Súťaž o najlepší tím roka

Prestížna súťaž TP Cup dáva študentom inžinierskeho štúdia príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú.

TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

 • Účasť na súťaži je dobrovoľná – študenti záujem o účasť v súťaži vyjadria vypracovaním a odovzdaním prihlášky projektu podľa pokynov nižšie.
 • Súťaž prebieha počas dvoch semestrov riešenia tímového projektu, pričom pozostáva z odovzdania priebežnej a záverečnej správy a záverečnej prezentácie vytvoreného riešenia.

V rámci súťaže sa hodnotia výstupy, ktoré odovzdajú jednotlivé tímy – správa o riešení, demonštrácia riešenia na študentskej vedeckej konferencii a prezentácia výsledkov. Tieto výstupy sa opierajú o výstupy projektu v rámci predmetu „Tímový projekt“, s ktorými musia byť v súlade.

Novinky

Všetky ročníky

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Výsledky TP CUP 2017


FOTO Ondrej Macko

Finalisti TP CUP 2017

 • Tím 03 - Matej Červenka, Mária Dragúňová, Ondrej Kudláč, Matúš Salát, Martin Šidlo, Lukáš Šimek: SmartStore pod vedením Petra Krátkeho a Jána Súkeníka (Martinus)
 • Tím 04 - Jakub Ondik, Adam Neupauer, Patrik Januška a Martin Olejár: Story Teller pod vedením Karola Rástočného
 • Tím 19 - Jakub Hagara, Adam Rafajdus, Martina Redajová, Tomáš Repiský, Jozef Sitarčík, Martin Vaško: DeepSearch pod vedením Nadeždy Andrejčíkovej

Víťaz hlasovacej súťaže TP CUP 2017 @Internet

 • Matej Červenka, Mária Dragúňová, Ondrej Kudláč, Matúš Salát, Martin Šidlo, Lukáš Šimek: SmartStore pod vedením Petra Krátkeho a Jána Súkeníka (Martinus)

 • Viac informácií o hlasovaní >>>

Víťaz TP CUP 2017

 • Tím 03 - Matej Červenka, Mária Dragúňová, Ondrej Kudláč, Matúš Salát, Martin Šidlo, Lukáš Šimek: SmartStore pod vedením Petra Krátkeho a Jána Súkeníka (Martinus)

Vypočujte si NTECast#18 - S víťazmi TP CUP 2017 - moderuje Metod Rybár.

 
 
FOTO Ondrej Macko

Súťaž podporujú

Nadácia
pre rozvoj
informatiky   

Mediálni partneri

          

Industriálni partneri

Médiá o TP CUP 2017

Harmonogram súťaže

Jednotlivé výstupy sa odovzdávajú v termínoch stanovených nižšie v elektronickej i tlačenej podobe Kataríne Mrškovej (katarina.mrskova[zavinac]stuba.sk, č. dverí 2.38) - v prípade, že je otvorené miesto odovzdania v AIS, tak sa p. Mrškovej odovzdáva len tlačená verzia.

 • 27. október 2016, 15:00 - Odovzdanie prihlášky do súťaže - odovzdať elektronicky do AIS.
 • 16. február 2017 - Odovzdanie priebežnej správy o riešení projektu vo forme rozšíreného abstraktu na IIT.SRC
   Termín stanovený konferenciou IIT.SRC 2017 takto:
  • do 9. februára 2017 treba vložiť prvú verziu abstraktu do EasyChair - stačí nadpis a pár slov podľa pokynov pre odovzdávanie príspevkov v rámci študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2017
  • finálnu verziu rozšíreného abstraktu (2 strany podľa šablóny pre rozšírený abstrakt) treba vložiť do systému EasyChair vo formáte pdf do termínu 16.2.2017, vytlačené netreba odovzdávať.
 • 27. apríl 2017 - Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2017
       tímy na IIT.SRC 2017 - blog robime.it
 • 15. máj 2017 - Oznámenie semifinalistov (hodnotí sa prezentácia na IIT.SRC a podklady na IIT.SRC)
 • 16. máj 2017, 13:40, respírium 2.poschodie - Losovanie poradia v semifinále
 • 29. máj 2017 - Vytvorenie video prezentácie na portál robime.it (všetci semifinalisti)
 • 7. jún 2017 - SEMIFINÁLE - Turingova učebňa, U120
 • Pozrite si krátke videá a hlasujte za najlepšieho semifinalistu

  Každý tím prezentuje projekt v rozsahu max. 15 minút, z toho je min. 4-5 minút demonštrácia výsledku naživo
  • 14:30-15:30 - Príprava, inštalácia zariadení pre všetky tímy
  • 15:30-18:15 - Prezentácie tímov
   • 15:30-15:55 - Tim 14
   • 15:55-16:20 - Tim 19
   • 16:20-16:45 - Tim 10
   • 16:45-17:25 - Tim 04
   • 17:25-17:50 - Tim 05
   • 17:50-18:15 - Tim 03

  • 18:15-19:00 - Zasadnutie poroty
 • 8. jún 2017 - FINÁLE - Aula Magna
  • 9:00-9:15
  • -- Otvorenie súťaže a prezencia všetkých tímov
  • 9:15
  • -- Vyhlásenie finalistov, losovanie poradia prezentácií finalistov
  • 9:25-10:00
  • -- Prezentácie troch finalistov (prezentácia 5 min., otázky poroty)
  • 10:00-10:15
  • -- Prezentácia projektu Kill Bills - Extrakcia dát z pokladničných bločkov
       (Michal Kováčik, Jozef Mláka, Pavol Ondrejka, Branislav Pecher)
   -- Zasadnutie poroty
  • 10:15-10:45
  • -- Akčné prezentácie všetkých tímov (90 sekúnd/4 slajdy)
  • 10:45
  • -- Vyhlásenie výsledkov TP CUP 2017 a ocenenie víťazov
   -- Sladká odmena pre všetkých zúčastnených a family photo

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Porota

  • Slavomír Bača (robime.it)
  • Mária Bieliková (FIIT STU), predseda
  • Alojz Časný (Tempest)
  • Juraj Červeň (Softec)
  • Ľubomír Činčura (Accenture)
  • Pavol Frič (Ditec)
  • Martin Hrnko (QBSW)
  • Tomáš Konečný (Unicorn)

  Ceny pre víťazov

  Slávnostné vyhlásenie víťazného tímu súťaže po skončení finále v letnom semestri za účasti akademickej obce a zástupcov priemyslu.

  • Malý pohár pre každého člena víťazného tímu
  • Záznam na veľký pohár
  • Šek v hodnote min 1K Eur (tisíc dvadsaťštyri)
  • Ďalšie výhody ako prednostný zápis predmetov do rozvrhu pre nasledujúci ak. rok

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Postup v jednotlivých kolách súťaže

  Postupujúce tímy po IIT.SRC 2017

  Vyhodnotili sme prezentácie na IIT.SRC. Rozhodovanie bolo náročné, porota konštatovala vysokú úroveň jednotlivých tímov a medzi viacerými boli len veľmi malé rozdiely. Ďalej však mohlo postúpiť len 6 timov. V súťaži pokračujú tieto tímy (poradie je podľa čísel tímov):

  Ďalšou dôležitou udalosťou v súťaži je semifinále, ktoré sa uskutoční 7.6.2017 od 15.30.

  Tímy v 2. kole súťaže

  Akceptované priebežné správy

  Vyhodnotili sme priebežné správy. V súťaži pokračujú tieto tímy (poradie je podľa čísel tímov):

  Ďalšou dôležitou udalosťou v súťaži je študentská vedecká konferencia IIT.SRC, kde budú tímy prezentovať formou posteru svoje projekty. Porota vyhodnotí projekty a určí 5-6 projektov, ktoré postúpia do semifinále.

  Akceptované prihlášky do súťaže

  Vyhodnotili sme a akceptovali prihlášky pre TP-CUP 2016/17 týchto tímov (poradie je podľa čísel tímov a odborov):

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Výstupy

  Prihláška do súťaže

  • Tím sa prihlási do súťaže vypracovaním a odovzdaním prihlášky v rozsahu max. 2 strán A4 (text fontom Times New Roman, 11pt).
  • Prihláška predstavuje prvotný návrh riešenia projektu
  • Obsahuje
   • kontakt na tím (minimálne mail),
   • stručné predstavenie tímu,
   • základnú motiváciu,
   • opis kontextu a náplne projektu,
   • stanovenie cieľov projektu, požiadaviek na výsledný produkt, ako aj spôsob a postup akým budú dosiahnuté.
  • Cieľom je presvedčiť, že:
   • ste identifikovali zaujímavý problém,
   • zamýšľané riešenie rieši tento problém,
   • ste tí správni pre riešenie projektu,
   • viete aké technológie a postupy využijete na jeho realizáciu.

  Priebežná správa

  • Priebežná správa v rozsahu max. 2 strán ako rozšírený abstrakt vo formáte a podľa pokynov na podávanie príspevkov pre študentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC
  • Rozšírený abstrakt stručne predstaví najdôležitejšie aspekty projektu, ktorý realizujete, motiváciu pre projekt a jeho odlíšenie od iných riešení v tejto oblasti.
  • Nie je to správa o riešení, ale je to informácia o vašej inovácii, ktorú váš projekt realizuje, resp. zrealizuje, keď bude dokončený.
  • Akceptované rozšírené abstrakty budú publikované v zborníku z konferencie.

  Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie

  • Každý projekt, ktorý sa zúčastňuje súťaže sa zúčastní študentskej vedeckej konferencie IIT. SRC uskutočňovanej na fakulte s cieľom ukázať aktuálne výsledky projektu formou demonštrácie v stánku vo vyhradenom čase pre tímové projekty (nevylučuje to účasť jednotlivcov s inými projektmi v rámci IIT SRC).
  • Prezentácia v rámci študentskej vedeckej konferencie tvorí podstatnú časť hodnotenia v druhom kole súťaže - pri výbere semifinalistov.

