TS Analyzer


TS analyzer je nástroj na analyzovanie transportných tokov v reálnom čase v prostredí digitálnej (satelitnej, terestriálnej) televízie. Nástroj bol vyvinutý a odladený pre platformu Microsoft Windows (7). Podporuje iba BDA (Broadcast Driver Architecture) kompatibilné DVB karty. Je k dispozícii zadarmo pre nekomerčné (vzdelávacie) účely.


Základné funkcie:

 • online (DVB-S) a offline (zo súboru) prístup k transportným tokom
 • analýza MPEG PSI a DVB SI tabuliek
 • získanie štatistík týkajúcich sa signálu a transportného toku (prenosová rýchlosť, zoznam vysielaných služieb, štatistiky o chybách v transportnom toku, ...)
 • zobrazenie nameraných údajov v prehľadnej forme (graf, tabuľka, stromová štruktúra,...)
 • export nameraných údajov pre ďalšie využitie alebo dokumentáciu
 • možnosť sledovať jednotlivé pakety transportného toku a prezerať ich obsah
 • nahrávanie kompletného transportného toku do súboru
 • podrobný záznam o činnosti aplikácie (logy)
 • prehľadné grafické rozhranie s možnosťou prispôsobenia zobrazovaných údajov
 • pomocník pre jednoduchšie pochopenie problematiky (text, obrázky)

Tento nástroj vyvinul Martin Hyben v rámci svojej diplomovej práce na Ústave počítačových systémov a sietí Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.

ImageReferencia:

 • Trúchly, P. - Hyben, M.: Analyzer of Transport Streams in DVB Systems Suitable for Educational Purposes. In: ICETA 2013 : 11th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications Proceedings, October 24-25, 2013 Stary Smokovec, The High Tatras, Slovakia. - Danvers : IEEE, 2013. - ISBN 978-1-4799-2161-4, p.387-392, PDF