Oznamy

5.09.2023 Predbežný harmonogram súťaže ICPC 2023 na FIIT STU v Bratislave.

  PIATOK 20.10.2023
  16:00 - 16:50 Registrácia (stačí jeden člen tímu)
  17:00 - 17:30 Otvorenie, privítanie
  17:30 - 18:00 Informácie o súťaž.prostredí a spôsobe vyhodnocovania.(prenos z Prahy)
  18:00 - 19:30 Skúšobné kolo -2.01 (CPU)
  SOBOTA 21.10.2023
  09:30 - 09:45 Súťažné pokyny (prenos z Prahy)
  10:00 - 15:00 Súťaž -2.01 (CPU)
  15:00 - 15:30 Občerstvenie
  15:30 - 17:00 Prezentácia riešení, vyhlásenie výsledkov (prenos z Prahy)
PROGRAMÁTORSKÁ SÚŤAŽ !
 • Lokálne kolo ICPC súťaže na FIIT STU prebehne v rámci CTU Open Contest 20.- 21.10.2023. Súťaž bude súčasne prebiehať na univerzitách v Čechách aj na Slovensku. Organizátorom je ČVUT v Prahe.
 • Max. 3-členné družstvá, ktoré sa chcú zúčastniť, nech NAJSKOR pošlú mail na adresu icpc@fiit.stuba.sk alebo priamo Ing. Anne Považanovej anna.povazanova@stuba.sk . Ako odpoveď na Váš mail dostanete pokyny k CENTRÁLNEMU zaregistrovaniu. Registrácia pre bratislavské kolo sa končí v stredu 18.10.2023 o 16:00 hod.
  PROGRAM
 • K dispozícii je predbežný program súťaže lokálneho kola v Prahe CTU Open Contest. Počas súťaže je možné používať literatúru (programátorskú, anglicko-slovenský slovník a pod.) výlučne v tlačenej forme. Zadania príkladov sú v anglickom jazyku.