Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2023/24

Cvičenia


Na cvičeniach budete riešiť úlohy z objektovo-orientovaného programovania, ktoré nadväzujú na prednášky, a budete pracovať na projekte. Zvládnutie úloh a projektu vyžaduje prípravu. Samotné cvičenia využite najmä na konzultovanie nejasností.

Riešenie úloh na cvičeniach

Na základe pozorovanej aktivity študenta a výsledkov na cvičeniach vyučujúci pridelí zodpovedajúci počet bodov. Hodnotenie bude zverejnené v AISe do desiateho cvičenia. Od študenta sa očakáva aktívny prístup: aby získal body, študent sa musí sám hlásiť a preukázať svoju prácu.

Spôsob hodnotenia je nasledujúci:

Vyučujúci môže akceptovať dodatočné preukázanie zvládnutia úloh a primerane to zobrať do úvahy pri hodnotení.

Plán cvičení

Toto je plán cvičení s opisom ich obsahu (obsah sa aktualizuje):Valentino Vranić
vranic at stuba.sk