Objektovo-orientované programovanie, ak. rok 2023/24

Skúška


Skúška bude mať formu ako posledné dva roky a v rokoch 2018/19 a predtým. Pozrite archív testov pre príklady.

Termíny skúšok sa na fakulte stanovujú centrálne. Po skúške budú zverejnené otázky a odpovede.

Riadny termín

Skúška, ktorá sa konala 11. júna o 10.30 vo Veľkej aule, Malej aule, U120 a U80, je zverejnená tu spolu s kľúčom hodnotenia:

a name="opravny">

Opravný termín

Skúška v opravnom termíne, ktorá sa konala 24. júna o 10.30 v Malej aule, ako aj kľúč hodnotenia sú zverejnené tu.Valentino Vranić
vranic at stuba.sk