Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Ústav aplikovanej informatiky

 

 

Doktorandský seminár venovaný kvantovému počítaniu (quantum computing)

(seminar organizuje prof. Vlado Kvasnička)

 

Seminár sa koná každy šrtvrtok o 16.00-17.00 hod. v miestnosti 1.25

 


 

Poznámka: pri downloadovaní PDF súborov požaduje sa zadanie loginu a passwordu,

kontaktujte prednášajúceho o poskytnutie týchto údajov.

 

Predbežná verzia textu "Kvantové počítanie" (pdf)

 

Literatúra:

1.    John Preskill: Quantum Information and Computation, CIT, September 1998 (pdf)

2.    Dorit Aharonov: Quantum Computation, The Hebrew University, August 2002  (pdf)

3.    Samuel J. Lomonaco, Jr.: A Rosetta Stone for Quantum Mechanics with an Introduction to Qunatum Computation, ver. 1.5. American Mathematical Society, Washington DC, January 2000 (pdf)

4.    Eleanor Rieffel and Wolfgang Polak: An Introduction to Quantum Computing for Non-Physicist. FZ Palo Alto Lab. (pdf)

5.    Andrew Steane: Quantum Computing. University of Oxford, July 1997 (pdf)

6.    Vlatko Vedral and Marftin B. Plenio: Basics of Quantum Computing. Imperial College, September 2002 (pdf)

7.    Jozef Gruska: Quantum Computing, Mc-Graw Hill, London, 1999

8.    Vladimir Buzek: Uvod do kvantovej mechaniky  (pdf)

 

 

Úvod lineárnej algebry, ktorá tvorí základ formalizmu kvantovej mechaniky sa môžu nájsť tu:

1.    Petr Olšák: Lineární algebra. FEL ČVUT, Praha, 2000-2002 (pdf)

2.    Luboš Motl a Miloš Zahradník: Pěstujeme lineární algebru. MFF UK, Praha 1994 (pdf)

3.    Vladimír  Kvasnička: Lineárna algebra, FChPT, Bratislava 1998 (pdf)

4.    A. I. Malcev: Foundation of Linear Algebra (in Russian) (pdf)

5.    L.Hogen: Handbook of Linear Algebra (pdf)

6.    P. Zlatoš: Lineárna algebra a geometria (pdf)

 

Doktorandi prihlásení na Kvantové počítanie

z. s., akad. rok 2013/2014

 

 

 

Prezencia

 

 

1

 

2

 

3

 

4

5

6

7

8

9

10

poznámky

1.

Halagan Tomáš, Ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Jurík Peter, Ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kubán Peter, Ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kudlačák František, Ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.

Levy David, Ing. (ext.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tarcsi Gustáv, Ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh seminára

(zahájenie 3. 10. 2013 v miestnosti 1.25)

 

1. seminár 17. 10. 2013, miestnosť 1.25, 16.00-17.00 hod, úvodné sedenie

 

2. seminár 24. 10. 2013  (pdf), miestnosť 1.25, 16.00-17.00 hod

Lineárna algebra I - pole skalárov, lineárny priestor, lineárna závislosť, dimenzia, podpriestor, suma podpriestorov, izomorfizmus

 

3. seminár 31.10. 2013, miestnosť 1.25, 16.00-17.00 hod, rektorské volno

 

 

4. seminár 7. 11. 2013 (pdf), miestnosť 1.25, 16.00-17.00 hod

Lineárna algebra I - pole skalárov, lineárny priestor, lineárna závislosť, dimenzia, podpriestor, suma podpriestorov, izomorfizmus

 

5. seminar 14. 11. 2013  (pdf), miestnosť 1.25, 16.00-17.00 hod

Lineárna algebra II – skalárny súčin, norma, metrika, ortogonálnosť, ortonormálnosť, ortogonálny doplnok, lineárne operátory, maticová reprezentácia, hodnosť a defekt operátorov

 

6. seminár 21. 11. 2013 (pdf), miestnosť 1.25, 16.00-17.00 hod

Lineárna algebra III – hermitovsky združený operátor, hermitovský operátor, unitárny operátor, vlastné vektory a vlastné hodnoty operátora, tenzorový súčin, projekčné operátory

 

7. seminar 28.11. 11. 2013  (pdf), miestnosť 1.25, 16.00-17.00 hod

Lineárna algebra IV – Diracov formalizmus lineárnej algebry, bra a ket vektory, diadycký súčin a skalárny súčin, spektrálny rozvoj operátora, funkcia operátora

 

8. seminar 5.12. 11. 2013  (pdf), miestnosť 1.25, 16.00-17.00 hod

Kvantová mechanika I – stavy kvantového systému, experimenty s polarizovanými fotónmi, pozorovateľná, úplnosť vlastného systému pozorovateľnej,  princíp superpozície, meranie

 

9. seminár12. 12. 2013  (pdf), miestnosť 1.25, 16.00-17.00 hod

Kvantová mechanika II – časový vývoj kvantových systémov, entaglované kvantové stavy

 

10. seminár X. XX. XXXX (pdf), miestnosť 1.25, 16.00-17.00 hod

 

Kvantové počítanie I – reverzibilné brány, Toffoliho brána a Fredkinova brány

Kvantové počítanie II – výpočty pomocou biliardových gúľ, model celulárných automatov

 

11. seminár  X. XX. XXXX (pdf), miestnosť 1.25, 16.00-17.00 hod

Kvantové počítanie III – kvantové brány, slávnostné ukončenie seminára

************************************************************************************************