Oznamy

19.10.2009
 • Výsledky súťaže ACM CTU Open Contest 2009 sú nasledovné:
  1. miesto: Karlova univerzita,Praha
  2. miesto: Karlova univerzita,Praha
  3. miesto: Univerzita Komenského,Bratislava
  4. miesto: Univerzita Komenského,Bratislava
  5. miesto: Univerzita Komenského,Bratislava
  6. miesto: Fakulta informatiky a informačných technológií STU,Bratislava (Lohnický, Šajgalík, Švoňava)
 • Najlepší tím FIIT STU Bc.Michal Lohnický, Márius Šajgalík, Bc. Daniel Švoňava sa umiestnil na 6. mieste so 6 vyriešenými príkladmi.
 • Výsledková listina. Zadania príkladov. Zoznam odovzdaných riešení.
 • Fotky zo súťaže.
8.10.2009
 • Suťažiaci, ktorí sa prihlásili do súťaže zaslaním meilu na adresu acm.icpc@fiit.stuba.sk, nech sa zároveň zaregistrujú elektronicky na tejto stránke do štvrtka 15.10.2009 do 12:00 hod. Tu je návod na registráciu.
 • Harmonogram súťaže:
  Piatok 16.10.2009
  14:30 - 15:00 Registrácia tímov, blok D 1. poschodie, vestibul
  17:00 - 18:30 Skúšobné kolo, učebna TPC
  Sobota 17.10.2009
  9:30 - 17:00 Súťaž, prezentácia riešení a vyhodnotenie
 • Informácie o lokálnom kole súťaže sú tu.
1.10.2009
 • Lokálne kolo ACM súťaže na STU prebehne v rámci CTU Open Contest už 16.-17.10.2009.
 • Max. 3-členné družstvá, ktoré sa chcú zúčastniť, nech pošlú mail na adresu acm.icpc@fiit.stuba.sk do štvrtka 15.10.2009 do 12:00 hod. Ako odpoveď na Váš mail dostanete potvrdenie účasti a ďalšie pokyny k dokončeniu registrácie.
26.5.2009
 • K dispozícii je predbežný program súťaže CTU Open Contest.
 • Lokálne kolo ACM súťaže na STU sa bude konať v spolupráci s ČVUT Praha v rámci CTU Open Contest. Súťaž prebehne 16.10.-17.10.2009.
 • Podrobné informácie o súťaži a spôsobe registrácie sú tu.
3.11.2008
 • Výsledky ACM CTU Open Contest sú nasledovné: zvíťazil tím FMFI UK Miroslav Baláž, Peter Perešíni, Lukáš Poláček. Na druhom mieste (avšak mimo súťaž) sa umiestnil jednočlenný tím FMFI UK Michal Forišek. Na piatom mieste sa umiestnil tím FIIT STU Michal Lohnický, Márius Šajgalík, Daniel Švoňava a na siedmom mieste tím FIIT STU Jozef Janošík, Martin Labaj, Karol Rástočný. K nahliadnutiu je kompletná výsledková listina.
 • K nahliadnutiu sú tiež zadania príkladov s testovacími dátami a vzorovými riešeniami.