Tímový projekt

Tu nájdete aktuálne oznamy k predmetom Tímový projekt I a II v študijnom programe Inteligentné softvérové systémy a Internetové technológie. Pozrite si prosím

kde sa dozviete napr. o spôsobe organizácie predmetu, podmienkach absolvovania a nájdete harmonogram.

Tieto stránky neobsahujú VŠETKY informácie k predmetom Tímový projekt I a II!!! Ďalšie upresnenia sa dozviete na stretnutiach k projektu.

to Homepage to Teaching to the Top

Oznamy

 • 6.11. 2018
 • 1.11. 2018
  • Akceptovali sme 15 prihlášok do súťaže TP-CUP 2018/19.
  • V deviatom týždni semestra treba podľa harmonogramu odovzdávania výstupov v zimnom semestri odovzdať dokumentáciu k prvému kontrolnému bodu.
   • Odovzdáva sa podľa rozvrhu stretnutí na deviatom stretnutí, najneskôr 23.11.2018.
   • Sústreďte sa na celkový obrázok už aj v tejto prvej verzii.
   • Dokumentácia musí obsahovať všetko v zmysle požiadaviek k obom častiam, t.j. dokumentáciu k riadeniu aj k výsledku.
   • Riaďte sa v prvom rade užitočnosťou pre projekt, ale správajte sa pri tom profesionálne (teda vyhodnotenie, že nič alebo skoro nič nepotrebujeme, veď projekt postupuje, nie je akceptovateľné).
   • V tejto etape sa odovzdáva dokumentácia len elektronicky - do AISu plus sprístupniť aj osobitne vášmu učiteľovi. Dokumentáciu dajte aj na web s tým, že časti dokumentácie, ktoré po dohode s vlastníkom produktu nechceme mať verejné tam nebudú celé, bude uvedená len ich štruktúra a prípadne nejaké meta-informácie. Do AIS musí ísť kompletná dokumentácia.
   • Odovzdanú dokumentáciu môžete ľubovoľne v čase do ďalšieho kontrolného bodu meniť a dopĺňať, stačí že aj na stránke projektu budete mať dostupnú odovzdanú verziu. Ak zistíte napríklad, že sa vám lepšie hodí iná štruktúra, tak to jednoducho urobte (po dohode s vaším učiteľom).
 • 21.10. 2018
 • 9.10. 2018
 • 2.10. 2018
  • Pridala som odkaz na slajdy k semináru v 3. týždni..
  • Diskutujte v tíme úlohy pre jednotlivých členov - nejaké príklady sú v prezentácii.
  • V tomto čase by už mal každý tím musí používať nejaký systém na podporu manažmentu projektu, najmä manažment úloh. Zároveň si dobre premyslite aké výstupy budete pravidelne dávať do dokumentu o riadení projektu.
  • Pripomínam, že stretnutia k projektu v naplánovaných časoch sú povinné a podmienkou k získaniu zápočtu. S viac ako jednou neúčasťou budú problémy.
  • Zapojte sa do súťaže TP CUP - termín na prihlásenie je 18.10.2018. Potrebujeme naplánovať mentoring (experti z biznisu, najmä so startupovej komunity) pre tímy, ktoré budú prihlásené do TP CUPu a budú mať záujem.
 • 30.9. 2018
  • Vyberte si starostlivo nástroj pre manažment a používajte ho.
  • Vychádzajúc z rozvrhu výučby tímov a rozvrhu učiteľov sme vytvorili rozvrh tímov na zimný semester.
  • Pozrite si pokyny v súvislosti s HTML prezentáciou projektu - ako ju vytvoriť a čo má obsahovať. Treba ju vytvoriť najneskôr do konca 4. týždňa
  • Plán na nasledujúce stretnutie v utorok o 17.00 nájdete na štandardnom mieste na obvyklom mieste.
 • 21.9. 2018
 • 19.9. 2018
 • 13.9. 2018

  • Prvé spoločné stretnutie k predmetu pre oba študijné programy spoločne sa uskutoční 18.9. 2018 (utorok) o 17.00 v Aule Magna (pozrite plán na prvé dva týždne semiestra).
   Účasť všetkých študentov študijného programu Inteligentné softvérové systémy a študijného programu Internetové technológie, ktorí majú zapísaný tento predmet je povinná.
  • Máte k dispozícii témy projektov aj s menami vedúcich.
  • Pripravila som tretí posledný dotazník, ktorý je pre tímy. Je jednoduchý, obsahuje len témy, ktoré treba usporiadať (miesto dotazníka pošlem znovu mailom). Termín - najneskôr do do 18.9.2018, 16:00 (do termínu stretnutia). Vyplní jeden člen tímu za celý tím.
  • Každý tím, ktorý chce ovplyvniť, ktorá téma mu bude pridelená, musí vypracovať motivačný dokument v rozsahu max. tri strany A4
  • Motivačný dokument vypracuje aj tím, ktorý už má pridelenú tému, pričom sa bude venovať len jednej svojej téme a vytvorí podrobnejšiu špecifikáciu toho čo plánuje spraviť v rozsahu 3 strán. Môžete znovupoužiť to čo ste posielali do súťaže. Verím ale, že to posuniete ďalej, a teda neodovzdáte len kópiu dokumentu.
  • Pri vypracúvaní motivačného dokumentu sa môžete pýtať zadávateľov ľubovoľné otázky. Táto možnosť je od zverejnenia tejto informácie do konca vypracúvania motivačných dokumentov.
   Využijeme na to Askalot, v ktorom sú na to vytvorené kategórie. Odporúčam nastaviť si upozornenia na jednotlivé témy. Verím, že sa budete pýtať, môže to pomôcť pri vypracúvaní motivačného dokumentu nielen informáciami, ktoré budú dostupné všetkým, ale aj vaším záujmom a aktivitou, čo môže učiteľ pri výbere tímu pre svoju tému zohľadniť.
  • Vyplnenie dotazníka za tím v termíne (19.9.2018) a dodanie dokumentu k vášmu záujmu o témy bude základom pre pridelenie tém, ktoré uskutočníme ak všetko dobre pôjde do konca prvého týždňa semestra.
 • 9.9. 2018
  • Ďakujem všetkým za vyplnenie druhého dotazníka.
  • Urobili sme  zadelenie do tímov. Skontaktujte sa navzájom v tímoch (z AISu by ste mali zistiť maily, čítajte ich, resp. si preposielajte). Odporúčam začať čo najskoršiu socialiázciu v tímoch.
  • Vaša prvá spoločná úloha je veľmi dôležitá
   • navzájom sa v tíme skontaktujte a dohodnite si rozvrh tak, aby ste spoločné predmety mali v rovnakých časoch a mohli tak efektívne využiť čas pre riešenie tímového projektu.
  • Skúste nájsť konsenzus v zoradení tém podľa priority tímu -  témy sú dostupné aj s uvedením vedúcich.
  • Ďalšie pokyny smerujúce k výberu témy budú čoskoro.
 • 4.9. 2018
  • Ďakujem všetkým za vyplnenie prvého dotazníka, zopár z vás to ešte neurobilo, prosím vyplňte.
  • Pozorne si prečítajte  témy pre tímové projekty 2018/2019 - je ich 20 (jedna je rezervovaná pre víťazov súťaže o témy). Prosím, aby ste ich individuálne zoradili a vyjadrili vaše preferencie prvých 12 tém v druhom dotazníku (miesto dotazníka posielam všetkým mailom). Termín - najneskôr do piatka 7.9.2018 23:59.
  • Vyplnenie dotazníka v termíne (7.9.2018) bude mať vplyv na pridelenie tém v tom zmysle, že ak niekto dotazník nevyplní, môžeme to zohľadniť pri pridelení témy pre tím. Nijako nebudeme zohľadňovať preferencie pre tím, teda vyjadrite sa naozaj individuálne, nedohodujte sa v tíme... to bude až následne. Ak budú mať všetci v tíme rovnaké preferencie, tak to bude známka, že ste ignorovali moju požiadavku, lebo to jednoducho nie je možné. Teraz nám ide čisto o váš individuálny záujem.
  • Najneskôr v pondelok zverejním tímy. V pondelok budete mať tiež zverejnený rozvrh a môžete spoločne v tíme dohodnúť váš rozvrh tak, aby ste mali čo najviac priestoru pre spoločné stretnutia, teda aby ste si dali rozvrh v čo najviac rovnakých časoch vzhľadom na tím.
 • 12.8. 2018
  • DOTAZNÍK 1
   • Prosím každého, aby vyplnil dotazník (miesto dotazníka každý dostal mailom), ktorý obsahuje otázky ohľadom vašich znalostí a skúseností.
   • Ak niekto nedostal mail s odkazom na dotazník, ozvite sa mi. Ďakujem.
   • Vyplnenie dotazníka v termíne do zápisu (23.8.2018) môže mať vplyv na zostavenie tímov. Teda ak niekto dotazník nevyplní, nebudú sa uvažovať jeho preferencie tím.
  • ZOSTAVENIE TÍMOV
   • Tímy zostavujeme v dokumente, kde treba uviesť celú šesticu alebo sedmicu - odkaz som poslala mailom - v termíne do 31.8.2018, 23:59.
   • Viac ako 7 členov tímu nie je prípustné. Môže byť aj 6 členov tímu.
   • Odporúčam sa dohodnúť mimo dokumentu, na ktorý som vám poslala odkaz - sem už len potom jeden z vás napíše zoznam šiestich alebo siedmich študentov.
   • V tíme môžu byť študenti oboch študijných programov.
   • Prosím, nezapisujte sa do tímu, ak sa neplánujete zapísať na štúdium.
   • Ak sa niekto nezapíše do zoznamu, nič sa nestane, pridelím ho do niektorého tímu.
 • 3.7. 2018
  • V ak. roku 2018/19 vytvoríme tímy pre predmety Tímový projekt I a II tak, že umožníme študentom, ktorí skončili bakalárske štúdium v ak. roku 2017/18 na FIIT STU vytvoriť sedmice. Zaradenie do sedmíc nie je povinné, je to možnosť.
  • Vyhlásená súťaž o vlastnú tému pre tímový projekt pre ak. rok 2018/19.
  • Pozrite si podrobnejšiu informáciu (každý prijatý uchádzač dostal spolu s informáciou o prijatí).

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo