Výskum inteligentných softvérových systémov

Tu nájdete aktuálne oznamy k predmetu Výskum inteligentných softvérových systémov. Pozrite si

kde sa dozviete napr. o spôsobe organizácie predmetu, podmienkach absolvovania, nájdete harmonogram spolu s odporúčanou literatúrou.

Táto stránka neobsahuje VŠETKY informácie k predmetu Výskum inteligentných softvérových systémov!!!
Niektoré upresnenia sa dozviete na seminároch, ktoré sú povinné.
Ak vám napadne niečo, čo by tu malo byť, alebo zistíte nejaké nepresnosti, či nejasnosti, ozvite garantovi sa (na seminári alebo mailom na adresu meno.priezvisko [zavináč] stuba[.]sk.

to Homepage to Teaching to the Top

Oznamy

 • 19.9.2018
  • Pridala som slajdy z prvého seminára. Máte tam aj termíny seminárov.
  • Pozrite si poriadne harmonogram, aby ste vždy vedeli nasledujúci krok (odovzdanie) podrobne, aby ste mali pod kontrolou celý proces. Dôležité je pri tom konzultovať s vašim potenciálnym vedúcim a myslieť na to, že návrh zadania váš potenciálny vedúci tiež podpisuje a jednak nemusí byť dostupný v ktorúkoľvek hodinu a tiež môže mať (a aj bude určite mať) k návrhu zadania, ktoré vy spracujete pripomienky.
  • Prehľad o tom čo sa deje na fakulte a kto sa čím zaoberá môžete získať aj s pomocou dokumentov v sérii Annual report FIIT STU.
 • 17.9.2018
 • 12.9.2018
  • Stretnutia k predmetu budú nepravidelné podľa harmonogramu. Pre predmet Výskum inteligentných softvérových systémov je vyhradený čas podľa rozvrhu - utorok o 16:00.
  • Harmonohram stretnutí zverejním po začiatku semestra.
  • Aktívna účasť na stretnutiach podľa harmonogramu je podmienkou absolvovania predmetu.

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
Teaching
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo