Funkcionálne a logické programovanie

Tu nájdete aktuálne oznamy k predmetu Funkcionálne a logické programovanie. Pozrite si prosím

Tieto stránky neobsahujú VŠETKY informácie k predmetu Funkcionálne a logické programovanie!!!
Niektoré upresnenia sa dozviete na prednáškach a cvičeniach. Ak vám napadne niečo, čo by na tejto stránke ešte malo byť alebo zistíte nejaké nepresnosti, či nejasnosti, ozvite sa (na prednáške alebo najlepšie mailom na adresu meno.priezvisko [zavináč] stuba[.]sk).

to Homepage to Teaching to the Top

Oznamy

  Ďakujem
  všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na úspešnom zvládnutí predmetu Funkcionálne a logické programovanie.

 • 25.6. 2016
  • Výsledky po opravnom termíne s v AIS.
  • Nahliadnuť do písomiek možno v utorok 28.6.2016 o 8:00 v respíriu 3. poschodie.
 • 19.6. 2016
  • Výsledky po prvom termíne s[ v AIS.
  • Nahliadnuť do písomiek možno v pondelok 20.6.2016 o 8:30 v respíriu na 3. poschodí.
 • 11.6. 2016
  • Predbežné výsledky predmetu zverejním v AIS najnesjkôr v nedeľu 19.6. 2016 pokiaľ nezasiahne vyššia moc. Budem sa snažiť aj skôr.
  • Písomky si môžete pozrieť v pondelok 20.6. 2016 o 8:30 v respíriu na 3. poschodí.
  • Opravný termín bude v piatok 24.6.2016 o 8:00.
 • 31.5. 2016
  • Skúška bude 7.6. 2016 o 16:30 vo Veľkej aule. Doba trvania záverečnej písomky - 2 hodiny.
  • Hlasujte za najlepší semifinálový tím - krátke videá semifinalistov
  • Všetci ste vítaní na finále súťaže TP CUP - už v piatok 3.6.2016 vo Veľkej aule (v čase 9:00-11:00). Uvidíte aké zaujímavé projekty riešia študenti inžinierskeho štúdia v predmete Tímovy projekt v krátkych prezentáciách všetkých tímov - akčné prezentácie, nápady a skvelá torta pre všetkých.
 • 29.5. 2016
  • V AIS máte výsledky za semester a teda aj informáciu, či ste získali zápočet.
  • Výsledné bodové hodnotenie nájdete v hárku Semester. To je to, s čím idete na skúšku (max. 45 bodov). Na skúške môžete získať ešte 55 bodov.
  • Do aktivity som počítala všetku vašu aktivitu, aj na cvičeniach, aj na prednáškach tak ako som najlepšie vedela. Bola som dosť velkorysá, keďže sa s vami tento rok veľmi dobre pracovalo.
  • Poznámka pre tých, ktorí majú súčet bodov za semester väčší ako 45 bodov: do celkového hodnotenia sa započíta "iba" 45 bodov.
 • 20.5. 2016
  • Výsledky semestra zverejním v AIS najneskôr v utorok 31.5.2016 spolu s informáciou o tom, či ste získali zápočet. Určite sa budeme snažiť zverejniť to skôr, toto je najneskorší možný termín pokiaľ nezasiahne vyššia moc.
 • 12.5. 2016
 • 11.5. 2016
  • Vyhodnotenie súťaže Project Euler:
   • 1. miesto: Michal Hucko - plný počet bodov na skúške z časti Python
   • 2. miesto: Andrej Vitek - plný počet bodov na skúške z časti Python
   • 3. miesto: Michal Knapík - dve otázky z časti Python za plný počet bodov
   • 4. miesto: Dušan Javorník - jedna otázka z časti Python za plný počet bodov
   • 5. miesto: Matúš Cuper - jedna otázka z časti Python za plný počet bodov
  • Zadanie z prologu možno odovzdať aj v termíne 16.5. 2016, 23:59 do AIS a 17.5. po priebežnom teste z prologu Ing. Kapustikovi - v takom prípade študent získa bonus 2 body.
