Úvodné pokyny k tímovému projektu

Náplň pre 1. týždeň

 • 24.9. 2019, 17.00, Aula Magna (utorok, 1. týždeň) -- stretnutie k projektu pre všetkých študentov
  • účasť povinná (ide o cvičenia)
  • na stretnutí sa vysvetlí sa organizácia predmetu, podmienky absolvovania predmetu (získania zápočtu) a bude prezentácia k metodike Scrum
 • 24.9. 2019, 16:00 (utorok, 1. týždeň)
  • vyplnenie dotazníka k preferencii tém pre tím
 • 24.9. 2019, 23:59 (utorok, 1. týždeň)
  • registrovanie jednej témy do systému YonBan (bude možné po seminári v utorok v prvom týždni semestra)
 • 25.9. 2019, 12:00 (streda, 1. týždeň)
  • odovzdanie motivačného dokumentu, podľa pokynov, (1 až 3 témy)

Náplň pre 2. týždeň

 • 1.10. 2019, 17.00, Aula Magna (utorok, 2. týždeň) -- stretnutie k tímovému projektu pre všetkých študentov (! účasť všetkých povinná !)
  • seminár k tímovej práci a k agilnému vývoju
  • zverejnenie rozvrhu stretnutí tímov
 • jednotlivé tímy sa stretnú v dohodnutom čase a mieste s vedúcim - rozdelenie úloh v tíme, definovanie spôsobu práce v tíme, prvá špecifikácia problému

Náplň pre ďalšie týždne

 • semináre podľa harmonogramu - priebežne dopĺňam
 • podľa rozvrhu tímov, stretnutia tímov v určenom čase a mieste

to Homepage to Teaching to TP to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo