Súťaž o najlepší tím roka

Prestížna súťaž TP Cup dáva študentom inžinierskeho štúdia príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú.

TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

 • Účasť na súťaži je dobrovoľná – študenti záujem o účasť v súťaži vyjadria vypracovaním a odovzdaním prihlášky projektu podľa pokynov nižšie.
 • Súťaž prebieha počas dvoch semestrov riešenia tímového projektu, pričom pozostáva z odovzdania priebežnej a záverečnej správy a záverečnej prezentácie vytvoreného riešenia.

V rámci súťaže sa hodnotia výstupy, ktoré odovzdajú jednotlivé tímy – správa o riešení, demonštrácia riešenia na študentskej vedeckej konferencii a prezentácia výsledkov. Tieto výstupy sa opierajú o výstupy projektu v rámci predmetu „Tímový projekt“, s ktorými musia byť v súlade.

Všetky ročníky

Výsledky TP CUP 2014

Finalisti TP CUP 2014

 • Tím 01 - Carrots
  Dominika Červeňová, Jakub Daráž, Lukáš Gregorovič, Róbert Kocian, Martin Janík, Michal Mészáros, Kristína Mišíková pod vedením Róberta Móra
 • Tím 06 - ViiFiiTeam
  Lukáš Cáder, Martin Dušek, Jaroslav Dzurila, Martin Londák, Matej Toma, Roland Gášpár, Michal Ševčík pod vedením Aleny Kovárovej
 • Tím 13 - naЯuby
  Rastislav Dobšovič, Marek Grznár, Jozef Harinek, Samuel Molnár, Peter Páleník, Dušan Poizl, Pavol Zbell pod vedením Ivana Srbu

Víťaz hlasovacej súťaže TP CUP 2014 @Internet

 • Tím Carlos: Patrik Polatsek, Martin Petluš, Peter Hamar, Róbert Sabol, Jakub Mercz, Lukáš Sekerák pod vedením Wandy Benešovej

 • Viac informácií o hlasovaní >>>

Víťaz TP CUP 2014

 • Rastislav Dobšovič, Marek Grznár, Jozef Harinek, Samuel Molnár, Peter Páleník, Dušan Poizl, Pavol Zbell pod vedením Ivana Srbu

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Súťaž podporujú

Nadácia
pre rozvoj
informatiky   
     Centrum vedecko-
technických
informácií SR
     Národné centrum
pre popularizáciu
vedy a techniky
v spoločnosti
        Mediálni partneri

Industriálni partneri

Médiá o TP CUP

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Harmonogram súťaže

Jednotlivé výstupy sa odovzdávajú v termínoch stanovených nižšie v elektronickej i tlačenej podobe Kataríne Mrškovej (katarina.mrskova[zavinac]stuba.sk, č. dverí 2.38) - v prípade, že je otvorené miesto odovzdania v AIS, tak sa p. Mrškovej odovzdáva len tlačená verzia.

 • 29.10. 2013, 14:00 - Odovzdanie prihlášky do súťaže - odovzdať elektronicky do AIS.
 • 13.2. 2014 - Odovzdanie priebežnej správy o riešení projektu vrátane rozšíreného abstraktu na IIT.SRC
   Termín stanovený konferenciou IIT.SRC 2014 takto:
  • do 13.2.2014 treba vložiť prvú verziu abstraktu do EasyChair - stačí nadpis a pár slov podľa pokynov pre odovzdávanie príspevkov v rámci študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2014
  • kompletná verzia abstraktu (2 strany) spolu s priebežnou správou (4 strany) treba vložiť do systému EasyChair ako jedno pdf do termínu 20.2.2014, vytlačené odovzdať p. Mrškovej najneskôr do 21.2.2014, 14:00).
 • 29.4. 2014 - Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2014
 • 16.5. 2014, do 14:00 - Odovzdanie záverečnej správy o projekte
 • 26.5. 2014 - Oznámenie semifinalistov (hodnotí sa prezentácia na IIT.SRC a záverećná spráca)
 • 2.6. 2014 - Vytvorenie video prezentácie na portál robime.it (všetci semifinalisti)
 • 5.6. 2014, 13:00, 3.21 - Losovanie poradia v semifinále
 • 12.6. 2014 - SEMIFINÁLE - Babbageova učebňa
 • Pozrite si krátke videá a hlasujte za najlepšieho semifinalistu

  Každý tím prezentuje projekt v rozsahu max. 20 minút, z toho je min. 4-5 minút demonštrácia výsledku naživo
  • 14:00-15:00 - príprava, inštalácia zariadení pre všetky tímy
  • 15:00-15:25 - Tím 13 IS-SI : naЯuby [CQA]
  • 15:25-15:50 - Tím 02 PKSS : Funteam [CarMonitor]
  • 15:50-16:15 - Tím 01 IS-SI : carrots [GAZE]
  • 16:40-17:05 - Tím 12 IS-SI : BOINC 747 [FIIT Grid]
  • 17:05-17:30 - Tím 03 IS-SI : Carlos [AUTO]
  • 17:30-17:55 - Tím 06 IS-SI : ViiFiiTeam [Virtuálna FIIT]
  • 18:00-18:30 - Zasadnutie poroty
 • 13.6. 2014 - FINÁLE Turingova veľká učebňa
  • 9:00-9:15
  • -- Otvorenie súťaže a prezencia všetkých tímov
  • 9:15
  • -- Vyhlásenie finalistov, losovanie poradia prezentácií finalistov
  • 9:25-10:00
  • -- Prezentácie troch finalistov (prezentácia 6 min., otázky poroty)
  • 10:00-10:15
  • -- Prezentácia prejektu LeapKin - slovenský semifinalista Imagine Cup 2014
       a víťaz Visual Studio Online Boost!
   -- Zasadnutie poroty
  • 10:15-10:45
  • -- Akčné prezentácie všetkých tímov (90 sekúnd/4 slajdy)
  • 10:45
  • -- Vyhlásenie výsledkov TP CUP 2014 a ocenenie víťazov
   -- Sladká odmena pre všetkých zúčastnených a family photo

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Porota

  • Slavomír Bača (robime.it)
  • Mária Bieliková (FIIT STU), predseda
  • Alojz Časný (Tempest)
  • Juraj Červeň (Softec)
  • Pavol Frič (Ditec)
  • Martin Hrnko (QBSW)
  • Tomáš Konečný (Unicorn)
  • Tomáš Kysela (PosAm)
  • Pavol Szorád (Accenture)
  • Marek Tomša (Enprovia)

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Ceny pre víťazov

  Slávnostné vyhlásenie víťazného tímu súťaže po skončení finále v letnom semestri za účasti akademickej obce a zástupcov priemyslu.

  • Malý pohár pre každého člena víťazného tímu
  • Záznam na veľký pohár
  • Šek v hodnote min 1K Eur (tisíc dvadsaťštyri)
  • Ďalšie výhody ako prednostný zápis predmetov do rozvrhu pre nasledujúci ak. rok

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Postup v jednotlivých kolách súťaže

  Postupujúce tímy po IIT.SRC 2014

  Porota vyhodnotila prezentácie na IIT.SRC. Všetky tímy boli na výbornej úrovni, ďalej však mohlo postúpiť len 6 timov. V súťaži pokračujú tieto tímy (poradie je podľa čísel tímov):

  Ďalšou dôležitou udalosťou v súťaži je semifinále, ktoré sa uskutoční 12.6.2014.

  Pozrite si krátke videá a hlasujte za najlepšieho semifinalistu

  Tímy v 2. kole súťaže

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Akceptované priebežné správy

  Vyhodnotili sme priebežné správy. V súťaži pokračujú tieto tímy (poradie je podľa čísel tímov):

  Ďalšou dôležitou udalosťou v súťaži je študentská vedecká konferencia IIT.SRC, kde budú tímy prezentovať formou posteru svoje projekty. Porota vyhodnotí projekty a určí 5-7 projektov, ktoré postúpia do semifinále.

  Akceptované prihlášky do súťaže

  Vyhodnotili sme a akceptovali prihlášky pre TP-CUP 2013/14 týchto tímov (poradie je podľa čísel tímov a odborov):

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Výstupy

  Prihláška do súťaže

  • Tím sa prihlási do súťaže vypracovaním a odovzdaním prihlášky v rozsahu max. 2 strán A4 (text fontom Times New Roman, 11pt).
  • Prihláška predstavuje prvotný návrh riešenia projektu
  • Obsahuje
   • kontakt na tím (minimálne mail),
   • stručné predstavenie tímu,
   • základnú motiváciu,
   • opis kontextu a náplne projektu,
   • stanovenie cieľov projektu, požiadaviek na výsledný produkt, ako aj spôsob a postup akým budú dosiahnuté.
  • Cieľom je presvedčiť, že:
   • ste identifikovali zaujímavý problém,
   • zamýšľané riešenie rieši tento problém,
   • ste tí správni pre riešenie projektu,
   • viete aké technológie a postupy využijete na jeho realizáciu.

  Priebežná správa

  • Priebežná správa v rozsahu max. 2 strán A4 (text fontom Times New Roman, 11pt) predstavuje informáciu o aktuálnom stave riešenia projektu po fáze prototypovania ako doplnok prezentácie v zborníku IIT.SRC.
  • Správa stručne predstaví návrh projektu, ktorý pre zákazníka realizujete, na základe ktorého sa zákazník rozhodne či o realizáciu projektu ešte má alebo nemá záujem.
  • Súčasťou správy je zhrnutie doterajších výsledkov, postupu projektu a preukázanie životaschopnosti tak tímu ako aj projektu/prototypu. Dôležité je predostrieť plán ďalších krokov v prípade, že projekt bude schválený („zmluva podpísaná“).
  • Odporúčaná štruktúra správy je:
   • Abstrakt - max. 300 slov opisujúcich projekt a jeho základné ciele
   • Prehľad riešenia
   • Zhrnutie súčasného stavu riešenia projektu
   • Plán ďalšieho postupu
  • Cieľom správy informovať o skutočnom stave riešenia. Pomocou priebežnej správy o riešení chcete presvedčiť investora o podpísaní zmluvy a záväznej investícii do projektu. Investor si môže pozrieť aj vaše výstupy z tímového projektu, ale primárne určujúce je to čo dokážete zosumarizovať konzistentne s dosiahnutými výsledkami na 2 stranách priebežnej správy.

  Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie

  • Každý projekt, ktorý sa zúčastňuje súťaže sa zúčastní študentskej vedeckej konferencie uskutočňovanej na fakulte s cieľom ukázať aktuálne výsledky projektu formou demonštrácie v stánku vo vyhradenom čase pre tímové projekty (nevylučuje to účasť jednotlivcov s inými projektmi v rámci IIT SRC). K tomu treba dodať v zmysle harmonogramu konferencie IIT SRC a pokynov na podávanie príspevkov 2 stranový rozšírený abstrakt, ktorý bude pre akceptované prezentácie uvedený v zborníku z konferencie.
  • Prezentácia v rámci študentskej vedeckej konferencie tvorí podstatnú časť hodnotenia v druhom kole súťaže - pri výbere semifinalistov.

  Záverečná správa

  • Záverečná správa v rozsahu max. 5 strán A4 (plus titulná strana + abstrakt) (text fontom Times New Roman, 11pt) predstavuje finálne zhrnutie výsledkov projektu pre účely súťaže TP CUP. Vypracúvajú ju semifinalisti.
  • Správa jasne komunikuje ciele projektu, ich naplnenie vrátane väzby na iné projekty, z ktorých tento projekt vychadzal.
  • Štruktúra záverečnej správy je takáto:
   • Titulná strana a abstrakt (1 strana) - dôležité pre identifikáciu projektu a tímu, musí byť uvedený názov projektu, členovia tímu, vedúci, číslo tímu a abstrakt, v rozsahu 300-400 slov, ktorý identifikuje dôležité aspekty projektu v skratke
   • Prehľad riešenia (2 strany) - táto časť správy by mala zahŕňať opis toho, z čoho tím vychádzal, čo vymyslel a navrhol vrátane uvedenia čo je na riešení inovatívne aj v kontexte iných riešení a alternatív, ktoré uvažoval
   • Realizácia riešenia (2 strany) - táto časť správy by mala zahŕňať opis toho, čo sa podarilo zrealizovať a (aspoň čiastočne) overiť, overenie je významný aspekt toho, aby sme považovali niečo za realizované, preto je vyjadrenie k overeniu povinné
   • Zhrnutie (nie viac ako 1 strana) - zahŕňa aj diskusiu o tom, čo sa dá s projektom robiť ďalej, môže obsahovať aj referencie
  • Členovia poroty dostanú záverečnú správu k dispozícii pred samotným semifinále a finále.
  • Cieľom záverečnej správy je zhrnúť to najlepšie z projektu. Pomocou záverečnej správy o riešení sa tím snaží presvedčiť, že projekt má potenciál (aj keď nie je všetko implementované), čo sa preukáže najmä tím, že obsahuje inovatívne prvky, jeho vybrané časti budú naozaj v produktovom stave a máte jasnú koncepciu čo s tým ďalej.
  • Záverečná správa tvorí časť hodnotenia v druhom kole súťaže - pri výbere semifinalistov.

  Výstupy semifinalistov a finalistov pre médiá

  • Každý semifinalista spracuje krátku prezentáciu na portál robime.it
  • Finalisti spracujú 90s video o svojom projekte, ktoré bude dostupné na portáli robime.it

  Prezentácia výsledku projektu

  • Prezentácia výsledku projektu predstavuje záverečnú prezentáciu projektu v rozsahu max. 20 minút (minimálne 5 min ukážka) pred zástupcami investorov/zákazníkov s nasledujúcou diskusiou.
  • Obsahom prezentácie je zhrnutie priebehu a výsledkov projektu – toho čo sa podarilo i nepodarilo spraviť (s primeraným zdôvodnením). Súčasťou prezentácie je opis relevantných vlastností riešenia spojený s demonštráciou vytvoreného produktu zákazníkovi. Dôležité je tiež vyhodnotiť skúsenosti z praktického použitia produktu, resp. jeho pilotného nasadenia do prostredia zákazníka a uviesť prípadné ohraničenia, ktoré vytvorené riešenie (v súčasnosti) má. Súčasťou môže byť aj spomenutie možných rozšírení produktu a prípadných prispôsobení pre ďalšie problémy, resp. aplikačné domény (a teda ďalších zákazníkov).
  • Cieľom prezentácie je presvedčiť investora/zákazníka, že vytvorené riešenie zodpovedá cieľom identifikovaným v pôvodnom návrhu projektu a má požadované technicko-prevádzkové vlastnosti. Teda že produkt je naozaj to, čo chcel, že je funkčný a prakticky použiteľný, a že ho má prebrať /zaplatiť.

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Vyhodnotenie

  Podmienky hodnotenia

  Nutnou podmienkou pre účasť v súťaži sú:

  • Zapísaný predmet „Tímový projekt I, II“ v aktuálnom akademickom roku.
  • Odovzdanie všetkých požadovaných výstupov (prihláška, správa o riešení).
  • Úspešné ukončenie predmetov, v rámci ktorých sa realizuje tímový projekt spolu s odovzdanou dokumentáciou a samotným produktom podľa požiadaviek predmetov.
  • Demonštrácia projektu v rámci IIT.SRC
  • Dopracovanie výsledného produktu do stavu, kedy je reálne prakticky použiteľný koncovými používateľmi, resp. nasaditeľný do prevádzky (napr. na FIIT).
  • Finálna prezentácia výsledného produktu.

  Finálne vyhodnotenie

  Do semifinále súťaže postupujú najlepšie tímy určené na základe vyhodnotenia priebežnej správy a demonštrácie projektu v rámci IIT.SRC. Do finále súťaže postupujú tri tímy určené na základe vyhodnotenia záverečnej správy a prezentácie na semifinále.

  Semifinále súťaže hodnotí komisia zložená z odborníkov z akademickej aj priemyselnej sféry a nahrádza záverečnú prezentáciu produktov v rámci tímového projektu.

  Podiely výstupov na hodnotení postupu do semifinále

  • Záverečná správa - 40%
  • IIT.SRC - 60%

  Podiely výstupov na hodnotení postupu do finále

  • Záverečná správa - 15%
  • IIT.SRC - 15%
  • Výkon na semifinále - 70%

  Hodnotiace kritériá

  • RIEŠENIE:
   • Použité postupy riešenia a technológie: Do akej miery projekt zodpovedá postupom riešenia a technológiám, ktoré sú v príslušnej disciplíne známe, resp. vhodné pre daný typ problému.
   • Použiteľnosť a ďalšie vlastnosti riešenia: Do akej miery je výsledok projektu použiteľný v rámci stanovených očakávaní na začiatku riešenia? Aké sú jeho vlastnosti?
   • Overenie riešenia: Do akej miery je riešenie overené, teda exaktne preukázané, že požadované vlastnosti sú splnené? (toto zahŕňa aj nasadenie riešenia v prípade, že to zadanie a charakter projektu požaduje)
  • INOVATÍVNOSŤ:
   • Do akej miery sú v projekte použité inovatívne postupy, nápady v najrôznejších oblastiach riešenia projektu?
  • PREZENTÁCIA:
   • Ústna prezentácia: Do akej miery je tím schopný dosiahnuté výsledky ústne prezentovať a poukázať na najdôležitejšie aspekty?
   • Diskusia: Do akej miery je tím schopný konzistentne diskutovať o probléme, jeho riešení aj v širšom rámci.
   • Záverečná prezentácia tímu by mala byť postavená tak, aby tím čo najlepšie preukázal kvalitu výstupov a aj tímu ako takého v zmysle hodnotiacich kritérií.

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Home
  Research
  Projects
  Publications
  Books
  SCM
  Teaching
  Links
  Last updated:
  Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
  Design © 2oo1 KoXo