TP CUP 2015 - 2. kolo

Tím 5 PKSS - TechNoLogic

DriVR – Vozidlo ovládané pomocou zariadenia virtuálnej reality

Motto tímu: „Jonkun autossa“

Členovia tímu (študenti): Erik Matejov, Miroslav Siro, Martin Habovštiak, Albert Prágai, Peter Protuš, Tomáš Morvay, Natália Trybulová
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Roman Broniš

O ČOM TO VLASTNE JE?

Zaoberáme sa možnosťou ovládania vozidla pomocou zariadenia virtuálnej reality. Cieľom projektu je vytvoriť model ovládaného vozidla s možnosťou zaznamenania, prenosu a reprezentácie obrazu priestoru. Práve zariadenie virtuálnej reality zlepší operátorovi modelu vozidla orientáciu v priestore, zjednoduší ovládanie kamier a umožní mu sprostredkovať 3D obraz neprístupného miesta tak, ako keby sa tam reálne nachádzal.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Projekt DriVR je zaujímavý vďaka dvom hlavným dôvodom. Prvým je možnosť prísť do kontaktu s modernými a perspektívnymi technológiami ako Oculus Rift a ďalej popri tom získať mnoho cenných skúseností, či už s prácou v tíme, alebo s inými technológiami. Druhým dôvodom, prečo má tento projekt význam, je možné využitie vozidla v reálnych situáciách. Jedná sa najmä o prácu v kontaminovaných oblastiach alebo hlboko v oceáne, o zneškodňovanie náloží, či jedoducho len o využitie v zábavnom priemysle. Pri všetkých týchto spomenutých možnostiach bude u operátora zlepšená orientácia v priestore, zjednodušené ovládanie kamier a umožnený 3D pohľad priamo z daného miesta.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 7 PKSS - FleetTeam

Monitorovací systém v nákladnej doprave

Motto tímu: „Lord of the fleets“

Členovia tímu (študenti): Jakub Dluhý, Ľubor Ferenczy, Maroš Krajčovič, Tomáš Petrík, Michal Valiček
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Peter Pištek, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Vytvárame užitočný nástroj, ktorý poskytuje nie len základnú, bežne dostupnú funkcionalitu na sledovanie vozového parku, ale aj špecifické služby, ktoré pomáhajú pri prevádzkovaní autodopravy. Pomáhame vodičom v získaní prehľadu o stave ciest pred nimi, zaznamenávame prepravné podmienky v návesoch a prívesoch, objektívne hodnotíme jazdný štýl vodičov, čím pomáhame pozitívne motivovať zodpovedných vodičov a predchádzať tak nehodám a zbytočnému opotrebovaniu kamiónov.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Projekt je unikátny kvôli sade funkcií, ktoré nie sú zahrnuté v bežných, všeobecne orientovaných systémoch na sledovanie firemnej flotily. Ide hlavne o združený systém dopravných udalostí, vrátane firemnej databázy informácií, od vodičov pre vodičov, senzorovú sieť na zaznamenávanie podmienok prepravy a štatistickú analýzu jazdného štýlu, nepenalizujúcu vodičov, ktorí majú napríklad nešťastie na zápchy alebo menej jázd po diaľnici. Tieto funkcie sme sa rozhodli doplniť po rozhovoroch s dispečermi reálnych dopravcov a preto sme presvedčení, že sú potrebné, užitočné a chýbajú v na trhu dostupných riešeniach.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 1 IS-SI - One

One – Adaptívna mobilná hra

Členovia tímu (študenti): Rudolf Brisuda, Tomáš Drutarovský, Andrej Lenčucha, Lukáš Podoláček, Stanislav Rykalský, Michal Susko
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Krátky Peter

O ČOM TO VLASTNE JE?

Adaptívne hry si vyžadujú odporúčanie pre konkrétneho hráča, ktoré dokážu personalizovane nastaviť charakter hry. Ponúkame službu pre mobilných vývojárov, ktorá tieto dáta poskytuje. Navyše vyvíjame mobilnú závodnú hru OneRacing, ktorá podporuje získavanie profilov hráčov, čím vhodne vlievame život do našej odporúčacej služby.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Adaptívne hry sú na začiatku svojho života a vývojári mobilných hier majú vysoký potenciál využiť hráčske odporúčanie na zvýšenie svojich tržieb a hlavne zvýšenie záujmu o svoje hry. To je kľúčový prvok, ktorý poháňa vývojárov za informáciami, ktoré ponúkame my. Navyše sme neostali len pri teoretizovaní, ale vyvinuli sme zaujímavú mobilnú závodnú hru, ktorá láka svojim obsahom, prispôsobeniami pre rôzne typy hráčov a moderným dizajnom. Hra OneRacing ponúka aj multiplayer mód, čím sa hráči môžu navzájom porovnávať, čo motivuje k lepším výsledkom a možnosťou zažívať viac zábavy.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 2 IS-SI - Breakpoint

Virtuálna FIIT

Členovia tímu (študenti): Filip Mazán, Veronika Olešová, Filip Šoltés, Michal Kučera, Daniel Pribu, Jozef Karas
Ved. tímu (pedagóg): Mgr. Alena Kovárová, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Vytvárame aplikáciu Virtuálna FIIT, ktorá už teraz zahŕňa základné potreby študentov našej fakulty (rozvrh hodín, odchody autobusov, otváracie hodiny na študijnom oddelení, harmonogram semestra, atď.). Náš tím má za úlohu pridať do tejto aplikácie navigáciu vVbudove riešenú pomocou bluetooth beacon technológie, kompletne zrefaktorovať doterajší kód a zároveň dať aplikácii moderný vzhľad.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Pretože staviame do popredia technológie, ktoré sa na Slovensku skoro vôbec nevyskytujú. Neexistuje žiadne obchodné alebo bussiness centrum, žiadna budova na Slovensku, v ktorej by ste sa mohli navigovať pomocou bluetooth technológie. Síce obchodné centrá ako Aupark alebo Avion majú navigačnú tabuľu s obchodmi, ale tá sa v žiadnom prípade nevyrovná vysoko kvalitnému, plne integrovanému a flexibilnému navigačnému systému, ktorý práve my pripravujeme pre budovu FIIT. Je to plavba v neznámych vodách, ale s jasným cieľom: mať možnosť ako prvý na Slovensku byť navigovaný v budove.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 4 IS-SI - Bubbles

3D - UML

Motto tímu: „Dotknite sa svojej architektúry“

Členovia tímu (študenti): Miroslav Kudláč, Andrej Železňák, Francisc Juras, Michal Valovič, Hana Baranovičová, Lukáš Markovič, Martin Melis
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Ivan Polášek, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Projekt sa zameriava na zobrazovanie UML v 3D priestore. Ukázať, že takto namodelované riešenie je prehľadnejšie a lepšie na pochopenie. Modelovanie v 3D priestore sa tak stáva väčšou zábavou pre používateľa a tiež efektnejšie pre pozorovateľa. Softvér sa nemusí len modelovať efektívnejšie a zábavnejšie, ale môže sa tak aj prezentovať.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Zobrazenie UML diagramov v 3D priestore sa v súčasnosti bežne nepoužíva, ale v budúcnosti má obrovsky potenciál. Zložitosť softvérových systémov každým rokom narastá, s čím je spojený aj nárast zložitosti UML diagramov. Pridanie tretieho rozmeru ku štandardným 2D UML diagramom prináša nové možnosti zobrazenia, napríklad na poli viacvrstvových systémov, kde je možné vrstvy systému modelovať priamo prepojenými vrstvami v jazyku 3D UML.

3D UML má aj vďaka týmto vlastnostiam široké uplatnenie vo vedeckej a akademickej oblasti, no zároveň má potenciálne komerčné uplatnenie aj v oblasti softvérového inžinierstva, kde by si nástroj podporujúci jazyk 3D UML našiel určite svojich priaznivcov.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 5 IS-SI - Code Crushers

Crowdex

Motto tímu: „Úlohy s Crowdexom, vyriešiš ako mávnutím prútikom.“

Členovia tímu (študenti): Dušan Cymorek, Peter Gašpar, Vladimír Ľalík, Michal Polko, Slavomír Šárik, Štefan Šmihla
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Michal Kompan, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Crowdex zjednodušuje a urýchľuje proces realizácie a manažmentu mikroúloh, a tiež aj prispieva k riešeniu jedného zo študentských a výskumných problémov – manažmentu hromadných experimentov. Tento problém minimalizuje zabezpečením dostatočného množstva vhodných a kvalitných participantov. Systém Crowdex kladie dôraz na motiváciu používateľov, či už prostredníctvom integrovaného hodnotenia, alebo rozličných odmien.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Crowdex rieši jeden z častých problémov študentov, výskumných pracovníkov a taktiež aj firiem, ktoré potrebujú čo najrýchlejšie a najjednoduchšie získať dostatočný počet kvalifikovaných respondentov pre rôzne prieskumy. Z našich predchádzajúcich skúsenosti počas štúdia vieme, aký náročný tento proces je, a preto sme analyzovali možnosti, ako ho zrýchliť, uľahčiť a spríjemniť pre obe strany. Výsledkom je webová aplikácia, ktorá nielenže vo výraznej miere prispieva k uľahčeniu a urýchleniu manažmentu mikroúloh, skvalitneniu študentských i výskumných prác, ale taktiež inšpiruje aj ďalších participantov k vykonávaniu mikroúloh za atraktívne odmeny. Navyše v sebe zahŕňa biznis potenciál vyplývajúci najmä z poskytovania platených prémiových funkcionalít.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 7 IS-SI - Boinctributors

Rozhranie pre distribuovaný výpočtový systém

Členovia tímu (študenti): Pavol Čurilla, Patrik Gallik, Martin Kaššay, Matej Kloska, Juraj Kochjar, Roman Roštár
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Peter Lacko, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Našou úlohou je vytvoriť webové rozhranie na pridávanie a manažovanie výpočtových úloh pre fakultný projekt BOINC@FIIT - boinc.fiit.stuba.sk.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

BOINC@FIIT je zaujímavý v prvom rade svojou podstatou, ktorou je poskytnutie výpočtovej sily zdarma, resp. lacno, v prospech výskumu na fakulte, a tiež ponúknutie možnosti dobrovoľne sa zapojiť a prispieť tak k vedeckému pokroku ľuďom, ktorý by túto možnosť inak nemali, a tak zmysluplne zúročiť potenciál dnešných procesorov a iných výpočtových zariadení, akými sú napríklad grafické karty, procesory používané v smartfónoch a tabletoch, ktorých výpočtový výkon ostáva často nevyužitý.

Náš projekt je tiež zaujímavý použitím moderných technológii a ich vzájomným prepojením na už existujúcu platformu BOINC, opierajúcu sa prevažne o jazyk php. Modulárnosť a fakt, že naše riešenie je po technickej stránke postavené na REST komunikácii backendu a frontendu prispieva k jednoduchšej udržateľnosti, napríklad pri prechode na vyššiu verziu platformy BOINC.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 10 IS-SI - Gappers

AppMonitor

Motto tímu: „Testing shows the presence, not the absence of bugs.“

Členovia tímu (študenti): Barbora Brocková, Matej Čaja, Martin Číž, Peter Kyseľ, Adam Lieskovský, Michal Viskup, Daniel Uderman
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Jakub Ševcech

O ČOM TO VLASTNE JE?

AppMonitor je platforma na monitorovanie chýb a iných udalostí v aplikácií, ktorej cieľom je zvýšiť výkonnosť a stabilitu klientských aplikácií. Umožňuje zachytávať chyby a informácie o ich stave, ktoré agreguje do prehľadnej prezentovateľnej formy. Poskytuje rozhranie na ich vizualizáciu a analýzu prostredníctvom vlastných dopytov a konfigurovateľných grafov.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Zo zachytených udalostí z klienstkých systémov je možné získať veľa informácií. Na jednej strane umožňujeme zachytávať správanie koncových používateľov a reakciu klientských systémov na hraničné situácie, ako je nedostatok pamäte alebo zahltenosť klientského servera. Na druhej strane to znamená veľké množstvo dát, nad ktorými je výpočtovo náročné robiť vlastnú biznis analytiku. My ponúkame možnosť vytvárať si analýzy prostredníctvom dopytov vo všeobecne známom SQL jazyku nad vlastnými dátami, vytvárať si vlastné štatistiky a sledovať ich vývoj v čase. Pre jednoduchšiu prezentáciu výsledkov vlastných analýz sú k dispozícií konfigurovateľné grafy. To znamená, že stačí si vytvoriť jednoduchý dopyt „select * from my_event“, vybrať prezentáciu výsledkov v grafe s časovou osou a prijať pochvalu od svojho šéfa.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 11 IS-SI - WeAre XI

Eyeblink - Evaluation of User’s Eye Blinking Frequency

Členovia tímu (študenti): Pavol Poljak, Andrej Piliar, Lukáš Putala, Milan Smoleňák, Dominik Melaga
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Andrej Fogelton

O ČOM TO VLASTNE JE?

Hlavnou myšlienkou nášho projektu je vyvinúť aplikáciu, ktorá bude používateľom pomáhať pri odstraňovaní príčiny syndrómu suchého oka. Aplikácia meria ako často človek žmurká a vytvára personalizovaný plán notifikácií, ktorý pomáha človeku žmurkať viac a chrániť si tak svoje oči.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie aplikácie na liečbu syndrómu suchého oka. Týmto zdravotným problémom trpí veľké množstvo ľudí a ich jediným riešením je odstránenie príznakov tohto problému za použitia kvapiek do očí. V našom projekte sa zameriavame priamo na odstránenie príčiny tohto problému, ktorou je nízka frekvencia žmurknutí. Vytvárame jedinečnú aplikáciu pre špecifickú skupinu ľudí, ktorá im bude pomáhať žmurkať viac a chrániť si tak svoje oči.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 12 IS-SI - Cats Can Code

Happen – udalosťami riadená sociálna sieť

Motto tímu: „Let’s make things happen together!“

Členovia tímu (študenti): Michal Cihák, Michal Gajdoš, Lukáš Masár, Pavol Michálek, Vladimír Osvald, Matúš Pikuliak, Tomáš Sýkora
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Lukáš Turský

O ČOM TO VLASTNE JE?

Hlavnou myšlienkou sociálnej siete Happen je pomôcť pri synchronizácií času s ostatnými. Umožnuje vytvoriť stretnutie so zatiaľ neurčitým časom a miestom a necháva priestor účastníkom, aby sa na týchto veciach jednoducho dohodli. Vďaka Happen môžete vidieť, čo sa deje okolo Vás, Vašich priateľov, alebo Vašich záujmov a jednoducho sa k týmto udalostiam pripojiť. (http://team12-14.ucebne.fiit.stuba.sk/)

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Projekt je zaujímavý práve preto, že aplikáciu Happen sme si sami navrhli a upravili do výslednej podoby. Prezentuje tak náš pohľad na problematiku dohadovania stretnutí. Tento náš pohľad sme sa zároveň snažili upraviť tak, aby sa dohadovanie stretnutí, s ktorým sa musia určitým spôsobom vysporiadať všetci ľudia, stalo dostupnejším, jednoduchším a modernejším. Tým sa zároveň zvyšuje pravdepodobnosť a jeho potenciál na budúce reálne využívanie, čo pochopiteľne zaujímavosť projektu len zvyšuje.

Problematiku dohadovania stretnutí riešime účelene, pričom ju rozdeľujeme do viacerých stupňov, podľa jednotlivých modulov aplikácie. Ide o projekt s mnohými výzvami, v ktorom sme chceli priniesť niečo nové v oblasti zobrazovania a dohadovania udalostí.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 13 IS-SI - ProjectAid

ProjectAid – Portál pre podporu rozvoja informatiky

Motto tímu: „Mobile first!“

Členovia tímu (študenti): Daniel Andrášik, Bálint Csóka, Erik Grman, Radoslav Nemec, Vladimír Ogurčák, Eduard Kubinec
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Karol Rástočný

O ČOM TO VLASTNE JE?

Hlavná myšlienka nášho projektu je vytvoriť informačný portál, ktorý umožňuje ochotným ľuďom podporiť projekty z oblasti informatiky a informačných technológií. Portál teda sprostredkuje kontakt medzi potenciálnymi sponzormi a výskumníkmi alebo projektovými tímami. Takisto slúži ako jednotné miesto určené na prezentáciu a popularizáciu projektov.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš portál výrazne uľahčuje získavanie finančných prostriedkov na projekty. Takisto vytvára komunikačný kanál medzi projektmi a širokou verejnosťou. Toto predstavuje priestor na popularizáciu projektov z prostredia informatiky. Vyvíjaný systém umožňuje rýchlo a jednoducho pridať výskumnému tímu nový projekt a vytvoriť mu zaujímavý profil. Na druhej strane prispievatelia sa môžu prostredníctvom nášho portálu zaregistrovať či už ako fyzická alebo právnická osoba, a bezpečne prispieť jedným klikom myši. Hlavným prínosom nášho portálu však je, že pomôže zrealizovať zaujímavé projekty, ktoré by bez takejto finančnej pomoci ostali len myšlienkou.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 14 IS-SI - Včeličky

AdHunter - outdoorový crowdsourcing vizuálneho smogu

Motto tímu: „Bojuj proti vizuálnemu smogu, zlepši verejný priestor, skrášli svoje mesto.“

Členovia tímu (študenti): Jana Egriová, Alexander Ferenčík, Richard Filipčík, Tomáš Melicher, Jaroslav Zigo
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Jakub Šimko, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Projekt AdHunter poskytuje nástroj na kompletné zmapovanie stavu a rozsahu vizuálneho smogu v Slovenských mestách. Na získavanie dát slúži mobilná aplikácia, kde používatelia majú možnosť fotografovať reklamy priamo v teréne. Aktuálny stav vizuálnemu smogu zobrazuje webová aplikácia priamo na mape Slovenska.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Náš projekt je zaujímavý a špecifický najmä tým, že do riešenia aktuálneho a rozšíreného problému, ktorým naša krajina nepochybne trpí, zapojí dav ľudí využívajúc princíp outdoorového crowdsourcingu. Každý používateľ, ktorý nahlási aspoň jednu reklamu vo svojom okolí, prispeje tak ku globálnemu zmapovaniu stavu vizuálneho smogu a potenciálne aj jeho riešeniu. Náš projekt sa zatiaľ nestretol so žiadnou „konkurenciou“. Existujú podobné problémy, ktoré využívajú crowdsourcing, napr. pre nahlasovanie nedostatkov v mestách. Avšak AdHunter je prvý projekt, ktorý umožňuje komplexne zmapovať vizuálny smog.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 15 IS-SI - Nitrogen Family

Big Data kvality a ich využitie pri validácii a obohacovaní existujúcich dát

Motto tímu: “Citovanosť Vašich publikácií poznáme skôr ako ktokoľvek iný.”

Členovia tímu (študenti): Martin Cibula, Marek Černák, Vladimír Demčák, Ján Krivý, Jozef Melko, Martin Šustek
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

V rámci projektu sme vytvorili jednotné rozhranie pre získavanie informácií o citovanosti diel autorov patriacich pod výskumné inštitúcie. Na základe miery citovanosti a relevantnosti citujúcich zdrojov môžu vedúci pracovníci inštitúcií hodnotiť kvalitu činnosti svojich pracovníkov.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Projekt nemá na Slovensku fungujúcu obdobu. Získavanie informácií o citovanosti diel a hodnotiacich faktorov prebieha len manuálne a náš systém výskumníkov od tejto činnost odbremeňuje. Systém je dynamickou aplikáciou. Na základe centrálnej konfigurácie je vyskladávaný dynamický servlet, ktorého štruktúre sa prispôsobuje aj štruktúra databázy. V neposlednom rade sa zmena v konfigurácii premietne aj do množiny selekčných prvkov rozhrania.

Automatizáciou získavania ohlasov udržiavame ich zoznam v aktuálnom stave a po pribudnutí záznamu do množiny ohlasov notifikujeme autora publikácie. Citačné indexy poskytujú pre komunikáciu rôzne aplikačné rozhrania. Náš systém tvorí nadstavbu nad nimi a ponúka jednotné REST rozhranie pre prístup k ich funkcionalite.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 16 IS-SI - Team Focus

Testovanie používateľského zážitku pomocou sledovania pohľadu

Členovia tímu (študenti): Peter Kiš, Matej Kucek, Viktória Lovasová, Marek Šulek, Martin Svrček, Šimon Valíček, Peter Kušnír
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Róbert Móro

O ČOM TO VLASTNE JE?

Pokračujúc v projekte zaoberajúcom sa vytvorením softvéru na sledovanie pohľadu, je našou snahou podporiť používateľov pri práci s (webovými) aplikáciami využitím technológie sledovania pohľadu v reálnom čase. Taktiež chceme vizualizovať informácie zo sledovania v zrozumiteľnej podobe (štatistiky, grafy) pretože dáta zo sledovača pohľadu sú pomerne zložité.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Pracujeme s technológiami, ktoré v súčasnosti nie sú masovo rozšírené a využívané, ale majú veľký potenciál do blízkej budúcnosti – eye-trackermi. Dokážeme zachytávať správanie ľudského pohľadu v čase a následne ho pomocou nami vytvorených softvérových nástrojov analyzovať. Okrem identifikovania miesta v texte webových stránok, alebo aplikácií kam sa používateľ pozeral vieme určiť aj to, či používateľ daný text aj čítal alebo sa ho dokonca učil naspamäť. Výsledky takejto analýzy nám otvárajú neobmedzené možnosti v oblasti prispôsobovania obsahu webových stránok, aplikácií a prípadne aj reklám konkrétnym používateľom. Ako jedni z mála na svete máme možnosť ovplyvniť, akým smerom sa bude uberať personalizácia webového obsahu pomocou eye-trackerov.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Tím 17 IS-SI - Check-mates

SWIPS - Systém na podporu šachových podujatí

Motto tímu: „Život je ako šachová partia, mení sa každým ťahom.“

Členovia tímu (študenti): Peter Truchan, Martin Tamajka, Jaroslav Loebl, Igor Jurík, Ľubomír Vnenk, Matej Liskovec
Ved. tímu (pedagóg): Ing. Marián Šimko, PhD.

O ČOM TO VLASTNE JE?

Projekt sa zaoberá inovatívnou organizáciou šachových turnajov. Poskytuje všetky potrebné nástroje na zorganizovanie turnaja, jeho bezproblémový priebeh, vyhodnotenie a ukončenie. Organizátorom poskytuje nástroj, s ktorým im odpadnú všetky technické ale aj väčšina netechnických starostí a ušetrí im značné množstvo času pri organizovaní a priebehu turnaja.

PREČO JE NÁŠ PROJEKT ZAUJÍMAVÝ?

Projekt je zaujímavý najmä z pohľadu domény a skĺbenia veľkého množstva technológií a funkcionalít. Či sa pozeráme na bežné funkcie informačných systémov prispôsobené na doménu šachu, z ktorých sú najdôležitejšie vytvorenie a vyhľadávanie turnajov, štatistiky o všetkých registrovaných hráčov šachu (cca. 500 000 ľudí), export dát v rôznych formátoch, alebo na špeciálne funkcie ako párovanie hráčov a rozoznávanie obrazu na zápis jednotlivých šachových partií. Ide o unikátne svetové riešenie, ktoré má ambíciu nahradiť všetky softvéry na organizovanie šachových turnajov na celom svete.

VIAC >>>      

to Homepage to Teaching to TP CUP to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo