rozsahu max. 2 strán A4 (text fontom Times New Roman, 11pt).
  • Prihláška predstavuje prvotný návrh na riešenie projektu u potenciálneho zákazníka/investora, ktorý je nutný na nezáväzné „získanie“ zákazky.
  • Obsahuje
   • kontakt na tím (minimálne mail),
   • stručné predstavenie tímu,
   • základnú motiváciu,
   • opis kontextu a náplne projektu,
   • stanovenie základných cieľov projektu, požiadaviek na výsledný produkt, ako aj spôsob a postup akým budú dosiahnuté.
  • Cieľom je presvedčiť zástupcu potenciálneho zákazníka/investora (manažéra), že:
   • má problém, ktorý ste správne identifikovali,
   • zamýšľané riešenie rieši jeho problém,
   • ste tí správni pre riešenie projektu,
   • viete aké technológie a postupy využijete na jeho realizáciu.

  Priebežná správa

  • Priebežná správa v rozsahu max. 4 strán A4 (text fontom Times New Roman, 11pt) predstavuje rozpracovanie prihlášky do súťaže, so zohľadnením spätnej väzby po odovzdaní dokumentácie za prvý semester riešenia v tímovom projekte a aktuálneho stavu riešenia projektu po fáze prototypovania.
  • Správa predstavuje návrh projektu, ktorý pre zákazníka realizujete, na základe ktorého sa zákazník rozhodne či o realizáciu projektu ešte má alebo nemá záujem.
  • Nadväzuje na stručný opis tímu, identifikáciu problému a kontextu riešenia z prihlášky, obsahuje špecifikáciu náplne projektu a jeho ciele ako aj prehľad očakávaných prínosov projektu a spôsobu ich dosiahnutia a dopadov na biznis zákazníka. Súčasťou správy je tiež zhrnutie doterajších výsledkov, postupu projektu a preukázanie životaschopnosti tak tímu ako aj projektu/prototypu. Dôležité je tiež predostrieť plán ďalších krokov v prípade, že projekt bude schválený („zmluva podpísaná“).
  • Odporúčaná štruktúra správy je:
   • Definícia cieľov a očakávaných dopadov/prínosov
   • Opis problémovej oblasti
   • Prehľad riešenia
   • Zhrnutie súčasného stavu riešenia projektu
   • Plán ďalšieho postupu
  • Cieľom správy je presvedčiť potenciálneho zákazníka, že rozumiete jeho problémom a viete s využitím informačných technológií navrhnúť a realizovať zodpovedajúce riešenia. Pomocou priebežnej správy o riešení chcete presvedčiť investora o podpísaní zmluvy a záväznej investícii do projektu. Investor si môže pozrieť aj vaše výstupy z tímového projektu, ale primárne určujúce je to čo dokážete zosumarizovať konzistentne s dosiahnutými výsledkami na 4 stranách priebežnej správy.

  Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie

  • Každý projekt, ktorý sa zúčastňuje súťaže sa zúčastní študentskej vedeckej konferencie uskutočňovanej na fakulte s cieľom ukázať aktuálne výsledky projektu formou demonštrácie v stánku vo vyhradenom čase pre tímové projekty (nevylučuje to účasť jednotlivcov s inými projektmi v rámci IIT SRC). K tomu treba dodať v zmysle harmonogramu konferencie IIT SRC a pokynov na podávanie príspevkov 2 stranový rozšírený abstrakt, ktorý bude pre akceptované prezentácie uvedený v zborníku z konferencie.

  Záverečná správa

  • Záverečná správa v rozsahu max. 5 strán A4 (plus titulná strana + abstrakt) (text fontom Times New Roman, 11pt) predstavuje finálne zhrnutie výsledkov projektu pre účely súťaže TP CUP. Vypracúvajú ju semifinalisti.
  • Správa jasne komunikuje ciele projektu, ich naplnenie vrátane väzby na iné projekty, z ktorých tento projekt vychadzal.
  • Štruktúra záverečnej správy je takáto:
   • Titulná strana a abstrakt (1 strana) - dôležité pre identifikáciu projektu a tímu, musí byť uvedený názov projektu, členovia tímu, vedúci, číslo tímu a abstrakt, v rozsahu 300-400 slov, ktorý identifikuje dôležité aspekty projektu v skratke
   • Prehľad riešenia (2 strany) - táto časť správy by mala zahŕňať opis toho, z čoho tím vychádzal, čo vymyslel a navrhol vrátane uvedenia čo je na riešení inovatívne aj v kontexte iných riešení a alternatív, ktoré uvažoval
   • Realizácia riešenia (2 strany) - táto časť správy by mala zahŕňať opis toho, čo sa podarilo zrealizovať a (aspoň čiastočne) overiť, overenie je významný aspekt toho, aby sme považovali niečo za realizované, preto je vyjadrenie k overeniu povinné
   • Zhrnutie (nie viac ako 1 strana) - zahŕňa aj diskusiu o tom, čo sa dá s projektom robiť ďalej, môže obsahovať aj referencie
  • Členovia poroty dostanú záverečnú správu k dispozícii pred samotným semifinále a finále.
  • Cieľom záverečnej správy je zhrnúť to najlepšie z projektu. Pomocou záverečnej správy o riešení sa tím snaží presvedčiť, že projekt má potenciál (aj keď nie je všetko implementované), čo sa preukáže najmä tím, že obsahuje inovatívne prvky, jeho vybrané časti budú naozaj v produktovom stave a máte jasnú koncepciu čo s tým ďalej.

  Prezentácia výsledku projektu

  • Prezentácia výsledku projektu predstavuje záverečnú prezentáciu projektu v rozsahu max. 20 minút (minimálne 5 min ukážka) pred zástupcami investorov/zákazníkov s nasledujúcou diskusiou.
  • Obsahom prezentácie je zhrnutie priebehu a výsledkov projektu – toho čo sa podarilo i nepodarilo spraviť (s primeraným zdôvodnením). Súčasťou prezentácie je opis relevantných vlastností riešenia spojený s demonštráciou vytvoreného produktu zákazníkovi. Dôležité je tiež vyhodnotiť skúsenosti z praktického použitia produktu, resp. jeho pilotného nasadenia do prostredia zákazníka a uviesť prípadné ohraničenia, ktoré vytvorené riešenie (v súčasnosti) má. Súčasťou môže byť aj spomenutie možných rozšírení produktu a prípadných prispôsobení pre ďalšie problémy, resp. aplikačné domény (a teda ďalších zákazníkov).
  • Cieľom prezentácie je presvedčiť investora/zákazníka, že vytvorené riešenie zodpovedá cieľom identifikovaným v pôvodnom návrhu projektu a má požadované technicko-prevádzkové vlastnosti. Teda že produkt je naozaj to, čo chcel, že je funkčný a prakticky použiteľný, a že ho má prebrať /zaplatiť.

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Vyhodnotenie

  Podmienky hodnotenia

  Nutnou podmienkou pre účasť v súťaži sú:

  • Zapísaný predmet „Tímový projekt I, II“ v aktuálnom akademickom roku.
  • Odovzdanie všetkých požadovaných výstupov (prihláška, správa o riešení).
  • Úspešné ukončenie predmetov, v rámci ktorých sa realizuje tímový projekt spolu s odovzdanou dokumentáciou a samotným produktom podľa požiadaviek predmetov.
  • Demonštrácia projektu v rámci IIT.SRC
  • Dopracovanie výsledného produktu do stavu, kedy je reálne prakticky použiteľný koncovými používateľmi, resp. nasaditeľný do prevádzky (napr. na FIIT).
  • Finálna prezentácia výsledného produktu.

  Finálne vyhodnotenie

  Do semifinále súťaže postupujú najlepšie tímy určené na základe vyhodnotenia priebežnej správy a demonštrácie projektu v rámci IIT.SRC. Do finále súťaže postupujú tri tímy určené na základe vyhodnotenia záverečnej správy a prezentácie na semifinále.

  Semifinále súťaže hodnotí komisia zložená z odborníkov z akademickej aj priemyselnej sféry a nahrádza záverečnú prezentáciu produktov v rámci tímového projektu.

  Podiely výstupov na hodnotení v semifinále

  • Záverečná správa - 15%
  • IIT.SRC - 15%
  • Výkon na semifinále - 70%

  Hodnotiace kritériá

  • RIEŠENIE:
   • Použité postupy riešenia a technológie: Do akej miery projekt zodpovedá postupom riešenia a technológiám, ktoré sú v príslušnej disciplíne známe, resp. vhodné pre daný typ problému.
   • Vyriešenie problému: Do akej miery výsledok projektu rieši problém, ktorý bol identifikovaný na začiatku projektu?
   • Použiteľnosť riešenia: Do akej miery je výsledok projektu použiteľný v rámci stanovených očakávaní na začiatku riešenia?
   • Funkcionalita: Do akej miery výsledok projektu realizuje zadanie spôsobom, ktorý zaručuje realizáciu jednotlivých úloh efektívnym spôsobom (najčastejšie z pohľadu používateľa)?
   • Zážitok používateľa: Do akej miery výsledok spĺňa požiadavky na jeho použitie používateľom – podľa typu používateľa sa hodnotia vlastnosti používateľského rozhrania ako intuitívnosť, ergonómia, používateľská prívetivosť alebo vlastnosti riešenia ako modulárnosť, znovupoužiteľnosť, dokumentovateľnosť, prenosnosť, ak je používateľom vývojár?
   • Overenie riešenia: Do akej miery je riešenie overené, teda exaktne preukázané, že požadované vlastnosti sú splnené? (toto zahŕňa aj nasadenie riešenia v prípade, že to zadanie a charakter projektu požaduje)
  • INOVATÍVNOSŤ:
   • Do akej miery sú v projekte použité inovatívne postupy, nápady v najrôznejších oblastiach riešenia projektu?
  • PREZENTÁCIA:
   • Ústna prezentácia: Do akej miery je tím schopný dosiahnuté výsledky ústne prezentovať a poukázať na najdôležitejšie aspekty?
   • Diskusia: Do akej miery je tím schopný konzistentne diskutovať o probléme, jeho riešení aj v širšom rámci.
   • Záverečná prezentácia tímu by mala byť postavená tak, aby tím čo najlepšie preukázal kvalitu výstupov a aj tímu ako takého v zmysle hodnotiacich kritérií.

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Home
  Research
  Projects
  Publications
  Books
  SCM
  Teaching
  Links
  Last updated:
  Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
  Design © 2oo1 KoXo