Algoritmy usporadúvania

 
Algoritmus
Vysvetlivky ku kurzu
Odkazy a zdroje
Algoritmy-úvod
Na nasledujúcich stránkach má čitateľ možnosť nájsť popis siedmych jednoduchých algoritmov usporadúvania. Ku každému algoritmu je popri popise zobrazený aj vývojový diagram, ktorý má pomôcť pochopiť princíp algoritmu. Ku každému algoritmu sú popísané jeho výhody a nevýhody, jeho zložitosť. Každý algoritmus je vizualizovaný ako príklad usporadúvania jednoduchého poľa. V kurze sa nachádzajú štatistiky jednotlivých algoritmov i porovnanie všetkých popísaných algoritmov navzájom.
 
 
Systém vytvorila Zuzana Halanová v rámci záverečného projektu v 4-tom ročníku bakalárskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií, STU pod vedením RNDr. Anny Bou Ezzeddine. (máj 2004)