Výskum inteligentných softvérových systémov

Tu nájdete aktuálne oznamy k predmetu Výskum inteligentných softvérových systémov. Pozrite si

kde sa dozviete napr. o spôsobe organizácie predmetu, podmienkach absolvovania, nájdete harmonogram spolu s odporúčanou literatúrou.

Táto stránka neobsahuje VŠETKY informácie k predmetu Výskum softvérových systémov!!!
Niektoré upresnenia sa dozviete na seminároch, ktoré sú povinné.
Ak vám napadne niečo, čo by tu malo byť, alebo zistíte nejaké nepresnosti, či nejasnosti, ozvite garantovi sa (na seminári alebo mailom na adresu meno.priezvisko [zavináč] stuba[.]sk.

to Homepage to Teaching to the Top

Oznamy

 • 22.10.2017
  • Výskumný zámer je samostatný dokument, ktorý vychádza z návrhu zadania. Dôležité je, že treba postaviť výskumné otázky, motivovať výskum jednak potrebou a jednak aj stavom výskumu, aby bolo jasné, že v príslušnej oblasti je výskum, ale daný problém je stále problém.
  • Literatúra v návrhu zadania slúži na preukázanie výskumu v danej oblasti. Je dôležité, že to musia byť overené zdroje - vedecké časopisy, zborníky vedeckých konferencií vydaných svetovými vydavateľmi. Vo výskumnom zámere je literatúra tiež, účel tu je prehľad súčasného stavu. Všetko relevantné čo nájdete, aj tutorialy, či iné zdroje vrátane diplomových prác, tam uveďte a odkazujte sa na ne.
 • 21.10.2017
 • 20.10.2017
 • 10.10.2017

  • Pridala som prezentáciu zo seminára o informačných zdrojoch.
  • TRÉNUJTE SA V PRÁCI S VEDECKÝMI ZDROJMI. Je to dôležitá zručnosť. Dá sa v nej zlepšiť až tak, že efektivita stúpne o rád. Veľa čítajte... hľadajte, filtrujte podľa zdroja, kde je článok uvedený, názvov, následne podľa abstraktov, pozerajte "related work" a samozrejme záver, kde uvidíte vo väčšine prípadov, čo autori identifikovali ako vedecký prínos. Každý článok má časť "references", t.j. odkazy na ďalšie zdroje. Všímajte si, kde sú uvedené odkazy na zdroje v texte a podľa toho si vyberajte tie najzaujímavejšie z nich na preštudovanie.
  • Odporúčam používať na manažment zdrojov, ktoré čítate, systém Mendeley
  • V každom návrhu zadania musia byť dva VEDECKÉ zdroje z posledného obdobia, ktoré preukazujú, že téma je predmetom aktívneho výskumu - žiadne učebnice, knihy, tutoriály, ale vedecké príspevky, ideálne vo vedeckých časopisoch, alebo v zborníku z vedeckej konferencie.
  • PÍŠTE SI POZNÁMKY a zdieľajte ich s vaším potenciálnym vedúcim. To vám umožní mať váš projekt lepšie v hlave, diskutovať o ňom s vaším vedúcim. A najmä vám sa posúvať ďalej...
 • 3.10.2017
 • 26.9.2017
  • Pridala som prezentáciu zo seminára o výskume ISS.
  • Hľadajte námety na výskumný projekt a konzultujte s výskumníkmi na fakulte podľa tém v systéme YonBan. Nezabudnite si v systéme YonBan nastaviť vašu aktuálnu mailovú adresu. Čakáme na vašu aktivitu.
  • Môžete začať pracovať na vašich projektových zámeroch s cieľom mať najneskôr 17.10.2017 na konzultácii dohodnutú (pridelenú) tému.
  • Pri hľadaní námetov na výskumný projekt môžete použiť aj štúdie vybraných tém softvérových a informačných systémov spracované doktorandami a ich školiteľmi v odbore softvérové inžinierstvo a aplikovaná informatika.
 • 24.9.2017
 • 19.9.2017
  • Pridala som slajdy z prvého seminára.
  • Pozrite si poriadne harmonogram, aby ste vždy vedeli nasledujúci krok (odovzdanie) podrobne, aby ste mali pod kontrolou celý proces. Dôležité je pri tom konzultovať s vašim potenciálnym vedúcim a myslieť na to, že návrh zadania váš potenciálny vedúci tiež podpisuje a jednak nemusí byť dostupný v ktorúkoľvek hodinu a tiež môže mať (a aj bude určite mať) k návrhu zadania, ktoré vy spracujete pripomienky.
  • Témy diplomových prác budú zverejnené v yonbane - v stredu, 27.9.2017 o 20:00.
 • 17.9.2017
 • 12.9.2017
  • Stretnutia k predmetu budú nepravidelné podľa harmonogramu. Pre predmet Výskum softvérových systémov je vyhradený čas podľa rozvrhu - utorok o 16:00.
  • Harmonohram stretnutí zverejním v septembri.
  • Aktívna účasť na stretnutiach podľa harmonogramu je podmienkou absolvovania predmetu.

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
Teaching
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo