Diplomový projekt

Typ štúdia: inžinierske
Odbor: Softvérové inžinierstvo a Umelá inteligencia
Študijný program: Inteligentné softvérové systémy
Ročník: 1-2.
Trvanie: 3 semestre
Semester: Zimný/Letný
Kredity: DPI - 8, DPII - 12, DPIII - 20
Pre inteligentné softvérové systémy zabezpečuje: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

 • Ciele predmetu
 • Zadanie diplomového projektu

  3.2. 2020
  odovzdanie revízie zadania diplomového projektu pre nasledujúcu etapu diplomového projektu - odovzdáva sa do yonbanu spolu so žiadosťou, v ktorej študent podrobne opíše zmeny oproti pôvodnému stavu (najlepšie tak, že vizualizuje zmeny v revízii štandardným spôsobom ako to robia editory) a aj ich zdôvodní (samostatný súbor, vo formáte pdf, ktorý sa vloží do yonbanu). Toto je termín, kedy musí byť zadanie odovzdané na schválenie, teda

  • študent dal na podpis revidované zadanie
  • vedúci revidované zadanie e-podpísal v yonbane

  Odporúčam si nechať čas na prípadné koliečko s vedúcim, inak sa môže veľmi ľahko stať, že revízia nebude schválená. Termín uvedený vyššie je termín na e-podpísanie vedúcim a nie termín na prvé vloženie návrhu revízie študentom.

  V prípade schválenia revízie návrhu zadania garantom študent revíziu návrhu zadania vytlačí a prinesie vytlačené obojstranne a podpísané garantovi (zabezpečuje p. Macková, 3.06) najneskôr do týždňa po schválení v systéme Yonban.

 • Informačné zdroje

Ciele

Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

to Homepage to Teaching to the Top

Informačné zdroje

Vybrané časopisy diskutujúce súčasné trendy vo výskume softvérových systémov

 • Communications of the ACM
 • IEEE Transactions on Software Engineering
 • ACM Transactions on Software Engineering and Methodology
 • IEEE Software
 • International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering
 • Software-Practice & Experience

Vybrané časopisy diskutujúce súčasné trendy vo výskume informačných systémov

 • Communications of the ACM
 • IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
 • IEEE Transactions on Information Theory
 • ACM Transactions on Information Systems
 • ACM Transactions on Database Systems
 • Information Retrieval, Springer
 • World Wide Web-Internet and Web Information Systems, Springer

Vybrané časopisy diskutujúce súčasné trendy v príbuzných oblastiach

 • IEEE Transactions on Neural Networks
 • IEEE Transactions on Evolutionary Computation
 • IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
 • IEEE Computer Graphics and Applications
 • IEEE Internet Computing
 • IEEE Intelligent Systems
 • ACM Transactions on Graphics
 • ACM Transactions on Internet Technology
 • ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
 • ACM Transactions on the Web

Digitálne knižnice

Väčšina je dostupných v študovni, resp. v ACM Digital Library alebo IEEE Computer Society Digital Library, ktoré sú dostupné z počítačov na fakulte.

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo