Obsah

ÚVOD9
DIEL I: Funkcinálne programovanie
1VÝRAZY A FUNKCIE11
1.1  Výrazy a príkazy11
1.2  Vlastnosti cistých výrazov12
1.3  Definícia funkcie17
1.4  Funkcionálny program22
1.5  Zhrnutie24
2ZÁKLADNÉ PRVKY JAZYKA LISP25
2.1  Základné typy údajov27
2.2  Abstraktný typ údajov lisp-zoznam30
2.3  Vyhodnotenie výrazu v lispe42
2.4  Predikáty a vetvenie45
2.5  Lambda výraz50
2.6  Priradenia52
2.7  Ešte raz vyhodnotenie výrazu v lispe64
2.8  Zhrnutie66
3PROGRAMOVACIE TECHNIKY69
3.1  Všeobecný pohlad na rekurziu69
3.2  Príklady rekurzívnych funkcií v lispe72
3.3  Štrukturálne schémy rekurzie83
3.4  Rekurzia a iterácia96
3.5  Funkcionály101
3.6  Pravidlá dobrého programovania109
3.7  Zhrnutie111
DIEL II: Logické programovanie
4ZÁKLADNÉ PRVKY JAZYKA PROLOG115
4.1  Príklad - vztahy na pracovisku116
4.2  Rozšírenie príkladu o pravidlá122
4.3  Význam predikátov129
4.4  Ako prolog odpovedá na dopyty133
4.5  Typy údajov jazyka prolog136
4.6  Zhrnutie141
5ODVODENIE VÝSLEDKU143
5.1  Hornove klauzuly143
5.2  Rezolvencia146
5.3  Zistovanie podobnosti termov149
5.4  Postup odvodenia v prologu153
5.5  Príklad155
5.6  Zhrnutie157
6PROGRAMOVACIE TECHNIKY159
6.1  Deklaratívna a procedurálna sémantika programov160
6.2  Zoznamy a rekurzia160
6.3  Aritmetika a porovnávanie termov170
6.4  Jednoduché schémy spracovania zoznamov176
6.5  Riadenie odvodenia riešenia186
6.6  Operátory201
6.7  Vedlajšie úcinky predikátov prologu209
6.8  Konštrukcia a dekompozícia termov215
6.9  Pravidlá dobrého programovania220
6.10  Zhrnutie222
PRÍLOHY
A  Riešenia vybraných cvicení227
B  Vybrané vstavané funkcie Common lispu263
C  Vybrané vstavané predikáty prologu267
D  Zoznam definovaných funkcií a predikátov271
LITERATÚRA273
REGISTER275
ANGLICKÉ ZHRNUTIE (SUMMARY)281

to Homepage to Books to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo