Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2022/23

Cvičenie 7


späť


Projekt

Prezentujte pracovnú verziu programu podľa pokynov vyučujúceho.

Pokračujte v práci na projekte. Spravte revíziu svojho kódu – tzv. refaktorizáciu – za účelom skvalitnenia uplatneného objektovo-orientovaného návrhu.

^


UMLet

V CPU je dostupný nástroj na kreslenie UML a iných diagramov UMLet. Nástroj môžete stiahnuť a inštalovať na vašich počítačoch. Dostupná je aj online verzia: UMLetino. Pri oboch nástrojoch dbajte na to, aby ste diagramy ukladali v editovateľnom formáte UXF, a nie iba ako obrázok alebo PDF súbor.

UMLet umožňuje len kreslenie a neberie do úvahy význam prvkov. Diagramy sa však v tomto nástroji dajú vytvoriť pomerne rýchlo a následne exportovať do formátu PNG, PDF, JPG, EPS a SVG. Preto ho môžete využiť na kreslenie svojich diagramov tried, diagramov objektov a diagramov sekvencií, ktoré potom jednoducho vložíte do dokumentácie. Tu je diagram tried vo formáte UMLet k príkladu s grafickými útvarmi z knihy OJA.

Prvky z palety vpravo vyberáte dvojitým kliknutím. Vybraný prvok následne môžete upravovať v okne pod paletou. V menu File máte možnosť diagram exportovať.

Hovorili sme o tvorbe hierarchií za účelom vysporiadania sa so zložitosťou. Ako viete, objektovo-orientované porogramovanie prináša dva spôsoby tvorby hierarchií: agregáciu a dedenie. Zachyťte v diagrame tried v nástroji UMLet hierarchie vo vašich projektoch. Môžete spraviť separátny diagram, v ktorom budú len vzťahy dedenia (presnejšie povedané, v žargóne UML, generalizácie). V triedach a rozhraniach uveďte aj najdôležitejšie metódy.

^


Úlohy

Ak je to potrebné, vráťte sa k úlohám z minulých cvičení a preberte nejasnosti s vyučujúcim na cvičeniach.

^Valentino Vranić
vranic at stuba.sk