  • Zadanie z prologu treba odovzdať najneskôr do 22.5. 2016, 23:59 do AIS a následne v termíne stanovenom cvičiacim odpovedať na otázky ohľadom zadania v termíne stanovenom cvičiacim.
 • 10.5. 2016
  • Test na cvičení z prologu
   • Môžete použiť (a mať otvorené) IBA aplikácie:
    • Webový prehliadač (na prečítanie týchto pokynov a na odovzdanie vypracovaného riešenia do AIS-u)
    • SWI-Prolog
    • nejaký softvér na prácu so súbormi.
   • Čas riešenia je max. 90 minút.
   • Prečítajte si pokyny k samotnému riešeniu:
    • Nezabudnite uviesť hlavičku programu (meno študenta, krúžok, ročník)!
    • Nepoužívajte predikát rez!
   • Dôkladne si prečítajte svoje zadanie.
   • Riešenie sa odovzdáva do AIS, odovzdanie je vo forme jedineho suboru s príponou pl, ktorého meno bude váš login do AIS
 • 8.5. 2016
  • Doplnila som obsah posledných prednášok.
  • Na poslednom cvičení budete riešiť zadané predikáty (práca so zoznamami na najvyššej aj ľubovoľnej úrovni) s možnosťou získať max. 5  bodov. Odporúčam študovat najmä kap. 6 s dôrazom na schémy spracovania zoznamov.
  • Priebežný test z prologu bude 17.5.2016 (utorok) o 16:00 vo veľkej aule.
  • [!!!] Odovzdanie zadaní z prologu
   • Zadania z prologu treba odovzdať najneskôr do 22.5.2016 do 23:59 (všetci študenti) do AIS.
   • Podmienkou odovzdania je aj osobné predvedenie výsledku cvičiacemu v čase, ktorý určí cvičiaci (s ohľadom na termíny skúšok) a minimálna úroveň kvality odovzdného výsledku.
   • Oneskorené odovzdanie nie je možné, keďže už samotné odovzdanie je v čase, keď prebiehajú skúšky.
  • Pozrite si materiály k logickému programovaniu, najmä:
   • ilustrácia dôležitosti poradia klauzál v programe na príklade "Opica a banán"
   • predikát findall/3, ktorý služi na zbieranie všetkých riešení
 • 26.4. 2016
  • Pozrite si ako pracovať so SWI prologom - úvodné poznámky.
  • Čítajte v učebnici časť logické programovanie a hrajte sa pri tom. Najlepšia hra je -- "ja som mašinka". Užitočné je pohrať sa aj so skutočnou mašinkou. Pri hraní sa s prologovskou mašinkou nazivo odporúčam použiť GUI tracer v SWI prologu (predikáty gtrace/0 a gspy/1) - info k tomu nájdete v manuáli SWI prologu.
  • Riešte úlohy v prologu, študujte a hodnoťte definície v našom systéme
  • Sú pridelené zadania prolog - systém správy dát.
 • 19.4. 2016
  • Dnes v čase prednášky bude test z jazyka Python (16.00) a potom budeme pokračovať v prednáške k jazyku prolog (16:50). Uvedieme jazyk prolog a logické programovanie, aby sme mohli v stredu a štvrtok efektívne prejsť čo najviac z prologu v rámci cvičeni - v miestnosti 1.26 podľa tohto rozpisu.
 • 18.4. 2016
 • 22.3. 2016
 • 15.3. 2016
  • Doplnila som prezentáciu základov Pythonu z poslednej prednášky.
  • Zajtra bude test na prednáške - príklady v jazyku Lisp - 16:00 vo Veľkej aule. Príďte načas.
  • Zmenila som harmonogram - týka sa termín testu na prednáške - príklady v jazyku Python - a tiež následného cvičenia. Vysvetlím na prednáške.
 • 13.3. 2016
 • 6.3. 2016
  • Doplnila som obsah a úlohy z poslednej prednášky.
  • Test na cvičení - Lisp, 4. týždeň
   • V tomto týždni na cvičení bude test, odporúčam prísť načas, najlepšie cca 5-10 minút pred začiatkom cvičenia, aby bolo možné v čo najskoršom čase začat efektívne pracovať na riešení zadaných úloh.
   • Môžete použiť (a mať otvorené) IBA aplikácie:
    • Webový prehliadač (na prečítanie týchto pokynov a na prístup do AIS),
    • LispWorks editor a listener v prostredí Lispworks a
    • nejaký softvér na prácu so súbormi.
   • Čas riešenia je podľa pokynov cvičiaceho, najviac 90 minút.
   • Prečítajte si pokyny k samotnému riešeniu:
    • Nezabudnite uviesť typovú špecifikáciu funkcie.
    • Nepoužívajte funkcie SET, SETQ, SETF, LET (ani iné priradovanie hodnôt symbolom).
    • Váš program musí mať všetky náležitosti (vrátane primeraných komentárov).
    • Nepoužívajte funkcionály.
   • Riešenie sa odovzdáva do AIS, odovzdanie je vo forme jedineho suboru s príponou lsp, ktorého meno bude váš login do AIS
 • 28.2. 2016
  • Doplnila som obsah a úlohy z prednášok v 2. týždni semestra. Nájdete tam aj úlohy z ASQ z jednotlivých stretnutí.
  • ALEF - výučbový systém so študijnými materiálmi lisp a prolog
   • riešte jednoduché príklady v lispe a zanechajte spätnú väzbu o tom, ako ste riešili úlohu (vedeli, rozumeli), o náročnosti úlohy a tiež hodnotenie samotného obsahu - pomôžete tým vylepšiť obsah do budúcnosti
   • tagujte - čokoľvek relevantné, pri príkladoch, ak to je relevantné zadajte kľúčové slová zodpovedajúce schéme funkcie (o schémach ste už určite čítali, budeme o nich hovoriť na najbližšej prednáške)
 • 20.2. 2016
  • Doplnila som obsah a úlohy z prvých stretnutí a tiež pdf s mojimi zápiskami.
  • V 2. týždni semestra sú už cvičenia v čase, ktorý máte v rozvrhu. Bude fajn, keď budete už mať lisp nainštalovaný.
  • Pýtajte sa a odpovedajte v askalote
  • Odporúčam pozrieť si otázky a odpovede k lispu. Nájdete tam aj informáciu kde nájsť voľne dostupnú implementáciu Common lispu - Clisp (šírenú pod licenciou GNU GPL).
  • Pozrite si čo vytvorili vaši predchodcovia o programovacích jazykoch, je to na wiki môžete čokoľvek rozumné dopísať, rozšíriť. Ja by som bola rada, keby sa nám tam dostalo viac informácií spojených s aplikáciou a použitím toho ktorého jazyka v reálnych systémoch - toto som aj uviedla do nadpisu. Je tam história, každý doplnok je vítaný.
 • 14.2. 2016
  • Pozrite si podrobné informácie k predmetu Funkcionálne a logické programovanie. Informácie budem postupne dopĺňať.
  • Všimnite si najmä organizáciu prednášok a cvičení (prvý týždeň sú spoločné stretnutia v čase prednášok v utorok a stredu podľa rozvrhu, cvičenia prvý týždeň v čase stanovenom v rozvrhu nie sú, ale sú v čase prednášky).
  • [!!!] V utorok, 16.2. 2016 v Malej aule o 16:00 je cvičenie.
   Účasť na tomto stretnutí (označené ako 1c) je povinná (bude sa kontrolovať).
   V prvom týždni cvičenia v čase podľa rozvrhu nie sú.
 • 31.1. 2016
  • Informácie k predmetu zverejním najneskôr v týždni pred začiatkom semestra.

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo