Súťaž podporuje Nadácia pre rozvoj informatiky a firma Gratex International


  • Víťazmi lokálneho kola ACM súťaže na STU sa stal tím v zložení Marek Desatník, Rastislav Barlík, Martin Bartošek. Na druhom mieste sa umiestnil tím v zložení Richard Schwartz, Ondrej Hirjak, Juraj Petráš; na treťom tím v zložení Michal Poláčik, Jakub Tekeľ. Víťazný tím bude reprezentovať našu univerzitu na regionálnom kole ACM v Budapešti (19.-20.11.2005).
  • Lokálne kolo ACM súťaže na STU sa bude konať v spolupráci s ČVUT Praha v rámci CTU Open Contest. Súťaž prebehne 14.-15.10.2005.
  • Registrovať sa na lokálne kolo je možné na stránke CTU Open Contest 2005 do piatku 14.10.2005 do 12.00.
  • K dispozícii je tiež predbežný program súťaže.
  • Lokálne kolo ACM súťaže na STU sa začína registráciou súťažných tímov (nutná je účasť aspoň jedného člena tímu) 14.10.2005 o 14.00 v respíriu na 1.poschodí bloku D. Program potom pokračuje videokonferenciou o 15.00 v miestnosti D201.