Tímový projekt

Tu nájdete aktuálne oznamy k predmetom Tímový projekt I a II v študijnom programe Softvérové inžinierstvo a Internetové technológie. Pozrite si prosím

kde sa dozviete napr. o spôsobe organizácie predmetu, podmienkach absolvovania a nájdete harmonogram.

Tieto stránky neobsahujú VŠETKY informácie k predmetom Tímový projekt I a II!!! Ďalšie upresnenia sa dozviete na stretnutiach k projektu.

to Homepage to Teaching to the Top

Oznamy

 • 8.12. 2017
  • Blíži sa koniec semestra a s ním ďalší kontrolný bod na odovzdanie dokumentácie k tímovému projektu. Termín odovzdania dokumentácie za zimný semester je streda, 13.12.2017 do 14:00. Termín treba bezpodmienečne dodržať.
  • Ďalej v pokynoch máme prezentáciu manažmentu v tíme - každý tím by už mal mať dohodnutý termín s cvičiacim na MTS - platí pre študentov študijného program ISS.
  • Nezabudnite dokumenty dať aj na stránku vášho projektu.
 • 28.11. 2017
 • 12.11. 2017
 • 8.11. 2017
 • 4.11. 2017
 • 29.10. 2017
  • Pridala som prezentácie z posledného seminára do programu seminárov.
  • Akceptovali sme 16 prihlášok do súťaže TP-CUP 2017/18.
  • V týždni 13.-20.11. 2017 v čase stretnutí treba podľa harmonogramu odovzdávania výstupov v zimnom semestri odovzdať dokumentáciu k prvému kontrolnému bodu.
   • Odovzdáva sa podľa rozvrhu stretnutí. Tímy, ktoré majú stretnutie v piatky, odovzdajú najneskôr prvý vyučovací deň nasledujúci po termíne stretnutia v rozvrhu. Platí termín, ktorý dohodnete s učiteľom. Pozor - viac času nemusí znamenať kvalitnejší výstup, na dokumentácii treba pracovať priebežne.
   • Sústreďte sa na celkový obrázok už aj v tejto prvej verzii.
   • Dokumentácia musí obsahovať všetko v zmysle požiadaviek k obom častiam, t.j. dokumentáciu k riadeniu aj k výsledku.
   • Riaďte sa v prvom rade užitočnosťou pre projekt, ale správajte sa pri tom profesionálne (teda vyhodnotenie, že nič alebo skoro nič nepotrebujeme, veď projekt postupuje, nie je akceptovateľné).
   • V tejto etape sa odovzdáva dokumentácia len elektronicky - do AISu plus sprístupniť aj osobitne vášmu učiteľovi. Dokumentáciu dajte aj na web s tým, že časti dokumentácie, ktoré po dohode s vlastníkom produktu nechceme mať verejné tam nebudú celé, bude uvedená len ich štruktúra a prípadne nejaké meta-informácie. Do AIS musí ísť kompletná dokumentácia.
   • Odovzdanú dokumentáciu môžete ľubovoľne v čase do ďalšieho kontrolného bodu meniť a dopĺňať, stačí že aj na stránke projektu budete mať dostupnú odovzdanú verziu. Ak zistíte napríklad, že sa vám lepšie hodí iná štruktúra, tak to jednoducho urobte (po dohode s vaším učiteľom).
 • 20.10. 2017
 • 15.10. 2017
  • Doplnila som video Jakuba Šimka k metodikám. Je dôležité si ho pozrieť, metodiky sú povinnou súčasťou každého tímového projektu.
  • Nezabudnite vaše webové sídlo pravidelne ho aktualizovať. Kontrola - keď kliknete na váš tím v zozname, tak sa treba dostať na vašu stránku.
 • 8.10. 2017
 • 3.10. 2017
  • Pridala som odkaz na slajdy k semináru v 3. týždni..
  • Diskutujte v tíme úlohy pre jednotlivých členov - nejaké príklady sú v prezentácii, ktorá bola na seminári.
  • V tomto čase by už mal každý tím musí používať nejaký systém na podporu manažmentu projektu, najmä manažment úloh. Zároveň si dobre premyslite aké výstupy budete pravidelne dávať do dokumentu o riadení projektu.
  • Pripomínam, že stretnutia k projektu v naplánovaných časoch sú povinné a podmienkou k získaniu zápočtu. S viac ako jednou neúčasťou budú problémy.
  • Zapojte sa do súťaže TP CUP.
 • 27.9. 2017
 • 24.9. 2017
  • Aktualizovala som informáciu k dokumentácii tímového projektu. Budeme o tom hovoriť ešte na niektorom z nasledujúcich seminárov.
  • Vyberte si starostlivo nástroj pre manažment a používajte ho.
 • 24.9. 2017
 • 19.9. 2017
 • 17.9. 2017
 • 15.9. 2017

  • Prvé spoločné stretnutie k predmetu pre oba študijné programy spoločne sa uskutoční 19.9. 2017 (utorok) o 17.00 v Aule Magna (pozrite plán na prvé dva týždne semiestra).
   Účasť všetkých študentov študijného programu Inteligentné softvérové systémy a študijného programu Internetové technológie, ktorí majú zapísaný tento predmet je povinná.
  • Ďakujem všetkým za vyplnenie druhého dotazníka.
  • Pripravila som tretí posledný dotazník, ktorý je pre tímy. Je jednoduchý, obsahuje len témy, ktoré treba usporiadať (miesto dotazníka pošlem znovu mailom). Termín - najneskôr do do 19.9.2017. Vyplní jeden člen tímu za celý tím.
  • Každý tím, ktorý chce ovplyvniť, ktorá téma mu bude pridelená, musí vypracovať motivačný dokument v rozsahu max. tri strany A4
  • Motivačný dokument vypracuje aj tím, ktorý už má pridelenú tému, pričom sa bude venovať len jednej svojej téme a vytvorí podrobnejšiu špecifikáciu toho čo plánuje spraviť v rozsahu 3 strán. Môžete znovupoužiť to čo ste posielali do súťaže. Verím ale, že to posuniete ďalej, a teda neodovzdáte len kópiu dokumentu.
  • Pri vypracúvaní motivačného dokumentu sa môžete pýtať zadávateľov ľubovoľné otázky. Táto možnosť je od zverejnenia tejto informácie do konca vypracúvania motivačných dokumentov.
   Využijeme na to Askalot, v ktorom sú na to vytvorené kategórie. Odporúčam nastaviť si upozornenia na jednotlivé témy. Verím, že sa budete pýtať, môže to pomôcť pri vypracúvaní motivačného dokumentu nielen informáciami, ktoré budú dostupné všetkým, ale aj vaším záujmom a aktivitou, čo môže učiteľ pri výbere tímu pre svoju tému zohľadniť.
  • Vyplnenie dotazníka za tím v termíne (19.9.2017) a dodanie dokumentu k vášmu záujmu o témy bude základom pre pridelenie tém, ktoré uskutočníme ak všetko dobre pôjde do konca prvého týždňa semestra.
 • 10.9. 2017
  • Ďakujem všetkým za vyplnenie druhého dotazníka.
  • Urobili sme zadelenie do tímov. Skontaktujte sa navzájom v tímoch (z AISu by ste mali zistiť maily, čítajte ich, resp. si preposielajte). Odporúčam začať čo najskoršiu socialiázciu v tímoch.
  • Vaša prvá spoločná úloha je veľmi dôležitá
   • navzájom sa v tíme skontaktujte a dohodnite si rozvrh tak, aby ste spoločné predmety mali v rovnakých časoch a mohli tak efektívne využiť čas pre riešenie tímového projektu.
  • Skúste nájsť konsenzus v zoradení tém podľa priority tímu - témy sú dostupné aj s uvedením vedúcich.
  • Ďalšie pokyny smerujúce k výberu témy budú čoskoro.
 • 6.9. 2017
  • Ďakujem všetkým za vyplnenie prvého dotazníka, zopár z vás to ešte neurobilo, prosím vyplňte.
  • Pozorne si prečítajte témy pre tímové projekty 2017/2018 - je ich 27 (z nich jedna je rezervovaná pre víťazov súťaže o témy - zároveň je možnosť pridať sa k tejto téme). Prosím, aby ste ich individuálne zoradili a vyjadrili vaše preferencie prvých 12 tém v druhom dotazníku (miesto dotazníka posielam všetkým mailom). Termín - najneskôr do piatka 8.9.2017 23:59.
  • Vyplnenie dotazníka v termíne (8.9.2017) bude mať vplyv na pridelenie tém v tom zmysle, že ak niekto dotazník nevyplní, môžeme to zohľadniť pri pridelení témy pre tím. Nijako nebudeme zohľadňovať preferencie pre tím, teda vyjadrite sa naozaj individuálne, nedohodujte sa v tíme... to bude až následne. Ak budú mať všetci v tíme rovnaké preferencie, tak to bude známka, že ste ignorovali moju požiadavku, lebo to jednoducho nie je možné. Teraz nám ide čisto o váš individuálny záujem.
  • V sobotu zverejním tímy. V pondelok budete mať zverejnený rozvrh a môžete spoločne v tíme dohodnúť váš rozvrh tak, aby ste mali čo najviac priestoru pre spoločné stretnutia, teda aby ste si dali rozvrh v čo najviac rovnakých časoch vzhľadom na tím.
 • 11.8. 2017
  • DOTAZNÍK 1
   • Prosím každého, aby vyplnil dotazník (miesto dotazníka každý dostal mailom), ktorý obsahuje otázky ohľadom vašich znalostí a skúseností.
   • Ak niekto nedostal mail s odkazom na dotazník, ozvite sa mi. Ďakujem.
   • Vyplnenie dotazníka v termíne (31.8.2017) môže mať vplyv na zostavenie tímov. Teda ak niekto dotazník nevyplní, nebudú sa uvažovať jeho preferencie tím.
  • ZOSTAVENIE TÍMOV
   • Tímy zostavujeme v dokumente, kde treba uviesť celú sedmicu - odkaz som poslala mailom - v termíne do 31.8.2017, 23:59.
   • V tíme môžu byť študenti oboch študijných programov.
   • Prosím, nezapisujte sa do tímu, ak sa neplánujete zapísať na štúdium.
   • Ak sa niekto nezapíše, nič sa nestane, pridelím ho do niektorého tímu.
 • 16.7. 2017
  • V ak. roku 2017/18 vytvoríme tímy pre predmety Tímový projekt I a II tak, že umožníme študentom, ktorí skončili bakalárske štúdium v ak. roku 2016/17 na FIIT STU vytvoriť sedmice. Zaradenie do sedmíc nie je povinné, je to možnosť.
  • Vyhlásená súťaž o vlastnú tému pre tímový projekt pre ak. rok 2017/18.
  • Pozrite si podrobnejšiu informáciu (každý prijatý uchádzač dostal spolu s informáciou o prijatí).

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo