TP CUP 2014 - 2. kolo

Tím 1 IS-SI - Carrots

Sledovanie pohľadu pri používaní dynamických webových aplikácií

Motto tímu: What You See Is What We Test

Členovia tímu (študenti): Bc. Dominika Červeňová, Bc. Jakub Daráž, Bc. Lukáš Gregorovič, Bc. Róbert Kocian, Bc. Martin Janík, Bc. Michal Mészáros, Bc. Kristína Mišíková
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Róbert Móro

O ČOM TO VLASTNE JE?

Vytvorili sme infraštruktúru, ktorá umožňuje výskumníkovi organizáciu experimentu na testovanie použiteľnosti dynamických webových aplikácií. Zbierame dáta zo sledovania pohľadu z viacerých testovacích staníc súčasne, automaticky ich anotujeme a vizualizujeme, čím pomáhame znížiť časovú náročnosť vyhodnocovania testov. Pomocou nášho API zabezpečujeme prístup k dátam a zariadeniam aj tretím stranám.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Sledovanie pohľadu je veľmi dôležitou súčasťou testovania použiteľnosti aplikácií. Náš projekt rieši mnohé problémy, ktoré sú spojené najmä s používaním viacerých zariadení paralelne, či efektívnym prijímaním a spracovávaním obrovského množstva senzorických dát. Okrem toho poskytujeme aplikáciam tretích strán rozhranie pre jednotný prístup k zariadeniam od rôznych výrobcov a zozbieraným dátam tak, že môžu sami reagovať na stav, kedy sa používateľ niekam pozerá alebo naopak, nepozerá. Keďže zariadenia na sledovanie pohľadu sa postupne stávajú čoraz rozšírenejšími a je predpoklad, že raz budú napríklad súčasťou mobilných zariadení alebo notebookov, otvárajú sa možnosti tvorby adaptívnych webových aplikácií práve pomocou nášho API.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 2 IS-SI - GAMATEPI

3D UML

Členovia tímu (študenti): Bc. Gabriela Brndiarová, Bc. Ivan Martoš, Bc. Andrej Štajer, Bc. Matej Štetiar, Bc. Erik Šuta, Bc. Andrej Valko
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Ivan Polášek, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

3D UML je nový pohľad na modelovanie softvéru pomocou jazyka UML. Vnesenie novej dimenzie do modelovania softvéru prináša množstvo praktických výhod, vďaka ktorým sa z nudného “kreslenia diagramov” stáva priam zábava. Je to produkt, ktorého cieľom je ukázať, že softvér sa dá modelovať aj inak, zábavne, intuitívne, prehľadne, efektívne a hlavne, trojdimenzionálne.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Tento projekt má veľký potenciál zaviať čerstvý vietor do pomerne sterilnej oblasti UML modelovania a CASE nástrojov všeobecne. Tieto softvérové produkty sa orientujú na zobravanie UML diagramov v 2D priestore, ktorý je samozrejme postačujúci, avšak použitie ďalšej dimenzie poskytuje možnosti, na ktoré sú dve dimenzie jednoducho málo. Medzi spomínané novinky patrí napríklad modelovanie časových verzií scenárov, modelovanie autorských verzií, modelovanie jednotlivých vrstiev systémov s viac – vrstvovou architektúrou, modelovanie aspektov, modelovanie optimistických, pesimistických a najpravdepodobnejších scenárov a takisto aj modelovanie alternatívnych a paralelných scenárov. To všetko na vrstvách v 3D priestore s možnosťou intuitívneho ovládania.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 2 PKSS - FunTeam

RetSys – Real-time tracking system

Motto tímu: „Go track Yourself!“

Členovia tímu (študenti): Bc. Ján Onder, Bc. Martin Polák, Bc. Tomáš Trávniček, Bc. Dávid Urbán, Bc. Lukáš Zemaník
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Peter Pištek

O ČOM TO VLASTNE JE?

Vytvárame webový portál na správu trás používateľa. Je určený pre firmy, ktoré vlastnia flotily vozidiel, ale tiež pre ľudí, ktorí chcú monitorovať svoj majetok alebo blízkych. Náš systém komunikuje s GPS zariadeniami, ktoré môžu byť personálne, alebo pripojené k vozidlu. Portál automaticky vytvára knihu jázd s minimálnou interakciou s používateľom.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Firmy môžu pracovať efektívnejšie keď majú svoj vozový park pod kontrolou. Musia tiež evidovať knihu jázd. Napriek tomu, že existuje viacero systémov a zariadení, ktoré sa venujú tejto problematike, ani jedno z týchto riešení nie je tak komplexné ako náš projekt. Tieto riešenia tiež vyžadujú pomerne veľkú interakciu s používateľom. Náš systém je nielen komplexnejší, ale má aj používateľsky príjemnejšie prostredie. Naším projektom sa snažíme minimalizovať interakciu s používateľom a poskytnúť mu, čo najviac možností využitia systému. Náš systém umožňuje monitorovať nielen vozidlá, ale aj osoby, alebo majetok.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 3 IS-SI - Carlos

Zábavný systém pre spolucestujúcich v automobile

Členovia tímu (študenti): Bc. Patrik Polatsek, Bc. Martin Petluš, Bc. Peter Hamar, Bc. Róbert Sabol, Bc. Jakub Mercz, Bc. Lukáš Sekerák
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Vanda Benešová, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Cieľom projektu je vytvoriť prototyp systému, ktorý zmení bočné okno automobilu na transparentnú projekčnú plochu, pomocou ktorej je reálny svet dopĺňaný o virtuálne informácie so zábavným i náučným zámerom. Na okne auta nám tak vzniká rozšírená realita, ktorá nás informuje o našom bezprostrednom okolí a zároveň je súčasťou interaktívnej hry.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Jedným z najmodernejších a pre človeka najprirodzenejších spôsobov interakcie je obohatená realita, ktorá je predmetom nášho projektu. Náš systém predstavuje spojenie viacerých technológií a v súčasnosti veľmi populárnych oblastí informatiky akou je počítačová grafika, počítačové videnie a interakcia človeka s počítačom. Náš projekt demonštruje, akým jednoduchým spôsobom môže používateľ komunikovať a pracovať s moderným systémom v automobile s využitím kamery, zariadenia Kinect a mobilnej aplikácie. Projekt rovnako poukazuje na široké využitie rozšírenej reality, ktorá nám umožnila veľmi jednoducho sprostredkovať turistické informácie o okolí a zároveň využiť reálne prostredie ako základ pre interaktívnu hru.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 5 IS-SI - ARVIS

Vizualizácia v obohatenej realite

Motto tímu: Realita nám nestačí, tak prečo si ju neobohatiť.

Členovia tímu (študenti): Bc. Duško Dogandžić, Bc. Dávid Durčák, Bc. Ján Handzuš, Bc. Patrik Hlaváč, Bc. Marek Jakab, Bc. Matej Marcoňák, Bc. Daniel Soós, Bc. Martina Trégerová
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Peter Kapec, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

O zjednodušení prístupu používania grafov. Zakomponovaním obohatenej reality do existujúcej aplikácie získame nový rozmer pre používateľa, ktorý mu umožní ľahšie pristupovať ku grafom a pracovať s nimi.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt používa viacero moderných technológií pre vytvorenie obohatenej reality ako napríklad senzor Kinect, rozpoznávanie objektov prostredníctvom kamery alebo projektovanie obrazu na projekčnú plochu namiesto klasického monitora. Tieto snímajú požívateľa v reálnom čase a umožnili nám zakomponovať do výsledného projektu niekoľko vylepšení ovládania programu. Pri práci s grafom nás tak neobmedzuje klávesnica a myš, ale dokážeme pohybovať kamerou pomocou pohybov hlavy, pohybovať samotným grafom pohybmi rúk alebo pomocou značky, a taktiež je možné ovládať graf hlasom.

Produkt, ktorý sme vytvorili sa však nemusí obmedzovať na potrebu zariadenia Kinect a projekciou grafu na plátno, ale pomocou kamery a značiek dokáže používateľ úplne nahradiť jednotlivé ovládacie prvky tak ako by ich využíval pri Kinecte. Takto ponúkame používateľom možnosť výberu, akým spôsobom chcú náš program používať, podľa toho aké technológie majú dostupné.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 6 IS-SI - ViFiiTeam

VirtualFIIT

Členovia tímu (študenti): Bc. Lukáš Cáder, Bc. Martin Dušek, Bc. Jaroslav Dzurila, Bc. Martin Londák, Bc. Matej Toma, Bc. Roland Gášpár, Bc. Michal Ševčík
Ved. tímu (pedagóg): Mgr. Alena Kovárová, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Naša multiplatformová aplikácia pomáha návštevníkom budovy zorientovať sa v nej a v jej okolí, nájsť a zistiť všetko, čo o danej budove potrebujú vedieť v extrémne rýchlom čase. Toto je dosiahnuté najmä vďaka inteligentnému vyhľadávaniu v prirodzenom jazyku, ktoré spája klasické indexové spolu s hľadaním spomedzi existujúcich odpovedí. Aktuálne je aplikácia nasadená na budovu našej fakulty, takže sa orientuje hlavne na študentov a snaží sa im poskytovať všetky potrebné informácie počas celého štúdia. Architektúra aplikácie je však postavená tak, aby prenositeľnosť na budovu z inej domény vyžadovala čo najmenšie zásahy do kódu aplikácie.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Pre nás je zaujímavý hlavne preto, lebo sa zaoberá našou školou a má tendenciu pomáhať študentom a návštevníkom školy. Pre druhých je zaujímavý preto, lebo im pomáha s navigáciou v budove a poskytovaním informácií v nej. Tým nemyslíme len školu, ale v podstate akékoľvek iné budovy napr. nemocnice, nákupné strediská a iné (naša aplikácia je modulárna). Ďalšia zo zaujímavých vecí je dopytovanie v prirodzenom jazyku, ktoré veľmi uľahčuje vyhľadávanie. Je navrhnuté tak, aby zastrešovalo všetky užitočné informácie v rámci budovy.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 7 IS-SI - Lucky Seven

CodeReview

Členovia tímu (študenti): Bc. Zuzana Grešlíková, Bc. Matej Chlebana, Bc. Tomáš Kepič, Bc. Patrik Oriskó, Bc. Patrik Samuhel, Bc. Michael Scholtz, Bc. Július Skrisa
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Karol Rástočný

O ČOM TO VLASTNE JE?

Náš projekt je hlavne o zlepšení spolupráce medzi členmi tímu, čo sa snažíme dosiahnuť zjednodušením procesu, pri ktorom si jednotliví členovia tímu navzájom posudzujú zdrojový kód. Takýmto spôsobom môžu svoj projekt vylepšiť, opraviť, predchádzať skrytým chybám a zároveň sa zdokonaľovať v technológiách a postupoch použitých v projekte.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt je zaujímavý, pretože nám umožňuje vytvárať komplexný systém skladajúci sa z viacerých častí, ktoré sú navzájom prepojené a komunikujú spolu. Vo finále vytvoríme systém, ktorý umožní spolupracovníkom ľahšie pracovať pri náročných úlohách v tímoch.

Okrem toho systém je súčasťou väčšieho výskumného projektu PerConIK (perconik.fiit.stuba.sk), v rámci ktorého spolupracujeme s fakultou a firmou Gratex. V rámci tejto spolupráce využívame infraštruktúru, ktorá bola na projekte navrhnutá a implementovaná. Taktiež náš systém bude nasadený do reálnej prevádzky vo firme Gratex a vo výučbe predmetu Tímový projekt na fakulte.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 8 IS-SI - IDEM

Monitor programátora - IDEM

Členovia tímu (študenti): Bc. Ján Podmajerský, Bc. Ivan Košdy, Bc. Michal Juranyi, Bc. Tomáš Martinkovič, Bc. Juraj Rabčan, Bc. Jozef Marcin, Bc. Matej Noga
Ved. tímu (pedagóg): doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Náš projekt je o monitorovaní programátora v IDE, čiže o zozbieravaní údajov o jeho pracovných rutinách a kvality práce v rámci IDE na určitom projekte. Cieľom je sprístupniť tieto informácie programátorovi a taktiež poskytnúť možnosť porovnania sa s ostatnými programátormi a nájsť podobné časti kódu kvôli znovupoužiteľnosti.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt robí zaujímavým viacero faktov. Keďze vyvíjame akési ohodnocovacie prostredie pre programátora, pomáhame mu teda jednak zistiť, kde prípadne robí chyby a tým pádom mu ukazujeme, na čom by mal stavať a čo odstrániť, prípadne čo robí dobre a tieto rutiny ďalej rozvíjať. Projekt je ďalej zaujímavý aj z pohľadu manažovania tímov projektovými manažérmi, pretože zobrazované údaje môžu určitým – kritickým, ale aj konštruktívnym spôsobom odhaľovať vlastnosti jednotlivých programátorov a dopomôcť manažérom k vytvoreniu tímov s potrebnými špecifikami, prípadne na vyššej úrovni ohodnodiť prácu jednotlivcov.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 10 IS-SI - ResearchRank

Hodnotenie výsledkov výskumu

Členovia tímu (študenti): Bc. Michael Gloger, Bc. Tomáš Jánošík, Bc. Daniel Kĺč, Bc. Šimon Kompas, Bc. Rastislav Kostrab, Bc. Stanislav Kubica
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Cieľom nášho projektu je vytvoriť systém, ktorý automaticky spracováva údaje z rôznych zdrojov a vyhodnocuje ich kvalitu. Vstupné údaje vhodne kombinuje a dopĺňa tak, aby sme používateľom poskytli údaje čo najlepšej kvality. Systém je primárne určený pre výskumníkov na vyhodnocovanie výsledkov výskumu, ale predstavuje aj infraštruktúru pre hodnotenie vedy.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt predstavuje pre výskumníkov uľahčenie od nadbytočnej a náročnej práce, ktorou je získavanie ohlasov na svoje diela. Túto činnosť vykonávajú manuálne a my im prinášame automatické získavanie ohlasov, čo zahŕňa aj automatickú deduplikáciu a identifikáciu diel.

Vyvíjaný systém dokáže spracovávať údaje v rôznych formátoch, pričom normlizovaný dátový model zaručuje schopnosť ukladať údaje v jednotnej forme vhodnej pre každý typ vstupného formátu.

Podstatným prínosom nášho projektu je cieľ pripraviť infraštruktúru pre hlbšie skúmanie vzťahov medzi dielami, autormi, organizáciami a akciami. Náš projekt zabezpečuje základné činnosti potrebné pre odhaľovanie týchto vzťahov a z pohľadu architektúry vhodný na rozširovanie funkcionality.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 11 IS-SI - Pinta.sk

Pinta.sk - Online feedback marketplace

Motto tímu: Help and get helped

Členovia tímu (študenti): Bc. Martin Toma, Bc. Filip Bednárik, Bc. Patrik Štrba, Bc. Róbert Černý, Bc. Miroslav Vojtuš, Bc. Marek Lenčéš, Bc. Miroslav Molnár
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Dušan Zeleník

O ČOM TO VLASTNE JE?

Pinta.sk je webové rozhranie, ktoré spája dve strany. Malé a stredné, špeciálne začínajúce firmy, rôzne marketingové a iné agentúry a na druhej strane obyčajných ľudí, študentov, ženy na materskej dovolenke a podobne. Pinta.sk je teda miestom, kde prvá skupina vytvorí úlohy (dotazníky, hodnotenia), ktoré za definovanú odmenu druhá skupina vyrieši.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt rieši reálny problém. Snažíme sa ponúknuť možnosť získania kvalitnej spätnej väzby bez nutnosti využitia existujúcich veľmi nákladných databáz, ktoré si malé, stredné a špeciálne začínajúce firmy často nemôžu dovoliť. Ponúkame spôsob ako si overiť svoj biznis zámer ešte predtým ako mu všetko obetujete. Pre študentov ponúkame možnosť overiť si svoje hypotézy alebo získať dáta od ľudí, ktorí sa zúčastnia vašich experimentov.

Pre všetkých tých, ktorí prispejú svojim názorom a aktívne sa podieľajú na riešení úloh máme pripravené rôzne súťaže, viaceré formy vecných odmien alebo aj kredity, ktoré bude v budúcnosti možné vymeniť za reálne peniaze.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 12 IS-SI - BOINC 747

FIIT Grid, distribuované počítanie na FIIT

Motto tímu: Boinc747, vitajte na palube

Členovia tímu (študenti): Bc. Pavol Pidanič, Bc. Ján Kalmár, Bc. Ondrej Jurčák, Bc. Martin Tibenský, Bc. Juraj Petrík, Bc. Juraj Vincúr, Bc. Radoslav Zápach
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Peter Lacko, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Vybudovanie infraštruktúry pre fakultu a poskytnúť návody, pomocou ktorých študenti alebo iní výskumníci budú môcť jednoduchým spôsobom začať riešiť svoje náročné výpočtové problémy. Naším pokusom o vyskúšanie možností, ktoré bude poskytovať fakultný grid je nájsť dokonalú hru pre hru Reversi 8×8.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Kto prvý dokáže vyriešiť hru Reversi 8×8, nech sa prihlási! Riešenia niektorých problémov trvajú pri súčasných možnostiach technológií niekoľko rokov, ba až storočí. A to aj pri výskumných prácach na fakulte. Prostredníctvom našich položených základov bude možné pomôcť tento čas znížiť a pomôcť pri riešení mnohých dôležitých a zaujímavých problémov. Technológia BOINC poskytuje overený spôsob, ako využiť nevyužitý procesorový čas stoviek počítačov.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 13 IS-SI - naЯuby

Askalot

Motto tímu: Bam!

Členovia tímu (študenti): Bc. Rastislav Dobšovič, Bc. Marek Grznár, Bc. Jozef Harinek, Bc. Samuel Molnár, Bc. Peter Páleník, Bc. Dušan Poizl, Bc. Pavol Zbell
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Ivan Srba

O ČOM TO VLASTNE JE?

Projekt Askalot je komunitný systém otázok a odpovedí (CQA) pre študentov. Askalot má za cieľ modernizovať spôsob učenia študentov a pomôcť im pri získavaní odpovedí na najrôznejšie problémy. Celý proces môže byť koordinovaný učiteľom, ktorý so študentmi komunikuje alebo ich navedie na správne riešenie. Učiteľ má zároveň jedinečnú možnosť získať spätnú väzbu k prednášanému učivu (úspešná integrácia so slovenským startupom sli.do). Projekt je realizovaný vývojom riadeným testami, aj v školskom prostredí si zachováva produkčnú kvalitu, o čom svedčí úspešné nasadenie už pred začiatkom letného semestra, stabilná prevádzka a množstvo aktívnych používateľov.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt je zaujímavý hlavne tým, že má vysoký potenciál na reálne používanie v rámci fakulty. Okrem toho je výnimočný aj niekoľkými ďalšími faktormi. Za najdôležitejší faktor považujeme jedinečnosť tohto projektu, nakoľko nemáme vedomosť o tom, že by podobný informačný systém niekde vo svete už existoval. Náš projekt predstavuje CQA systém pre uzavretú komunitu so spoločnými špecifickými problémami, na ktoré by len ťažko niekto dokázal odpovedať v súčasných CQA systémoch. Askalot do procesu otázok prináša významnú rolu učiteľa, ktorý dokáže ohodnotiť kvalitu nielen odpovedí, ale aj otázok. Náš projet je zaujimavý aj tým, že si už v prvých týždňoch získal mnoho aktívnych používateľov. Ďalšou zaujímavosťou projektu je aj spôsob jeho vývoja. Vývoj riadený testami je napriek svojim výhodám v univerzitnom prostredí veľmi ojedinelý.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 14 IS-SI - Gwappers

EIVA (Efficient Interactive Video Annotation)

Členovia tímu (študenti): Bc. Jaroslav Bucko, Bc. Matej Čársky, Bc. Peter Jurkovič, Bc. Ján Kebísek, Bc. Marián Kuruc, Bc. Viktor Maruna, Bc. Máté Vangel
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Jakub Šimko, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Vytvorili sme atraktívnu a zábavnú hru s účelom. Hra je určená naraz pre viacerých hráčov a spoliehame sa na osvedčený princíp kartovej hry Dixit. Podobne ako v Dixite, aj v našej hre používatelia priraďujú videám indície, u nás aj vo forme populárnych meme tvárí, z ktorých dokážeme získavať dôležité metadáta.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

V súčasnosti je do herného priemyslu zapojených nespočetne veľa hráčov všetkých vekových kategórií. Hry sa stali prístupnejšími aj vďaka úspechu a rozšíreniu mobilných zariadení, ako sú smartfóny alebo tablety. Chceli by sme z tejto situácie vyťažiť čo najviac a pomocou zábavnej hry, určenej pre rôzne platformy, získavať od hráčov cenné metadáta k videám použitým v hre. Za týmto účelom sme vytvorili model, v ktorom mapujeme základné emócie na meme tváre použité v našej hre a pomocou ktorých dokážeme získať informáciu o emóciách, ktoré vyvoláva vybrané video. Ako metadáta využívame taktiež textový opis, ktorý používateľ priraďuje videu vrámci hrania.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo