Základné informácie o súťaži

Programátorská súťaž ICPC (ACM Programming Contest) je celosvetová súťaž poriadaná americkou organizáciou Association for Computing Machinery, počítačovou organizáciou, ktorá existuje od roku 1947. Súťaž je určená 1-3 členným tímom študentov vysokých škôl po celom svete a prebieha v niekoľkých kolách:

Pravidlá súťaže: