Súťaž podporuje Nadácia pre rozvoj informatiky
a od roku 2004 aj firma


 • Výsledky ACM CTU Open Contest sú nasledovné: zvíťazil tím FMFI UK Miroslav Baláž, Peter Perešíni, Lukáš Poláček. Na druhom mieste (avšak mimo súťaž) sa umiestnil jednočlenný tím FMFI UK Michal Forišek. Na piatom mieste sa umiestnil tím FIIT STU Michal Lohnický, Márius šajgalík, Daniel Švoňava a na siedmom mieste tím FIIT STU Jozef Janošík, Martin Labaj, Karol Rástočný. K nahliadnutiu je kompletná výsledková listina.
 • K nahliadnutiu sú tiež zadania príkladov s testovacími dátami a vzorovými riešeniami.
 • Niekoľko fotografií si môžete pozrieť tu. Ďalšie fotografie budú k dispozícii neskôr.

  • Lokálne kolo ACM súťaže na STU sa bude konať v spolupráci s ČVUT Praha v rámci CTU Open Contest. Súťaž prebehla 31.10.-1.11.2008.
  • K dispozícii je predbežný program súťaže CTU Open Contest.
  • Dôležité termíny:
   • štvrtok 30.10. do 12:00 - registrácia v systéme (postupujte podľa návodu)
   • piatok 31.10. 14:00, vestibul 1. poschodie, blok D - registrácia účastníkov súťaže (nenahrádza registráciu v systéme!). Registrácie sa musí zúčastniť minimálne jeden člen tímu.
   • piatok 31.10. 14:40, miestnosť CD150 - slávnostné zahájenie súťaže a pokyny k súťaži
   • piatok 31.10. 16:45, miestnosť TPC - skúšobné kolo
   • sobota 1.11. 9:30, miestnosť CD150 - posledné informácie pred súťažou
   • sobota 1.11. 10:00-15:00, miestnosť TPC - SÚŤAŽ
   • sobota 1.11. 16:00, miestnosť CD150 - vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže
   • sobota 1.11. 17:00, vestibul 1. poschodie, blok D - guláš a kurence od sponzora (Gratex), účasť povinná ;)
  • K nahliadnutiu sú príklady z vlaňajšieho ročníka CTU Open Contest a tiež výsledková listina z vlaňajška .
  • Na diagrame oprávnenia účasti si môžete overiť, či jednotliví členovia Vášho tímu spĺňajú podmienky pre účasť v súťaži ACM ICPC v roku 2008. Ak všetci členovia tímu podmienky spĺňajú, môžu sa zúčastniť CTU Open Contest 2008 a v prípade úspešného výsledku sú oprávnení reprezentovať našu fakultu na regionálnom kole ACM ICPC 2008 vo Wroclawi. Ak niektorý z členov tímu podmienky nespĺňa, tím nemôže postúpiť na regionálne kolo ACM ICPC 2008 vo Wroclawi, no súťažiť na CTU Open Contest 2008 môže.