Informácie k predmetom študijného programu

Počítačové a komunikačné systémy a siete

FIIT STU Bratislava

 

 

 

 

Tímový projekt I, II

 

Logické obvody

 

Programovateľné obvody

 

fiitArchitektúra počítačov

 

Architektúra počítačových systémov - projekt

 

Diagnostika a spoľahlivosť digitálnych systémov

 

Návrh digitálnych systémov