Súťaž podporuje Nadácia pre rozvoj informatiky a firma Gratex International


  • Lokálne kolo ACM súťaže na STU sa bude konať v spolupráci s ČVUT Praha v rámci CTU Open Contest. Súťaž prebehne 19.-20.10.2007.
  • K dispozícii je predbežný program súťaže CTU Open Contest.
  • K nahliadnutiu sú príklady z vlaňajšieho ročníka CTU Open Contest a tiež výsledková listina z vlaňajška .
  • Na diagrame oprávnenia účasti si môžete overiť, či jednotliví členovia Vášho tímu spĺňajú podmienky pre účasť v súťaži ACM ICPC v roku 2007. Ak všetci členovia tímu podmienky spĺňajú, môžu sa zúčastniť CTU Open Contest 2007 a v prípade úspešného výsledku sú oprávnení reprezentovať našu fakultu na regionálnom kole ACM ICPC 2007 v Prahe. Ak niektorý z členov tímu podmienky nespĺňa, tím nemôže postúpiť na regionálne kolo ACM ICPC 2007 v Prahe, no súťažiť na CTU Open Contest 2007 (a získať niektorú z vecných cien) môže.
  • Výsledky ACM CTU Open Contest sú nasledovné: zvíťazil tím pražskej MFF UK Čížek, Straka, Danihelka pred tímom bratislavskej FMFI UK Mikuláš, Burger, Perešíni a tímom FIIT STU Švoňava, Lohnický (2.roč. bakal. štúdia). Tieto tri tímy ako jediné vyriešili po 4 úlohy. Umiestnenie ďalších našich tímov je nasledovné: 5.miesto "mimo súťaž"(bez možnosti postupu do stredoeurópskeho kola) tím, ktorého jediným členom bol Ing. Trebatický - 3 vyriešené problémy, 11.miesto tím Rástočný, Janošík, Labaj (2.roč. bakal. štúdia) - 2 vyriešené problémy. K nahliadnutiu je kompletná výsledková listina. Tím Švoňava, Lohnický (po doplnení o tretieho člena) a tím Rástočný, Janošík, Labaj budú reprezentovať našu fakultu na stredoeurópskom kole ACM ICPC v novembri v Prahe.
  • K nahliadnutiu sú tiež zadania príkladov s testovacími dátami a vzorovými riešeniami.
  • Na stránke sú zverejnené fotografie z fakultného kola ACM ICPC konaného 19.-20.10.2007
  • K nahliadnutiu je výsledková listina stredoeurópskeho kola ACM ICPC, kde si naše tímy počínali úspešne: tím Janošík, Labaj, Rástočný vyriešil 3 úlohy a tím Lohnický, Šajgalík, Švoňava vyriešil 2 úlohy, čo vo veľmi silnej konkurencii stačilo len na 38. resp. 44. miesto. Za zmienku stojí, že z univerzít Česka a Slovenska boli lepšie len tímy pražskej Karlovej univerzity a bratislavskej Univerzity Komenského.
  • K dispozícii sú tiež zadania príkladov zo stredoeurópskeho kola s testovacími dátami a vzorovými riešeniami.