Manažment projektov softvérových a informačných systémov

Tu nájdete aktuálne oznamy k predmetu Manažment projektov softvérových a informačných systémov. Pozrite si prosím

kde sa dozviete napr. o spôsobe organizácie predmetu, podmienkach absolvovania predmetu, nájdete harmonogram spolu s odporúčanou literatúrou.

Táto stránka neobsahuje VŠETKY informácie k predmetu Manažment v softvérovom inžinierstve!!!
Niektoré upresnenia sa dozviete na prednáškach.
Ak vám napadne niečo, čo by tu malo byť, alebo zistíte nejaké nepresnosti, či nejasnosti, ozvite sa (na prednáške alebo najlepšie mailom na adresu meno.priezvisko [zavináč] stuba[.]sk).

to Homepage to Teaching to the Top

Oznamy

 • 6.2.2013
  • Pozrite si Váš výsledok v predmete Manažment v softvérovom inžinierstve: Eseje MSI 2013.
 • 5.2.2013
  • Pozrite si celkové hodnotenie predmetu po uzavretí predmetu v akademickom informačnom systéme
  • Známky budem zapisovať a zároveň tí, čo boli na druhom termíne budú mať možnosť nahliadnuť do písomky vo štvrtok, 7.2. 2013, o 15.00 v 3.04.
  • Prosím o spätnú väzbu vyplnením dotazníka v ePrieskume. Ďakujem.
 • 31.1.2013
  • Opravný termín skúšky bude 5.2.2013 o 10:30 v novej budove na 3. poschodí. Stretneme sa v respíriu na 3NP (sídlo Ústavu informatiky a softvérového inžinierstva).
 • 28.1.2013
  • Pozrite si hodnotenie predmetu v akademickom informačnom systéme
   • sú tam body za semester a záverečný test (pozrite list v zaznamníku učiteľa, kde si zvolíte predmet MSI) a tiež známka
   • každý, kto bol na riadnom termíne v závislosti od celkového počtu získaných bodov mohol získať bonus
  • Známky budem zapisovať a zároveň budete mať možnosť nahliadnuť do vašich písomiek v stredu, 30.1. 2013, o 10.00 v respíriu na 3. poschodí v novej budove - prosím, aby ste prišli načas
  • Ešte pár poznámok k analýze vynaloženého úsilia:
   • často dosť slabá, alebo chýbajúca hodnotiaca analýza nameraných údajov, t.j. v dokumente sú uvedené vybrané namerané údaje a tieto opísané, avšak nie je napr. jasné či to takto bolo dobre, zle, či treba vykonať nejaké opatrenie do budúcnosti, aké to malo dopady na ďalšie činnosti, výstupy
   • oceňujem analytický a kritický pohľad mnohých na tím, jeho jednotlivých členov a aj ich vyhodnotenie
 • 24.1.2013
  • Výsledky predmetu zverejním najneskr v utorok 29.1. 2013 (pokiaľ nezasiahne vyššia moc). Budem sa snažiť, aby to bolo aj skôr.
  • Nahliadnutie do písomky a zapisovanie známok bude v stredu, 30.1. 2013 o 10.00 (respírium 3. posch. nová budova - Ústav informatiky a softvérového inžinierstva).
 • 7.1.2013
 • 13.12.2012
  • Výsledky za semester sú v AIS. Zápočet dostane ten, kto má 20 a viac bodov a odovzdá v akceptovateľnom tvare esej. Ak budu v eseji vážne nedostatky - formálne, vyhradzujeme si právo na zníženie počtu bodov.
  • Skúška je 15.1.2013 o 10:30, prineste si index na zapísanie zápočtu.
  • Nezabudnite, že na skúšku treba priniesť analýzu vynaloženého úsilia v tímovom projekte - úloha nie je povinná, t.j. kto to na prvý termín nedonesie, nič sa nedeje, len nezíska 10 bodov.
 • 10.12.2012
  • Doplnila som materiály k poslednej prednáške.
  • Do AIS treba odovzdať finálnu verziu esejí:
   • termín kedy treba vložiť esej je do 17.12.2012, 15:00
   • treba vložiť zip, ktorý bude obsahovať verziu vo formáte pdf a tiež verziu vo formáte doc (zdrojový tvar)
 • 6.12.2012
  • Na poslednej prednáške poviem niečo aj k úlohe Analýza vynaloženého úsilia v tímovom projekte, ktorá je nepovinná a možno ju odovzdať iba na prvom termíne skúšky.
 • 27.11.2012
  • Doplnila som stručnú informáciu k posledným prednáškam.
  • Preštudujte si informácie k úlohe Aplikácia poznatkov riadenia projektov.
  • Prezentácie k aplikácii poznatkov - tí študenti, ktorí majú zapísaný predmet tímový projekt a sú v ňom aktívni prezentujú ústne pod)la termínov nižšie, ostatní prezentujú písomne formou dokumentu, ktorý odovzdaju najneskôr vo štvrtok 6.12.2012, 15:00 do AIS.
  • Termíny ústnych prezentácií tímov
   Ivan Srba
   • Utorok 4. decembra, 15:00 - Tim 4
   • Utorok 4. decembra, 16:30 - Tim 5
   • Utorok 4. decembra, 18:00 - Tim 7
   • Štvrtok 6. decembra, 14:00 - Tim 1
   Jakub Šimko
   • Utorok 4. decembra, 15:00 - Tim 10
   • Utorok 4. decembra, 16:00 - Tim 12
   • Utorok 4. decembra, 17:00 - Tim 6
   • Štvrtok 6. decembra, 14:00 - Tim 14
   Marián Šimko
   • Štvrtok 6. decembra, 12:00 - Tim 2
   • Štvrtok 6. decembra, 13:00 - Tim 11
   • Štvrtok 6. decembra, 14:00 - Tim 8
   • Streda 12. decembra, 10:00 - Tim 3
   Michal Barla
   • Pondelok, 3. decembra, 13:00 - Tím 9
   • Pondelok, 3 decembra, 18:45 - Tím 15
   • Utorok, 4. decembra, 12:00 - Tím 13
  • Nezabudnite na priebežný test v pondelok 3.12. 2012 o 18:00 v miestnostiach DE150, DE300, CD300 podľa [!!!] tohto zaradenia. Je dôležité, aby každý prišiel do miestnosti, do ktorej je zaradený.
 • 24.11.2012
  • Najbližší týždeň máme dve prednášky
   • PONDELOK 26.11.2012, 16:00 - Ľuboš Korbaš (Softec): Ako získať vysnený job
   • UTOROK 27.11. 2012, 15:00 - Roman Kňažko (IBM): Plánovanie veľkého projektu
  • Priebežný test bude v pondelok 3.12. 2012 o 18:00 v miestnostiach DE150, DE300, CD300 podľa [!!!] tohto zaradenia. Je dôležité, aby každý prišiel do miestnosti, do ktorej je zaradený!
 • 23.11.2012
  • Doplnila som stručnú informáciu k poslednej prednáške.
  • Nezabudnite na termín odovzdania eseje - 26.11. 2012, 15:00 - do AIS a vytlačenú doniesť na stretnutie 27.11.2012.
   • Starostlivo skontrolujte použitie vzoru pre písanie eseje.
   • Odovzdajte esej vo formáte Word (doc). Iný formát nie je prípustný.
   • Pomenujte esej v tvare
    esej2012_<cislo-timu>-<skratka-stud-prog>-<meno-v-AIS>.doc, t.j. napr.
    esej2012_05-si-xzelenik.doc
  • Pozorne si pozrite aj kritériá pre hodnotenie odbornej eseje.
  • Vytlačená esej, ktorú donesiete na stretnutie bude identická s tou, čo je v AIS.
 • 14.11.2012
 • 7.11.2012
 • 30.10.2012
  • Doplnila som stručnú informáciu k poslednej prednáške a úlohy.
  • Metodiku treba odovzdať do AIS v zmysle pokynov najneskôr do 5.11.2012, 15:00. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Odovzdanie tlačenej verzie je v utorok na stretnutiach 15.11.2012 každá skupina podľa harmonogramu.
 • 24.10.2012
 • 19.10.2012
 • 14.10.2012
  • Preštudujte si informácie k metodikám. Najbližší utorok na stretnuti o 17:00 si povieme základné informácie a následne sa v skupinách pridelia témy.
  • [!!!] Všetky termíny na odovzdanie platia. A platia naozaj. Termíny sú vždy dôležité, ale na predmete, kde je manažment priamou súčasťou ešte viac. Preto nenechávajte odovzdanie na poslednú chvíľu. Využite to, že máte vlastne o týždeň viac a doneste na najbližšie stretnutie viac menej hotovú esej.
 • 9.10.2012
  • Doplnila som stručnú informáciu k obsahu poslednej prednášky.
  • Pozorne si pozrite aj kritériá pre hodnotenie eseje.
  • Do 15.10. 2012, 15:00 treba vložiť do AIS draft vašej eseje:
   • v prvom rade podľa pokynov vášho cvičiaceho - tie majú najvyššiu prioritu
   • formát MS Word s využitím šablóny
   • v slovenskom jazyku
   • nie je kritický formát dokumentu, ale je dobre si dať od začiatku záležať na tom, aby to bolo v šablóne, nech s tým nemáte problém a nech to má celé nejakú kultúru
   • pomenujte esej v tvare
    draft-esej2012_<cislo-timu>-<skratka-stud-prog>-<meno-v-AIS>.doc, t.j. napr.
    draft-esej2012_05-si-xzelenik.doc
  • Vytlačený draft eseje, ktorý donesiete na najbližšie stretnutie bude identická s tou, čo je v AIS.
  • Pozrite si príklad na výpočet kritickej cesty.
 • 2.10.2012
 • 30.9.2012
  • Máme prvú zmenu v harmonograme predmetu - priebežný test som presunula na 3.12.2012, keďže v pláonvanom čase neboli žiadne voľné miestnosti.
  • Rozdelenie do skupín je takto:
   1. I. Srba - Tím 5, 7 + O. Danada - B701
   2. J. Šimko - Tím 10, 14 + A. Szorád, J. Calík, M. Hlavenka - AB35
   3. M. Šimko - Tím 2, 11 + T.Boleček, J.Kujan - DE150
   4. M. Barla - Tím 9, 13, 15 - C801
   5. I. Srba - Tím 1, 4 + V. Villaris, J. Baloga - B701
   6. J. Šimko - Tím 6, 12 + D. Petráš, J. Krajčovič, M. Košický - AB35
   7. M. Šimko - Tím 3, 8 + D. Poizl, M. Škoda, Ľ. Mydla - DE150
  • Nezabudnite na úlohy a plán vstupov hosťov do ďalších prednášok. Teším sa na stretnutie v utorok.
 •    

 • 25.9.2012
  • Doplnila som stručnú informáciu k obsahu prvého stretnutia a úloh. Pozrite si úlohy, pričom nezabúdajte, že toto sú základné úlohy, nezakazuje sa urobiť viac, resp. spravidla sa aj viac očakáva, napr. nielen pohľadať nejaké vhodné zdroje k téme eseje, ale aj ich čítať a najmä prečítať zopár starších esejí. Vypracovanie úlohy kurzívou je podmienka na to, aby vaša účasť na nasledujúcom stretnutí bola akceptovaná.
  • Nezabudnite sledovať harmonogram predmetu a aj podľa neho fungovať. V prípade zmien v ňom na to upozorním.
 • 17.9.2012
  • Stretnutia k predmetu budú vždy v utorok - o 15.00 (prednáška a potom budú nasledovať semináre a konzultácie k zadaniam).
  • Prednáška prvý týždeň semestra
   • bude spojená s cvičeniami, účasť je povinná
   • bude v čase prednášky, t.j. o 15:00
   • oboznámime sa s obsahom predmetu a podmienkami absolvovania
   • úvod do manažmentu projektov
   • viac k prvému zadaniu a spôsobu organizácie cvičení
  • Teším sa na stretnutie - v utorok, 25.9. 2012 o 15.00, DE150 príďte všetci.
   Aktívna účasť na seminároch a konzultáciách je podmienkou absolvovania predmetu.

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo