Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2017/18

Testy


Test v priebehu obdobia výučby

Test bude 27. marca o 10.00 (v čase prednášky). Po teste budú zverejnené otázky a odpovede.

Opravný termín testu v priebehu obdobia výučby nie je. Náhradný termín sa poskytuje študentom, ktorí sa riadneho termínu nezúčastnili z oprávnených dôvodov, a ktorých neprítomnosť je akceptovaná a evidovaná na študijnom oddelení.

Test, ktorý sa konal 27. marca o 10.00 vo Veľkej a Malej aule, je spolu s odpoveďami dostupný tu:

Náhradný test, ktorý sa konal 10. mája o 12.00 v miestnosti 4.26, je spolu s odpoveďami dostupný tu:

Skúška

Termíny skúšok sa na fakulte stanovujú centrálne. Po skúške budú zverejnené otázky a odpovede.

Náhradný termín

Otázky a odpovede zo skúšky konanej 21. mája o 12.00 v náhradnom termíne v miestnosti 4.26 nájdete tu:

Riadny termín

Otázky a odpovede zo skúšky konanej 8. júna o 10.30 vo Veľkej a Malej aule nájdete tu:

Opravný termín

Otázky a odpovede z opravnej skúšky konanej 27. júna o 10.30 vo Veľkej aule sú dostupné tu.Valentino Vranić
vranic at stuba.sk