Diplomový projekt

Typ štúdia: inžinierske
Odbor: Softvérové inžinierstvo a Umelá inteligencia
Študijný program: Inteligentné softvérové systémy
Ročník: 1-2.
Trvanie: 3 semestre
Semester: Zimný/Letný
Kredity: DPI - 8, DPII - 12, DPIII - 20
Pre inteligentné softvérové systémy zabezpečuje: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

 • Ciele predmetu
 • Zadanie diplomového projektu

  28.1. 2019
  odovzdanie revízie zadania diplomového projektu pre nasledujúcu etapu diplomového projektu - odovzdáva sa do yonbanu spolu so žiadosťou, v ktorej študent podrobne opíše zmeny oproti pôvodnému stavu (najlepšie tak, že vizualizuje zmeny v revízii štandardným spôsobom ako to robia editory) a aj ich zdôvodní (samostatný súbor, vo formáte pdf, ktorý sa vloží do yonbanu). Toto je termín, kedy musí byť zadanie odovzdané na schválenie, teda

  • študent dal na podpis revidované zadanie
  • vedúci revidované zadanie e-podpísal v yonbane

  Odporúčam si nechať čas na prípadné koliečko s vedúcim, inak sa môže veľmi ľahko stať, že revízia nebude schválená. Termín uvedený vyššie je termín na e-podpísanie vedúcim a nie termín na prvé vloženie návrhu revízie študentom.

  V prípade schválenia revízie návrhu zadania garantom študent revíziu návrhu zadania vytlačí a prinesie vytlačené obojstranne a podpísané garantovi (zabezpečuje p. Macková, 3.06) najneskôr do týždňa po schválení v systéme Yonban.

 • Informačné zdroje

Ciele

Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

to Homepage to Teaching to the Top

Informačné zdroje

Vybrané časopisy diskutujúce súčasné trendy vo výskume softvérových systémov

 • Communications of the ACM
 • IEEE Transactions on Software Engineering
 • ACM Transactions on Software Engineering and Methodology
 • IEEE Software
 • International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering
 • Software-Practice & Experience

Vybrané časopisy diskutujúce súčasné trendy vo výskume informačných systémov

 • Communications of the ACM
 • IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
 • IEEE Transactions on Information Theory
 • ACM Transactions on Information Systems
 • ACM Transactions on Database Systems
 • Information Retrieval, Springer
 • World Wide Web-Internet and Web Information Systems, Springer

Vybrané časopisy diskutujúce súčasné trendy v príbuzných oblastiach

 • IEEE Transactions on Neural Networks
 • IEEE Transactions on Evolutionary Computation
 • IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
 • IEEE Computer Graphics and Applications
 • IEEE Internet Computing
 • IEEE Intelligent Systems
 • ACM Transactions on Graphics
 • ACM Transactions on Internet Technology
 • ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
 • ACM Transactions on the Web

Štúdie vybraných tém programových a informačných systémov

Spracovali študenti doktorandského štúdia v študijných programoch Programové systémy a Aplikovaná informatika pod vedením ich školiteľov. Obsahujú zaujímavé témy výskumu.

P. Návrat et al.
Recommendation for software engineers Slovak University of Technology in Bratislava, The Edition of Research Texts in Informatics and Information Technologies, 2015. (in Slovak)

P. Návrat et al.
Web Science: scope, subject, methods Slovak University of Technology in Bratislava, The Edition of Research Texts in Informatics and Information Technologies, 2014. (in Slovak)

M. Bieliková, P. Návrat et al.
Selected software engineering studies 1. Slovak University of Technology in Bratislava, The Edition of Research Texts in Informatics and Information Technologies, 2006. (in Slovak)

M. Bieliková, P. Návrat et al.
Selected software engineering studies 2. Slovak University of Technology in Bratislava, The Edition of Research Texts in Informatics and Information Technologies, 2006. (in Slovak)

M. Bieliková, P. Návrat et al.
Selected software engineering studies 3. Slovak University of Technology in Bratislava, The Edition of Research Texts in Informatics and Information Technologies, 2007. (in Slovak)

M. Bieliková, P. Návrat (Eds.)
Selected studies on software and information systems 4. Slovak University of Technology in Bratislava, The Edition of Research Texts in Informatics and Information Technologies, 2009. (in Slovak)

Digitálne knižnice

Väčšina je dostupných v študovni, resp. v ACM Digital Library alebo IEEE Computer Society Digital Library, ktoré sú dostupné z počítačov na fakulte.

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo