Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2013/14

Testy


Na tejto stránke nájdete informácie o testoch uskutočnených v rámci predmetu. Testy z predchádzajúcich realizácii predmetu nájdete v archíve.

Test v priebehu obdobia výučby

Test, ktorý sa konal 2. apríla 2014 o 8.20 v miestnostiach -1.57, -1.58 a DE-300, je spolu s odpoveďami dostupný tu:

Otázku A5/B4 ozrejmuje nasledujúci kód.

Skúška

Riadny termín

Otázky a odpovede zo skúšky konanej 29. mája o 13.30 v -1.58, -1.57, 1.40, CPU a sále sú dostupné tu:

Otázky a ponúknuté odpovede sú rovnaké v obidvoch skupinách, len je ich poradie iné. Odpovede na tri posledné otázky sú uvedené len v skúške pre skupinu A.

Otázka 12. V otázke 12 mal byť aplikovaný vzor Composite. Bunka ako taká bola v role Component (rozhranie alebo abstraktná trieda), členiteľná bunka v role Composite, a nečleniteľná bunka v role Leaf (triedy odvodené od triedy reprezentujúcej bunku). Operácia výpisu alebo vrátení spojení mala byť implementovaná tak, aby sa dala uplatniť transparentne aj nad členiteľnou, aj nad nečleniteľnou bunkou (mala byť prítomná už v bunke, a v členiteľnej a nečleniteľnej bunke prekonaná).

Aj členiteľná, aj nečleniteľná bunka mali obsahovať evidenciu (napr. zoznam alebo pole) buniek, s ktorými sú spojené. Členiteľná bunka mala navyše obsahovať evidenciu buniek, z ktorých pozostáva. Operácia výpisu alebo vrátení spojení pri nečleniteľnej bunke mala vrátiť len bunky, s ktorými je daná bunka spojená, kým pri členiteľnej bunke k tomu mali pribudnúť aj bunky, z ktorých táto pozostáva.

Otázka bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Pri hodnotení obidvoch časti bolo zohľadnené poskytnuté vysvetlenie (vrátane príkladu použitia) a zodpovedajúci diagram tried vo výške približne 10–20 % hodnotenia príslušnej časti.

Opravný termín

Otázky a odpovede z opravnej skúšky konanej 24. júna o 10.30 v -1.58 sú dostupné tu.

Otázka 12. V otázke 12 mal byť aplikovaný návrhový vzor Observer. Mesto je reprezentovaná abstraktnou triedou alebo rozhraním a hrá rolu Subject, od ktorej je odvodený jediný konkrétny typ mesta. Dekorácie sú reprezentované abstraktnou triedou alebo rozhraním a hrajú rolu Observer. Od tejto triedy sú odvodené konkrétne druhy dekorácií. Spotreba mesta (napr. denná) je reprezentovaná príslušným atribútom (napr. int). V metóde, ktorá slúži na nastavenie aktuálnej spotreby, sa aktivuje notifikácia všetkých registrovaných dekorácií, ktoré následne upravia svoj stav reprezentovaný príslušným atribútom (napr. enum alebo Boolean).

Otázka bola hodnotená podľa nasledujúceho kľúča:

Pri hodnotení obidvoch časti bude zohľadnené poskytnuté vysvetlenie (vrátane príkladu použitia) a zodpovedajúci diagram tried vo výške približne 10–20 % hodnotenia príslušnej časti.Valentino Vranić
vranic at stuba.sk