Umelá inteligencia

Pavol Návrat, Mária Bieliková, Ľubica Beňušková, Ivan Kapustík a Milan Unger

2002, 396 strán

Vydavateľstvo STU, Vazovova 5, Bratislava

ISBN 80-227-1645-6


Obsah

Predhovor

Summary

Linky


Skriptá sú určené najmä pre študentov, ktorí absolvujú predmety Umelá inteligencia a Znalostné systémy. Tvoria odporúčaný materiál k prednáškam aj cvičeniam. Obsahujú relatívne ucelený prehľad teórie a aplikácií umelej inteligencie. Ich tri základné diely sa venujú postupne základom umelej inteligencie, znalostnému inžinierstvu a distribuovanej umelej inteligencii. Skriptá sú rozšírené o ukážky prác študentov, ktorí pracovali pod vedením autorov publikácie.