Funkcionálne a logické programovanie

Tu nájdete aktuálne oznamy k predmetu Funkcionálne a logické programovanie. Pozrite si prosím

Tieto stránky neobsahujú VŠETKY informácie k predmetu Funkcionálne a logické programovanie!!!
Niektoré upresnenia sa dozviete na prednáškach a cvičeniach. Ak vám napadne niečo, čo by na tejto stránke ešte malo byť alebo zistíte nejaké nepresnosti, či nejasnosti, ozvite sa (na prednáške alebo najlepšie mailom na adresu meno.priezvisko [zavináč] stuba[.]sk).

to Homepage to Teaching to the Top

Oznamy

 • 29.5. 2018
  • Výsledky prvého termínu FLP máte v AIS.
  • Písomky si môžete pozrieť v stredu 13.6. 2018 o 18:00 v respíriu na 2. poschodí (skôr to nejde, lebo som väčšinu času v zahraničí alebo v štátnicovych komisiách).
  • Opravný termín bude v pondelok 25.6.2018 o 10:30.
 • 21.5. 2018
  • V AIS máte výsledky za semester a teda aj informáciu, či ste získali zápočet.
  • Výsledné bodové hodnotenie nájdete v hárku Semester. To je to, s čím idete na skúšku (max. 45 bodov). Na skúške môžete získať ešte 55 bodov.
  • Poznámka pre tých, ktorí majú súčet bodov za semester väčší ako 45 bodov: do celkového hodnotenia sa započíta "iba" 45 bodov.
  • Skúška bude 23.5. 2018 o 10:30 v Aule Magna. Doba trvania záverečnej písomky - 2 hodiny.
 • 15.5. 2018
  • Výsledky semestra zverejním v AIS najneskôr v pondelok 21.5.2018 spolu s informáciou o tom, či ste získali zápočet. Určite sa budeme snažiť zverejniť to skôr, toto je najneskorší možný termín pokiaľ nezasiahne vyššia moc.
 • 6.5. 2018
  • Doplnila som materiály z poslednej prednášky.
  • Pozrite si príklady použitia prologu pri riešení problémov. Príklady neobsahujú komentáre, skúste si ich pri štúdiu doplniť sami.
  • V stredu 9.5. v čase prednášky bude test z jazyka Prolog (16.00, Aula Magna).
  • Test na cvičení z prologu bude v stredu 9.5. v čase stredňajších cvičení pre všetkých študentov.
   • Môžete použiť (a mať otvorené) IBA aplikácie:
    • Webový prehliadač (na prečítanie týchto pokynov a na odovzdanie vypracovaného riešenia do AIS-u)
    • SWI-Prolog
    • nejaký softvér na prácu so súbormi.
   • Čas riešenia je max. 90 minút.
   • Prečítajte si pokyny k samotnému riešeniu:
    • Nezabudnite uviesť hlavičku programu (meno študenta, krúžok, ročník)!
    • Nepoužívajte predikát rez!
   • Dôkladne si prečítajte svoje zadanie.
   • Riešenie sa odovzdáva do AIS, odovzdanie je vo forme jedineho suboru s príponou pl, ktorého meno bude váš login do AIS
 • 28.4. 2018
  • Doplnila som obsah posledných prednášok.
  • Na poslednom cvičení budete riešiť zadané predikáty (práca so zoznamami na najvyššej aj ľubovoľnej úrovni) s možnosťou získať max. 5  bodov. Odporúčam študovať najmä kap. 6 s dôrazom na schémy spracovania zoznamov.
  • Priebežný test z prologu bude 9.5.2018 (streda) o 16:00 vo veľkej aule.
  • [!!!] Odovzdanie zadaní z prologu
   • Zadania z prologu treba odovzdať najneskôr do 15.5.2018 do 23:59 (všetci študenti) do AIS.
   • Podmienkou odovzdania je aj osobné predvedenie výsledku cvičiacemu v termíne, ktorý určí cvičiaci (s ohľadom na termíny skúšok) a minimálna úroveň kvality odovzdaného výsledku.
   • Oneskorené odovzdanie nie je možné, keďže už samotné odovzdanie je po skončení semestra.
   • Každý kto odovzdá zadanie do konca semestra - 10.5.2018, 23:59 môže dostať bonus do výšky 2 bodov.
  • Pozrite si materiály k logickému programovaniu, najmä:
   • ilustrácia dôležitosti poradia klauzúl v programe na príklade "Opica a banán"
   • predikát findall/3, ktorý slúži na zbieranie všetkých riešení
 • 14.4. 2018
 • 13.4. 2018

  • V utorok 17.4.2018 pozývame všetkých na odovzdanie čestného doktorátu Dr.h.c. prof. Bebovi White (SLAC, Stanfordova univerzita) - Mýtna ul. 10.00-11.30)
  • V stredu 18.4.2018 je náš deň - deň študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2018.

   Bude zaujímavý program, okrem pozvanej prednášky o inteligentných používateľských rozhraniach, čo bude určite inšpiratívne pre každého kto chce vedieť o najnovších trendoch interakcie človeka s aplikáciami, príďte pozrieť určite aké projekty majú vaši spolužiaci - môžete s nimi diskutovať, povyzvedať čo sa im v rámci bakalárskeho projektu podarilo...
  • Je to NAŠA konferencia, preto verím, že každý aspoň na chvíľu príde a niečo si vyberie.
  • V tento deň, ktorý je dňom FIITky oslavujeme aj 55 výročie informačných technológií na STU a 15 výročie FIIT - príďte a dozviete sa niečo o histórii a tiež niečo od čestného doktora STU prof. Beba Whita (Stanford) a vo štvrtok 19.4. bude mať prednášky na aktuálne témy - Cryptocurrencies and Blockchain, ktorých sa môžete zúčastniť.
  •        
 • 7.4. 2018
  • Doplnila som materiály z posledných prednášok a tiež aj slajdy z pozvaných prezentácií.
  • V utorok v čase prednášky bude test z jazyka Python (16.00, Aula Magna).
  • Po teste budeme pokračovať v prednáške k jazyku prolog (16:50). Uvedieme jazyk prolog a logické programovanie. V stredu budeme mať cvičenie v rámci času pre prednášku (16.00, Aula Magna), kde budeme pokračovať v praktických ukážkach Prologu. Cvičenia v čase cvičení v tomto týždni nebudú.
 • 29.3. 2018
 • 25.3. 2018
  • V stredu 4.4.2018 budeme mať poslednú prednášku z časti Python (1 hodina) a dve pozvané prezentácie na témy funkcionálneho programovania:
   • Martin Marko: Funkcionálne programovanie a Javascript
   • Peter Drahoš: Funkcionálne a iné vlastnosti jazyka Lua
 • 20.3. 2018
 • 13.3. 2018
 • 8.3. 2018
  • Doplnila som obsah a úlohy z poslednej prednášky.
  • V utorok 14.3. 2018 začneme na prednáškach jazyk Python.
  • Dňa 15.3.2018 - streda 16:00 bude na prednáške test - Aula Magna. Prosím, aby každý prišiel načas.
 • 4.3. 2018
  • Doplnila som obsah a úlohy z poslednej prednášky.
  • Test na cvičení - Lisp, 4. týždeň
   • V tomto týždni na cvičení bude test, odporúčam prísť načas, najlepšie cca 5-10 minút pred začiatkom cvičenia, aby bolo možné v čo najskoršom čase začať efektívne pracovať na riešení zadaných úloh.
   • Môžete použiť (a mať otvorené) IBA aplikácie:
    • Webový prehliadač (na prečítanie týchto pokynov a na prístup do AIS),
    • LispWorks editor a listener v prostredí Lispworks a
    • nejaký softvér na prácu so súbormi.
   • Čas riešenia je podľa pokynov cvičiaceho, najviac 90 minút.
   • Prečítajte si pokyny k samotnému riešeniu:
    • Nezabudnite uviesť typovú špecifikáciu funkcie.
    • Nepoužívajte funkcie SET, SETQ, SETF, LET (ani iné priraďovanie hodnôt symbolom).
    • Váš program musí mať všetky náležitosti (vrátane primeraných komentárov).
    • Nepoužívajte funkcionály.
   • Riešenie sa odovzdáva do AIS, odovzdanie je vo forme jediného súboru s príponou lsp, ktorého meno bude váš login do AIS
 • 21.2. 2018
  • Doplnila som obsah a úlohy z prednášky v 2. týždni semestra. Nájdete tam aj úlohy z ASQ z jednotlivých stretnutí.
  • ALEF - výučbový systém so študijnými materiálmi lisp a prolog
   • riešte jednoduché príklady v lispe a zanechajte spätnú väzbu o tom, ako ste riešili úlohu (vedeli, rozumeli), o náročnosti úlohy a tiež hodnotenie samotného obsahu - pomôžete tým vylepšiť obsah do budúcnosti
   • tagujte - čokoľvek relevantné, pri príkladoch, ak to je relevantné zadajte kľúčové slová zodpovedajúce schéme funkcie (o schémach ste už určite čítali, budeme o nich hovoriť na najbližšej prednáške)
 • 16.2. 2018
  • Doplnila som obsah a úlohy z prvých stretnutí a tiež pdf s mojimi zápiskami.
  • V 2. týždni semestra sú už cvičenia v čase, ktorý máte v rozvrhu. Bude fajn, keď budete už mať lisp nainštalovaný.
  • Pýtajte sa a odpovedajte v askalote
  • Odporúčam pozrieť si otázky a odpovede k lispu. Nájdete tam aj informáciu kde nájsť voľne dostupnú implementáciu Common lispu - Clisp (šírenú pod licenciou GNU GPL).
  • ALEF - výučbový systém so študijnými materiálmi lisp a prolog
   • čítajte učebné texty k lispu, najmä kapitolu Úvod a Základné prvky jazyka Lisp
 • 5.2. 2018
  • Pozrite si podrobné informácie k predmetu Funkcionálne a logické programovanie. Informácie budem postupne dopĺňať.
  • Organizáciu prednášok a cvičení vysvetlím na prvom stretnutí v utorok 13.2.2018 o 16.00.
  • [!!!] V utorok, 13.2. 2018 v Aule Minor o 16:00 je cvičenie.
   Účasť na tomto stretnutí (označené ako 1c) je povinná (bude sa kontrolovať).
   V prvom týždni cvičenia v čase podľa rozvrhu nie sú.

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo