Súťaž podporuje Nadácia pre rozvoj informatiky a firma Gratex International


  • Lokálne kolo ACM súťaže na STU sa bude konať v spolupráci s ČVUT Praha v rámci CTU Open Contest. Súťaž prebehne 27.-28.10.2006.
  • K dispozícii je predbežný program súťaže CTU Open Contest.
  • Vyzývame všetkých študentov, ktorí rozmýšľajú o účasti na CTU Open Contest, aby neváhali a prihlásili sa. Máme miesta už len pre 6 tímov!
  • 27.10.-28.10.2006 prebehla lokálna súťaž ACM na STU v rámci CTU Open Contest. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 49 tímov, z toho v Bratislave súťažilo 13 tímov z troch univerzít: Žilinskej univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity. Na CTU Open Contest 2006 celkovo zvíťazil tím FMFI UK v Bratislave Burger, Macko. Súťaž v rámci STU vyhral tím Janošík, Labaj, Rástočný (celkovo 9.) pred tímom Hajas, Poláčik, Tekeľ (celkovo 12.) a tímom Petráš, Kuma (celkovo 14.). K dispozícii je výsledková listina . Prvé dva tímy nás budú reprezentovať na regionálnom kole ACM ICPC v Budapešti 17.11.-19.11.2006.
  • 17.11.-19.11.2006 prebehlo stredoeurópske regionálne kolo ACM ICPC v Budapešti. Našu univerzitu úspešne reprezentovali 2 tímy: tím Haf! v zložení Hajas, Poláčik, Tekeľ sa umiestnil na 28. mieste, keď vyriešil 4 úlohy a tím ReSearch3rs v zložení Janošík, Labaj, Rástočný sa umiestnil na 47. mieste, keď vyriešil 2 úlohy. K dispozícii je výsledková listina . Našim reprezentantom srdečne blahoželáme!