Obsah

1ÚVOD1
1.1  Komu je príručka určená2
1.2  Štruktúra príručky2
1.3  Poďakovanie a prosba4
2PROJEKT A CIELE PROJEKTU5
3ZÁVEREČNÝ PROJEKT7
3.1  Pridelenie záverečného projektu8
3.2  Zadanie záverečného projektu9
3.3  Proces riešenia záverečného projektu12
3.4  Písomná prezentácia záverečného projektu18
3.5  Ústna prezentácia a obhajoba záverečného projektu37
3.6  Hodnotenie záverečného projektu40
3.7  Zhrnutie40
4DIPLOMOVÝ PROJEKT A DIPLOMOVÁ PRÁCA43
4.1  Ciele a vzťahy medzi projektmi44
4.2  Pridelenie témy47
4.3  Zadanie diplomového projektu a práce48
4.4  Proces riešenia diplomového projektu a práce51
4.5  Písomná prezentácia diplomového projektu a práce60
4.6  Ústna prezentácia a obhajoba75
4.7  Hodnotenie diplomového projektu a práce78
4.8  Zhrnutie78
5TÍMOVÝ PROJEKT81
5.1  Vztah medzi individuálnym, skupinovým a tímovým projektom83
5.2  Vytvorenie tímov84
5.3  Zadanie tímového projektu85
5.4  Pridelenie témy86
5.5  Komunikácia v tímovom projekte87
5.6  Proces riešenia zadanej úlohy90
5.7  Projektová dokumentácia92
5.8  Hodnotenie tímového projektu102
5.9  Zhrnutie103
6BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY A CITOVANIE105
6.1  Odkazy na vytlačené dokumenty109
6.2  Odkazy na pramene v elektornickej forme112
6.3  Zoznamy bibliografických odkazov a citácie115
6.4  Zhrnutie118
7JAZYKOVÁ KVALITA A ÚPRAVA DOKUMENTU121
7.1  Spôsob vyjadrovania122
7.2  Niektoré typografické zásady124
7.3  Zhrnutie132
8PÁR SLOV NA ZÁVER...135
PRÍLOHA A: Zoznam kontrolných otázok135
PRÍLOHA B: Priebeh obhajoby diplomovej práce143
PRÍLOHA C: Príklad usporiadania diplomovej práce147
PRÍLOHA D: Roly členov tímu151
PRÍLOHA E: Tímová práca153
LITERATÚRA157

to Homepage to Books to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo