Books


  Jakub Šimko and Mária Bieliková
Semantic Acquisition Games: Harnessing Manpower for Creating Semantics. 1st Edition. Springer Int. Publ. Switzerland, 2014. 150 p. ISBN: 978-3-319-06114-6 (Print) 978-3-319-06115-3 (Online)


  Ioannis E. Anagnostopoulos, Mária Bieliková, Phivos Mylonas, and Nicolas Tsapatsoulis (Eds.)
Semantic Hyper/Multimedia Adaptation: Schemes and Applications Studies in Computational Intelligence. Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 418, 1st Edition, Springer, 2013. ISBN: 978-3-642-28976-7.


  Manolis Wallace, Ioannis Anagnostopoulos, Phivos Mylonas, and Mária Bielikova (Eds.)
Semantics in Adaptive and Personalized Services. Series: Studies in Computational Intelligence, Vol. 279, 1st Edition, Springer, 2010. ISBN: 978-3-642-11683-4.


  Mária Bieliková, Lenka Litvová et al.
About Software from A to Z: Essays by Rising Generation of Professionals. Slovak University of Technology Press. 2009. 291 p. ISBN 978-80-227-3133-1. (In Slovak)

to Homepage to the Top

Research studies (in Slovak)

Mária Bieliková, Pavol Návrat et al.
Selected software engineering studies 1. Slovak University of Technology in Bratislava, Edition of research texts in informatics and information technologies, 2006. (in slovak)

Mária Bieliková, Pavol Návrat et al.
Selected software engineering studies 2. Slovak University of Technology in Bratislava, Edition of research texts in informatics and information technologies, 2006. (in slovak)

Mária Bieliková, Pavol Návrat et al.
Selected software engineering studies 3. Slovak University of Technology in Bratislava, Edition of research texts in informatics and information technologies, 2007. (in slovak)

Mária Bieliková, Pavol Návrat (Eds.)
Selected studies on software and information systems 4. Slovak University of Technology in Bratislava, The Edition of Research Texts in Informatics and Information Technologies, 2009. (in Slovak)

to Homepage to the Top

Textbooks (in Slovak)

Mária Bieliková
Ako úspešne vyriešit projekt. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2000.

Mária Bieliková, Pavol Návrat
Funkcionálne a logické programovanie. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2000, 2009.

Mária Bieliková
Softvérové inžinierstvo - Princípy a manažment. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2000.

Pavol Návrat, Mária Bieliková, Ľubica Beňušková, Ivan Kapustík, Milan Unger
Umelá inteligencia. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2002, 2008.

Mikuláš Huba, Mária Bielikoá, Pavol Bisták, Emil Komárik, Emília Mironová, Ľubica Rovanová, Katarína Žáková
Tímová práca. 2. doplnené vydanie. Spolok absolventov a priateľov FEI STU Bratislava, 2007. 150s.

Jakub Šimko, Marián Šimko, Mária Bieliková
Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2017. 252s.

to Homepage to the Top

Editor of Proceedings

Mária Bieliková (Ed.)
Proceedings of IIT.SRC 2013: Student Research Conference in Informatics and Information Technologies. April 2013, Vol. 1, ISBN 978-80-227-3910-8, Vol. 2, ISBN 978-80-227-3911-5, 496 p.

Mária Bieliková, Pavol Návrat, Michal Barla, Marián Šimko, Jozef Tvarožek (Eds.)
Personalized Web - Science, Technologies and Engineering. 13th Spring PeWe Workshop, Gabčíkovo, Slovakia, April 2013, 129 p. ISBN 978-80-227-3914-6.

