Zameranie

V rámci výskumných projektov sa venujem:

  • komunikačným technológiám,
  • satelitným systémom,
  • prenosovým protokolom (najmä TCP) a ich výkonnosti v satelitných a bezdrôtových systémoch.

V rámci vzdelávacích projektoch sa venujem:

  • tvorbe vzdelávacích (elektronických) odborných materiálov,
  • hardvérovým a softvérovým prostriedkom pre e-vzdelávanie,
  • vývoji rôznych vzdelávacích softvérových nástrojov.