Osobné informácie

Dátum narodenia: 3. augusta 1984
Trvalé bydlisko: Levice
Prechodné bydlisko: Bratislava - Karlova Ves


Vzdelanie

stredoškolské, 1999-2003

vysokoškolské, 2003-2015