ACM 2004 - Lokálna súťaž na FIT STU

Lokálna súťaž pozostáva z dvoch kôl:

 1. Korešpondenčné kolo, ktoré práve prebehlo v marci 2003.
 2. Lokálne kolo - lokálne kolo na STU prebehne už 24.-25.10.2003 v rámci CTU Open Contest, čo je české a druhým rokom aj česko-slovenské kolo organizované na ČVUT v Prahe.

Výsledky korešpondenčného a lokálneho kola sa započítavajú do celkového poradia podľa takéhoto postupu. Víťazi postupujú do Regionálnej súťaže, ktoré sa bude konať vo Varšave.
Víťazi regionálnej súťaže postupujú do Celosvetovej súťaže.

Fair-play: Kopírovanie a používanie práce niekoho iného ako členov tímu (toto samozrejme neplatí o štandardných algoritmoch) nie je v súťaži povolené. Nedodržanie tohto sa rieši vylúčením tímu zo súťaže.

Na vyhodnocovaní súťaží sa podielajú študenti inžinierskeho štúdia v rámci odborného praktika. V minulých rokoch to boli: Marián Varga (1999), Radoslav Kováč (2000), Szabolcz Bugár (2001). V tomto roku je to Matúš Horváth.


 • 5.11.2003
  • Najlepší tím z tímov STU v rámci CTU Open je tím Durion: Richard Schwartz, Juraj Petráš, Ondrej Hirjak, ktorí postupujú do Regionálnej ACM súťaže, ktorá sa koná 14.-16.11. vo Varšave.
 • 24.10.2003
  • Súťaž začína už dnes o 14.00 v D201!
  • Registrovať sa dá už len do dnes (24.10.) do 12.00!
  • Všetky nejasnosti a otázky smerujte na polcicova@dcs.elf.stuba.sk
 • 21.10.2003
  • K dispozícii je predbežný program súťaže, v Bratislave sa bude konať v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, (bývalé priestory katedry informatiky a výpočtovej techniky FEI), blok D, 2. posch., miestnosť D201 (ako minulý rok)
 • 16.10.2003
  • 24.-25.10.2003 sa bude konať CTU Open Contest, čo je súťaž organizovaná ČVUT v Prahe a my sa k nej už druhým rokom pripájame. Táto súťaž slúži aj ako naše Lokálne kolo na STU a náš najlpešie sa umiestnený tím (poprípade 2 tímy) postupujú do regionálneho kola vo Varšave.
  • Záujemci, zaregistrujte sa čo najskôr na stránke Registračný formulár na CTU Open Contest. Aby ste mali informácie aj z našej strany (o organizácii), pošlite e-mail s menami členov tímu a kontaktné mailové adresy. Vzhľadom na naše kapacity môžeme súťaž v Bratislave zabezpecit len pre prvých 9 zaregistrovaných tímov.
  • Prečítajte si pozvánku na súťaž s niektorými základnými informáciami, ktorá bola poslaná súťažiacim z minulého roka.

Výsledné poradie

Výsledné poradie sa určí podľa počtu získaných bodov. Body budú prideľované podľa umiestnenia v jednotlivých kolách súťaže:

 • za korešpondenčné kolo: prvý tím dostane 5 bodov, druhý tím dostane: 4, ..., piaty tím dostane: 1 bod
 • za lokálne kolo (CTU Open Contest) (trojnásobok bodov ako v korešpondenčnom kole): prvý tím dostane 15 bodov, druhý tím dostane: 12, ..., piaty tím dostane: 3 bod