Informácie o postupe prác

Informácie o postupe prác v tímovom projekte každého tímu budú dostupné na webe:

 • Každý tím bude mať webové sídlo projektu dostupné na webe cez adresu http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2019/teamNN/,
        kde NN je číslo tímu (01 až 22) a
  najneskôr v 4. týždni semestra.
 • [!!!] Požadujeme, aby sa nakoniec (pri odovzdaní projektu)
  • všetky súčasti webového sídla nachádzali na vašom serveri (t.j. nie presmerovať stránku niekde inde)
  • stránky musia byť na serveri umiestnené v DocumentRoot, takže sa zobrazia pri prístupe na tento server; počas riešenia môžu byť stránky umiestnené aj inde, pričom sa zabezpečí presmerovanie na váš server.
  • na konci semestra musí mať každý tím na adrese http://teamXY-19.studenti.fiit.stuba.sk/teamXY-19.zip statickú verziu svojej stránky; statická verzia stránky MUSI používať relatívne cesty.
 • Webové sídlo má informovať o postupe prác tímu a treba ho pravidelne (týždenne) aktualizovať.
 • Webové sídlo bude obsahovať viditeľne pre človeka na prvej stránke mailový kontakt na tím.
 • V dokumentácii a aj na stránkach používajte odkaz na stránky svojho tímu v tvare /TeamProject/2019/teamNN/.

Na konci projektu každý tím vytvorí a odovzdá statický obraz webového sídla a takto ho bude prezentovať na elektronickom médiu a aj na webe.
Dôvodom je, aby sme mali uchovanú statickú verziu stránok, ktoré sú z informatívneho hľadiska aj pre nasledujúce tímy dôležité. Vytvárajte preto sídlo s touto požiadavkou na pamäti, nezabudnite na relatívne cesty v odkazoch v rámci vášho sídla.

Poznámky k inštalácii servera

 1. Stroje majú 4 jadrá, 8 GB RAM, 10 GB systémový + 20 GB dátový disk (Linux), 40 GB disk (Windows).
 2. Na pripojenie použite SSH (Linux) alebo Remote Desktop (Windows, pripojenie je možné z fakultnej siete a STU VPN).
 3. Stroj má meno v tvare teamXX-19.studenti.fiit.stuba.sk (XX je číslo tímu). Toto meno potom používajte pri práci s ním.
 4. Otvorené sú porty 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS) a 3389 (RDP, iba Windows) ak potrebujete viac, vytvorte Task v TFS.
 5. Používajte relatívne cesty pri tvorbe stránok.
 6. Stránky musia byť na serveri umiestnené v DocumentRoot, takže sa zobrazia pri prístupe na tento server.

Pozn. 1: Obsah webového sídla bude v slovenskom jazyku s diakritikou.
Pozn. 2: Na prvé prihlásenie do TFS sa najskôr prihlásite do TFS Portálu s AIS údajmi.

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Minimálny obsah stránky

 • názov témy
 • riešitelia a základné informácie o nich (napr. z ponuky)
 • plán projektu (na semester)
 • aktuálny stav plnenia plánu (t.j., úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutí, ich plnenie a vzťah k plánu)
 • roly jednotlivých členov tímu (aj dočasné)
 • odkazy na doteraz vypracovanú dokumentáciu vrátane záznamov zo stretnutí (záznamy zo stretnutí budú priamo čitateľné na webe, t.j. najlepšie vo formáte pdf, prípadne HTML)
 • všetko zaujímavé v súvislosti s projektom a postupom prác na projekte, napr. odkazy na iné zdroje súvisiace s témou projektu

Pozrite webové stránky tímových projektov z minulých rokov.

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo