Výučba na FIIT STU

predmet 2010201120122013201420152016-súčasnosť
Opis digitálnych systémov
Princípy počítačového inžinierstva
Logické obvody
Diagnostika digitálnych systémov
Testovateľnosť digitálnych systémov
Spoľahlivosť digitálnych systémov
Testovateľnosť a spoľahlivosť digitálnych systémov


Vedené bakalárske práce


Vedené diplomové práce