Oznamy

08.10.2014 Harmonogram súťaže na FIIT STU v Bratislave. POZOR ZMENA

  PIATOK 17.10.2014
  14:15 - 14:50 Registrácia (stačí jeden člen tímu)
  15:00 - 16:30 Otvorenie, privítanie miestnosť 1.40
  16:30 - 17:00 Informácie o súťaž.prostredí a spôsobe vyhodnocovania.(Videoprenos z Prahy) miestnosť 1.40
  17:00 - 18:30 Skúšobné kolo -1.40 Počitačova učebňa 1
  SOBOTA 18.10.2014
  09:30 - 09:45 Súťažné pokyny (Videoprenos z Prahy) miestnosť 1.40
  10:00 - 15:00 Súťaž -1.40 Počitačova učebňa 1
  15:30 - 17:00 Prezentácia riešení, vyhlásenie výsledkov (Videoprenos z Prahy) miestnosť 1.40
PROGRAMÁTORSKÁ SÚŤAŽ !
 • Lokálne kolo ACM súťaže na FIIT STU prebehne v rámci CTU Open Contest 17.- 18.10.2014. Súťaž bude súčasne prebiehať na univerzitách v Čechách aj na Slovensku. Organizátorom je ČVUT v Prahe.
 • Max. 3-členné družstvá, ktoré sa chcú zúčastniť, nech najprv pošlú mail na adresu acm.icpc@fiit.stuba.sk. Ako odpoveď na Váš mail dostanete pokyny k centrálnemu zaregistrovaniu. Registrácia pre bratislavské kolo sa končí v stredu 15.10.2014 o 18:00 hod.
  PROGRAM
 • K dispozícii je predbežný program súťaže lokálneho kola v Prahe CTU Open Contest. Počas súťaže je možné používať literatúru (programátorskú, anglicko-slovenský slovník a pod.) výlučne v tlačenej forme. Zadania príkladov sú v anglickom jazyku.