  Výstupy semifinalistov a finalistov pre médiá

  • Každý tím v 2. kole súťaže spracuje krátku prezentáciu na portál robime.it
  • Semifinalisti spracujú 90s video o svojom projekte, ktoré bude dostupné na portáli robime.it

  Prezentácia výsledku projektu

  • Prezentácia výsledku projektu predstavuje záverečnú prezentáciu projektu v rozsahu max. 15 minút (minimálne 4-5 min ukážka) pred zástupcami investorov/zákazníkov s nasledujúcou diskusiou.
  • Obsahom prezentácie je zhrnutie priebehu a výsledkov projektu – toho čo sa podarilo i nepodarilo spraviť (s primeraným zdôvodnením). Súčasťou prezentácie je opis relevantných vlastností riešenia spojený s demonštráciou vytvoreného produktu zákazníkovi. Dôležité je tiež vyhodnotiť skúsenosti z praktického použitia produktu, resp. jeho pilotného nasadenia do prostredia zákazníka a uviesť prípadné ohraničenia, ktoré vytvorené riešenie (v súčasnosti) má. Súčasťou môže byť aj spomenutie možných rozšírení produktu a prípadných prispôsobení pre ďalšie problémy, resp. aplikačné domény (a teda ďalších zákazníkov).
  • Cieľom prezentácie je presvedčiť investora/zákazníka, že vytvorené riešenie zodpovedá cieľom identifikovaným v pôvodnom návrhu projektu a má požadované technicko-prevádzkové vlastnosti. Teda že produkt je naozaj to, čo chcel, že je funkčný a prakticky použiteľný, a že ho má prebrať /zaplatiť.

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Vyhodnotenie

  Podmienky hodnotenia

  Nutnou podmienkou pre účasť v súťaži sú:

  • Zapísaný predmet „Tímový projekt I, II“ v aktuálnom akademickom roku.
  • Odovzdanie všetkých požadovaných výstupov (prihláška, správa o riešení).
  • Úspešné ukončenie predmetov, v rámci ktorých sa realizuje tímový projekt spolu s odovzdanou dokumentáciou a samotným produktom podľa požiadaviek predmetov.
  • Demonštrácia projektu v rámci IIT.SRC
  • Dopracovanie výsledného produktu do stavu, kedy je reálne prakticky použiteľný koncovými používateľmi, resp. nasaditeľný do prevádzky (napr. na FIIT).
  • Finálna prezentácia výsledného produktu.

  Finálne vyhodnotenie

  Do semifinále súťaže postupujú najlepšie tímy určené na základe vyhodnotenia záverečnej správy a demonštrácie projektu v rámci IIT.SRC. Do finále súťaže postupujú tri tímy určené na základe prezentácie IIT.SRC a prezentácie v semifinále.

  Semifinále a finále súťaže hodnotí komisia zložená z odborníkov z akademickej aj priemyselnej sféry a nahrádza záverečnú prezentáciu produktov v rámci tímového projektu.

  Podiely výstupov na hodnotení postupu do finále

  • IIT.SRC - 30%
  • Výkon na semifinále - 70%

  Hodnotiace kritériá

  • RIEŠENIE:
   • Použité postupy riešenia a technológie: Do akej miery projekt zodpovedá postupom riešenia a technológiám, ktoré sú v príslušnej disciplíne známe, resp. vhodné pre daný typ problému.
   • Použiteľnosť a ďalšie vlastnosti riešenia: Do akej miery je výsledok projektu použiteľný v rámci stanovených očakávaní na začiatku riešenia? Aké sú jeho vlastnosti?
   • Overenie riešenia: Do akej miery je riešenie overené, teda exaktne preukázané, že požadované vlastnosti sú splnené? (toto zahŕňa aj nasadenie riešenia v prípade, že to zadanie a charakter projektu požaduje)
  • INOVATÍVNOSŤ:
   • Do akej miery sú v projekte použité inovatívne postupy, nápady v najrôznejších oblastiach riešenia projektu?
  • PREZENTÁCIA:
   • Ústna prezentácia: Do akej miery je tím schopný dosiahnuté výsledky ústne prezentovať a poukázať na najdôležitejšie aspekty?
   • Diskusia: Do akej miery je tím schopný konzistentne diskutovať o probléme, jeho riešení aj v širšom rámci.
   • Záverečná prezentácia tímu by mala byť postavená tak, aby tím čo najlepšie preukázal kvalitu výstupov a aj tímu ako takého v zmysle hodnotiacich kritérií.

  to Homepage to Teaching to TP to the Top

  Home
  Research
  Projects
  Publications
  Books
  SCM
  Teaching
  Links
  Last updated:
  Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
  Design © 2oo1 KoXo