Mária Bieliková, Marián Šimko (Eds.)
WIKT 2012: 7th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies Proceedings, November 22-23, 2012 Smolenice, Slovakia. Bratislava Nakladateľstvo STU, 2012. ISBN 978-80-227-3812-5

Mária Bieliková, Gerhard Friedrich, Georg Gottlob, Stefan Katzenbeisser, Roman Špánek, György Turán (Eds.)
SOFSEM 2012: Theory and Practice of Computer Science. Špindlerův Mlýn, Czech Republic January 2012, Vol. II. Praha : Istitute of Computer Science AS CR, 2012. 113 p. ISBN 978-80-87136-13-3

Mária Bieliková, Gerhard Friedrich, Georg Gottlob, Stefan Katzenbeisser, György Turán (Eds.)
SOFSEM 2012: Theory and Practice of Computer Science. Špindlerův Mlýn, Czech Republic, January 2012. LNCS 7147. Springer. 647 p. ISSN 0302-9743

Mária Bieliková (Ed.)
Proceedings of IIT.SRC 2012: Student Research Conference in Informatics and Information Technologies. April 2012. Bratislava, Slovakia. 530p.

Mária Bieliková, Pavol Návrat, Michal Barla, Marián Šimko, Jozef Tvarožek (Eds.)
Personalized Web - Science, Technologies and Engineering. 11th Spring 2012 PeWe Workshop Modra-Piesok, Slovakia Proceedings. STU, 2012. 114p.

Johann Eder, Mária Bieliková, A Min Tjoa: (Eds.)
Proceedings of ADBIS 2011: Advances in Databases and Information Systems, 15th Int. Conf., Lecture Notes in computer Science, Vol. 6909, Berlin: Springer, 2011, 462p.

Johann Eder, Mária Bieliková, A Min Tjoa: (Eds.)
Proceedings of ADBIS 2011 Research Communications: Advances in Databases and Information Systems, 15th Int. Conf., Österreichische Computer Gesselschaft, 2011, 285p.

M. Bieliková, I. Černá, T. Gyimóthy, J. Hronkovič, K. Jeffrey, R. Královič, M. Vukolić, S. Wolf (Eds.)
SOFSEM 2011: Theory and Practice of Computer Science – Student Research Forum. Proceedings. 143p., ISBN 978-80-88720-17-1.

Mária Bieliková (Ed.)
Proceedings of IIT.SRC 2011: Student Research Conference in Informatics and Information Technologies. May 2011. Bratislava, Slovakia. 540p.

Mária Bieliková, Pavol Návrat, Michal Barla, Jozef Tvarožek, Michal Tvarožek (Eds.)
Personalized Web - Science, Technologies and Engineering. 9th Spring 2011 PeWe Workshop Viničné, Galbov Mlyn, Slovakia Proceedings. STU, 2011. 93p.

Mária Bieliková (Ed.)
Proceedings of IIT.SRC 2010: Student Research Conference in Informatics and Information Technologies. April 2010. Bratislava, Slovakia. 554p.

Mária Bieliková, Jan van Leeuwen, Anca Muscholl, David Peleg, Jaroslav Pokorný, Bernhard Rumpe (Eds.)
Proceedings of SOFSEM 2010: Theory and Practice of Computer Science. Volume II. Matfyzpress, January 2010.

Mária Bieliková, Pavol Návrat (Eds.)
Workshop on the Web - Science, Technologies and Engineering. 7th Spring 2010 PeWe Workshop, Smolenice Castle, Slovakia Proceedings. STU. 2010.

Mária Bieliková, Mogens Nielsen, Antonín Kučera, Catuscia Palamidessi, Petr Tůma, Frank Valencia, Peter Bro Miltersen (Eds.)
Proceedings of SOFSEM 2009: Theory and Practice of Computer Science. Volume II. Matfyzpress, January 2009. 132p.

Mária Bieliková (Ed.)
Proceedings of IIT.SRC 2009: Student Research Conference in Informatics and Information Technologies. April 2009. Bratislava, Slovakia. 502p.

Martin Gaedke, Mária Bieliková (Eds.)
ICWE 2008: International Conference on Web Engineering, Workshop Proceedings. New York, July 2008

Viliam Geffert, Juhani Karhumäki, Alberto Bertoni, Bart Preneel, Pavol Návrat, Mária Bieliková (Eds.)
Proceedings of SOFSEM 2008: Theory and Practice of Computer Science. Springer-Verlag, LNCS 4910. January 2008.

Mária Bieliková, Božena Mannová, Petr Šaloun (Eds.)
Proceedings of Technologies for e-learning Workshop. Prague, Czech Republic. June 2008.

Mária Bieliková (Ed.)
Proceedings of IIT.SRC 2008: Student Research Conference in Informatics and Information Technologies. April 2008. Bratislava, Slovakia. 448p.

Mária Bieliková, Božena Mannová, Petr Šaloun (Eds.)
Proceedings of Technologies for e-learning Workshop. Prague, Czech Republic. June 2007.

Mária Bieliková (Ed.)
Proceedings of IIT.SRC 2007: Student Research Conference in Informatics and Information Technologies. April 2007. Bratislava, Slovakia. 416p.

Jiří Wiedermann, Gerhard Tel, Jaroslav Pokorný, Mária Bieliková, and Július Štuller (Eds.)
Proceedings of SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science. Springer-Verlag, LNCS 3831. Měřín, January 2006.

Pavol Návrat, Pavel Bartoš, Mária Bieliková, Ladislav Hluchý and Peter Vojtáš (Eds.)
Tools for Acquisition, Organization and Presenting of Information and Knowledge. Proceedings. Research Project Workshop, Bystrá Dolina, Low Tatras, Slovakia, Sept. 2006, 256 p.

Mária Bieliková (Ed.)
Proceedings of IIT.SRC 2006: Student Research Conference in Informatics and Information Technologies. April 2006. Bratislava, Slovakia. 346p.

Mária Bieliková, Božena Mannová, Petr Šaloun (Eds.)
Proceedings of Technologies for e-learning Workshop. Prague, Czech Republic. June 2006.

Peter Vojtáš, Mária Bieliková, Bernadette Charron-Bost, Ondrej Sýkora (Eds.)
Proceedings of SOFSEM 2005: Theory and Practice of Computer Science. Springer-Verlag, LNCS 3381. Liptovsky Jan, January 2005.

Mária Bieliková, Božena Mannová, Petr Šaloun (Eds.)
Proceedings of Technologies for e-learning Workshop. Prague, Czech Republic. June 2005.

Mária Bieliková (Ed.)
Proceedings of IIT.SRC 2005: Student Research Conference in Informatics and Information Technologies. April 2005. Bratislava, Slovakia. 263p.

Peter Van Emde Boas, Jaroslav Pokorný, Mária Bieliková, and Július Štuller (Eds.)
Proceedings of SOFSEM 2004: Theory and Practice of Computer Science. Springer-Verlag, LNCS 2932. Merin, January 2004.

Božena Mannová, Petr Šaloun, Mária Bieliková (Eds.)
Proceedings of Technologies for e-learning Workshop. Prague, Czech Republic. May 2004.

Mária Bieliková (Ed.)
Proceedings of Sofsem 2002 Student Research Forum. Milovy, Czech Republic, November 27, 2002.

Mária Bieliková (Ed.)
Proceedings of DATAKON 2001. Brno, Czech Republic, October 20-23, 2001.

to Homepage to the Top

Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach

Jakub Šimko, Marián Šimko, Mária Bieliková
2017, 252 strán
Vydavateľstvo STU, Vazovova 5, Bratislava
ISBN 978-80-227-4669-4

Kniha je učebnicou pre softvérové inžinierstvo. Je vhodná pre každého, kto chce pochopiť túto disciplínu zaoberajúcu sa vývojom softvéru a všetkými činnosťami, ktoré sa počas jeho života vykonávajú, či už je to študent informatického odboru alebo záujemca o tvorbu softvéru alebo aj praktik, ktorý sa dostal k tvorbe softvéru bez širších predchádzajúcich základov v softvérovom inžinierstve.

Čitateľ v knihe nenájde podrobné návody a postupy na vytváranie programov. Nenájde tu vlastne ani zmienku o konkrétnych programovacích jazykoch. Nenájde tu tipy a triky ako vyriešiť ten ktorý problém pri tvorbe programov. Nájde ale odpovede na mnohé otázky o softvéri ako takom, o jeho vývoji, jeho vzťahu k okoliu, o jeho vlastnostiach. V knihe sa zaoberáme tvorbou veľkých softvérových systémov, ktoré vyvíjajú desiatky a stovky softvérových inžinierov na základe veľkého množstva (často protichodných) požiadaviek. Veľký softvér vyžaduje systematický prístup a pochopenie jeho vlastností a vzťahov v postupoch, ktoré sa používajú alebo aj vzťahov v rámci systému, ktorý softvér predstavuje a neustále sa meniacim okolím. Funguje dobre, keď sa do systematického prístupu zapracuje aj kreativita. A to vyžaduje pochopenie... pochopenie, ktoré sa snažíme v tejto učebnici komunikovať.

to Homepage to the Top

Ako úspešne vyriešit projekt

Mária Bieliková
2000, 158 strán
Vydavateľstvo STU, Vazovova 5, Bratislava
ISBN 80-227-1329-5

Príručka je určená študentom, predovšetkým v študijných programoch prvého a druhého stupňa v oblasti informatiky a informačných technológií, ktoré sa uskutočňujú na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU). Má slúžiť ako pomôcka pri vypracúvaní projektov. Príručke opisuje najmä tie aspekty jednotlivých projektov, ktoré sú spoločné v rámci riešených úloh v odbore Informatika. Môže však zaujať aj študentov iných odborov. Príručka môže poslúžiť aj na vytvorenie určitého obrazu o projektovaní v študijných programoch prvého a druhého stupňa na FIIT STU.

to Homepage to the Top

Funkcionálne a logické programovanie

Mária Bieliková, Pavol Návrat
2000, 281 strán
Vydavateľstvo STU, Vazovova 5, Bratislava
ISBN 80-227-1459-3

Učebnica je určená všetkým záujemcom o softvérové inžinierstvo, a to najmä o programovanie. Vysvetľuje základné princípy tvorby softvéru v kontexte dvoch programovacích jazykov: lisp v súvislosti s funkcionálnym programovaním a prolog v súvislosti s logickým programovaním. Učebnicu môže použiť začiatočník, ale aj skúsený programátor. Poskytuje aj prehľad základných paradigiem programovania.

to Homepage to the Top

Softvérové inžinierstvo - Princípy a manažment

Mária Bieliková
2000, 220 strán
Vydavateľstvo STU, Vazovova 5, Bratislava
ISBN 80-227-1322-8

Skriptá sú určené najmä pre študentov, ktorí absolvujú niektorý z predmetov: Princípy softvérového inžinierstva alebo Manažment v softvérovom inžinierstve v odbore Informatika. Tvoria doplnkový materiál k prednáškam. Skriptá poslúžia aj ostatným, ktorých zaujíma oblasť softvérového inžnierstva a chceli by sa dozvedieť princípy projektovania a modelovania v rámci tvorby softvéru a zaujíma ich metodologický základ pre životný cyklus softvéru.

to Homepage to the Top

Umelá inteligencia

Pavol Návrat, Mária Bieliková, Ľubica Beňušková, Ivan Kapustík a Milan Unger
2002, 396 strán
Vydavateľstvo STU, Vazovova 5, Bratislava
ISBN 80-227-1645-6

Kniha je určená najmä pre študentov, ktorí absolvujú predmety Umelá inteligencia, Znalostné systémy a Neurónové siete. Tvorí odporúčaný materiál k prednáškam aj cvičeniam. Obsahuje relatívne ucelený prehľad teórie a aplikácií umelej inteligencie. Jej tri základné diely sa venujú postupne základom umelej inteligencie, znalostnému inžinierstvu a distribuovanej umelej inteligencii. Kniha je rozšírená o ukážky prác študentov, ktorí pracovali pod vedením autorov publikácie.

to Homepage to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
Teaching
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo