O mne

Image
  • Ústav počítačových systémov a sietí
  • Fakulta informatiky a informačných technológií, STU Bratislava
  • Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava
  • Telefón: +421 2 21022531
  • E-mail: truchly@fiit.stuba.sk
  • Miestnosť: 5.31