Tímový projekt

Tu nájdete aktuálne oznamy k predmetom Tímový projekt I a II v študijnom programe Inteligentné softvérové systémy a Internetové technológie. Pozrite si prosím

kde sa dozviete napr. o spôsobe organizácie predmetu, podmienkach absolvovania a nájdete harmonogram.

Tieto stránky neobsahujú VŠETKY informácie k predmetom Tímový projekt I a II!!! Ďalšie upresnenia sa dozviete na stretnutiach k projektu.

to Homepage to Teaching to the Top

Oznamy

 • 2.6. 2019
  • Finále TP CUP a prezentácie sa priblížili - už vo štvrtok 6.6.2019 v Aule Magna. Zavolajte svojich priateľov a známych. Najmä budúcich študentov, ak poznáte nejakých stredoškolákov, pozvite ich!
  • Pripomínam, že účasť na finále a prezentácia za svoj tím a tiež následná prezentácia a obhajoba sú povinné pre každého člena tímu. Študenti na Erasme na finále nemusia byť, ale na obhajobe tímu ano - cez skype.
  • Všetci ste vítaní aj na semifinále v stredu popoludni (od 14:45, v Aule Minor)
 • 20.5. 2019
  • Nezabudnite
   • odovzdať leták p. Mrškovej (2.33) do 30.5.2019, 14:00 -- A4 landscape
   • poslať mailom akčnú prezentáciu - 4 slajdy vo formáte ppt, prípadne pdf (ppt je lepšie, aby sme to mohli spojiť do jedného ppt) do 30.5.2019, 23:59
 • 14.5. 2019
 • 12.5. 2019
 • 9.5. 2019
  • Záverečné prezentácie projektov budú v stredu a štvrtok 5.-6.6. 2019. Ďalšie podrobnosti budú po skončení semestra.
  • Celkovú dokumentáciu k projektu a produkt treba odovzdať najneskôr 10.5. 2019 o 14.00
   • buď elektronicky tak, že bude mať vedúci priamo prístup k dokumentom a produktu alebo v jednom vytlačenom exemplári plus produkt na elektronickom médiu pre učiteľa; miesto, čas a spôsob prevzatia dokumentácie (pri rešpektovaní najneskoršieho možného času) si dohodnite s učiteľom
   • dokumentáciu do AIS podľa pokynov v mieste odovzdania
   • všetko na webovej stránke tímu podľa pokynov; nezabudnite aj na statickú verziu stránky (pokyny ďalej)
  • Súčasťou odovzdania projektu je aj statická webová prezentácia projektu - vaša webová stránka oprostená od dynamických elementov, teda jej snímka v čase odovzdania - viac pozrite dokument k webovej stránke.
   • umiestnite v termíne odovzdania vašu súčasnú webovú stránku zozipovanú jej statickú verziu (bez tohto zipu) a
   • pošlite odkaz na ňu správcovi servera v labss2 (Petrovi Lackovi, peter.lacko at stuba.sk).
  • Súčasťou uzavretia predmetu bude aj vyplnenie dotazníka, včas budem informovať.
 • 13.4. 2019
 • 31.3. 2019
  • Dodržte termín odovzdania produktu a dokumentácie k produktu/odovzdanie produktu na testovanie tretej strane - v týždni 8-12.4. 2019 podľa rozvrhu stretnutí.
  • K termínu odovzdania bude mať každý tím aktuálnu dokumentáciu k produktu aj vo webovom sídle projektu.
 • 18.3. 2019
 • 18.2. 2019
 • 12.1. 2019 - príprava letný semester

   TP CUP

   VÝSTUPY a HARMONOGRAM

   • dokumentácia k produktu -- treba sa sústrediť na celkový pohľad a dokumentovať najmä inžinierske dielo
   • odovzdanie produktu tretej strane na používanie si naplánujte najneskôr na 9. týždeň, lepšie keď si to naplánujete o jeden šprint skôr (7. týždeň), aby ste mali reálnu spätnú väzbu k používaniu projektu, ktorá je nevyhnutná pre úspešné absolvovanie predmetu - teda ideálne pred Veľkou nocou alebo tesne po nej
   • na úspešné absolvovanie predmetu je nevyhnutné aby produkt používala tretia strana už počas letného semestra; o tejto skutočnosti musí byť informácia v dokumentácii a aj vo webovom sídle projektu
   • zverejnila som termíny odovzdávania výstupov v letnom semestri
   • vyhodnotenie letného semestra sa uskutoční v zmysle zásad hodnotenia.

   SEMINÁRE

   • Semináre v letnom semestri neplánujeme. Prípadné spoločné stretnutie vždy oznámim minimálne 5 dní vopred. V prvom týždni spoločné stretnutie nebude. Avšak predpokladám, že ako tímy si spolu s vašimi vedúcimi stretnutie dohodnete aj keď ešte nebudú stanovené stabilné časy v rozvrhu.

   ROZVRH

   • V priebehu prvého týždňa semestra bude treba stanoviť rozvrh pre stretávanie jednotlivých tímov. Na to je potrebné, aby ste sa dohodli s vašim vedúcim tak, aby najneskôr v stredu 13.2.2019 mohol váš vedúci poznačiť návrh pre rozvrh do spoločnej tabuľky.
   • V piatok 15.2.2019 zverejníme rozvrh. Stretnutia v prvom týždni semestra budú ad hoc na základe dohody s vedúcim.

 • 2.1. 2019
  • Výsledky hodnotenia zímného semestra budú oficiálne známe do konca skúškového obdobia. Snaha je, aby to bolo do konca januára.
 • 13.12. 2018
  • Na žiadosť tímov, ktoré majú stretutia v piatok som posunula termín odovzdávania na piatok 14.12. 2018, čas si dohodnite s vedúcim, do AIS najneskôr 23:59.
  • Forma odovzdania - elektronická alebo fyzická - závisí od dohody s vedúcim. Preberací protokol môže byť aj k elektronickému odovzdaniu, t.j. dokumentácia a aj projekt samotný sa nachádza na určenom mieste, ktoré je dostupné vedúcemu projektu.
 • 8.12. 2018
  • Blíži sa koniec semestra a s ním ďalší kontrolný bod na odovzdanie dokumentácie k tímovému projektu. Termín odovzdania dokumentácie za zimný semester je štvrtok, 13.12.2018 do 14:00. Termín treba bezpodmienečne dodržať.
  • Ďalej v aktivitách máme prezentáciu manažmentu v tíme - každý tím by už mal mať dohodnutý termín s cvičiacim na MTS - platí pre študentov študijného program ISS.
  • Nezabudnite dokumenty dať aj na stránku vášho projektu.
 • 24.11. 2018
  • Pridala som prezentáciu k tímovej práci.
  • Úspešne máme za sebou prvý mentoring a tiež všetky semináre. Do konca semestra vás ešte čaká prezemtácia na MTS (pre študentov ISS) a odovzdanie výsledku po prvom semestri.
 • 6.11. 2018
 • 1.11. 2018
  • Akceptovali sme 15 prihlášok do súťaže TP-CUP 2018/19.
  • V deviatom týždni semestra treba podľa harmonogramu odovzdávania výstupov v zimnom semestri odovzdať dokumentáciu k prvému kontrolnému bodu.
   • Odovzdáva sa podľa rozvrhu stretnutí na deviatom stretnutí, najneskôr 23.11.2018.
   • Sústreďte sa na celkový obrázok už aj v tejto prvej verzii.
   • Dokumentácia musí obsahovať všetko v zmysle požiadaviek k obom častiam, t.j. dokumentáciu k riadeniu aj k výsledku.
   • Riaďte sa v prvom rade užitočnosťou pre projekt, ale správajte sa pri tom profesionálne (teda vyhodnotenie, že nič alebo skoro nič nepotrebujeme, veď projekt postupuje, nie je akceptovateľné).
   • V tejto etape sa odovzdáva dokumentácia len elektronicky - do AISu plus sprístupniť aj osobitne vášmu učiteľovi. Dokumentáciu dajte aj na web s tým, že časti dokumentácie, ktoré po dohode s vlastníkom produktu nechceme mať verejné tam nebudú celé, bude uvedená len ich štruktúra a prípadne nejaké meta-informácie. Do AIS musí ísť kompletná dokumentácia.
   • Odovzdanú dokumentáciu môžete ľubovoľne v čase do ďalšieho kontrolného bodu meniť a dopĺňať, stačí že aj na stránke projektu budete mať dostupnú odovzdanú verziu. Ak zistíte napríklad, že sa vám lepšie hodí iná štruktúra, tak to jednoducho urobte (po dohode s vaším učiteľom).
 • 21.10. 2018
 • 9.10. 2018
 • 2.10. 2018
  • Pridala som odkaz na slajdy k semináru v 3. týždni..
  • Diskutujte v tíme úlohy pre jednotlivých členov - nejaké príklady sú v prezentácii.
  • V tomto čase by už mal každý tím musí používať nejaký systém na podporu manažmentu projektu, najmä manažment úloh. Zároveň si dobre premyslite aké výstupy budete pravidelne dávať do dokumentu o riadení projektu.
  • Pripomínam, že stretnutia k projektu v naplánovaných časoch sú povinné a podmienkou k získaniu zápočtu. S viac ako jednou neúčasťou budú problémy.
  • Zapojte sa do súťaže TP CUP - termín na prihlásenie je 18.10.2018. Potrebujeme naplánovať mentoring (experti z biznisu, najmä so startupovej komunity) pre tímy, ktoré budú prihlásené do TP CUPu a budú mať záujem.
 • 30.9. 2018
  • Vyberte si starostlivo nástroj pre manažment a používajte ho.
  • Vychádzajúc z rozvrhu výučby tímov a rozvrhu učiteľov sme vytvorili rozvrh tímov na zimný semester.
  • Pozrite si pokyny v súvislosti s HTML prezentáciou projektu - ako ju vytvoriť a čo má obsahovať. Treba ju vytvoriť najneskôr do konca 4. týždňa
  • Plán na nasledujúce stretnutie v utorok o 17.00 nájdete na štandardnom mieste na obvyklom mieste.
 • 21.9. 2018
 • 19.9. 2018
 • 13.9. 2018

  • Prvé spoločné stretnutie k predmetu pre oba študijné programy spoločne sa uskutoční 18.9. 2018 (utorok) o 17.00 v Aule Magna (pozrite plán na prvé dva týždne semiestra).
   Účasť všetkých študentov študijného programu Inteligentné softvérové systémy a študijného programu Internetové technológie, ktorí majú zapísaný tento predmet je povinná.
  • Máte k dispozícii témy projektov aj s menami vedúcich.
  • Pripravila som tretí posledný dotazník, ktorý je pre tímy. Je jednoduchý, obsahuje len témy, ktoré treba usporiadať (miesto dotazníka pošlem znovu mailom). Termín - najneskôr do do 18.9.2018, 16:00 (do termínu stretnutia). Vyplní jeden člen tímu za celý tím.
  • Každý tím, ktorý chce ovplyvniť, ktorá téma mu bude pridelená, musí vypracovať motivačný dokument v rozsahu max. tri strany A4
  • Motivačný dokument vypracuje aj tím, ktorý už má pridelenú tému, pričom sa bude venovať len jednej svojej téme a vytvorí podrobnejšiu špecifikáciu toho čo plánuje spraviť v rozsahu 3 strán. Môžete znovupoužiť to čo ste posielali do súťaže. Verím ale, že to posuniete ďalej, a teda neodovzdáte len kópiu dokumentu.
  • Pri vypracúvaní motivačného dokumentu sa môžete pýtať zadávateľov ľubovoľné otázky. Táto možnosť je od zverejnenia tejto informácie do konca vypracúvania motivačných dokumentov.
   Využijeme na to Askalot, v ktorom sú na to vytvorené kategórie. Odporúčam nastaviť si upozornenia na jednotlivé témy. Verím, že sa budete pýtať, môže to pomôcť pri vypracúvaní motivačného dokumentu nielen informáciami, ktoré budú dostupné všetkým, ale aj vaším záujmom a aktivitou, čo môže učiteľ pri výbere tímu pre svoju tému zohľadniť.
  • Vyplnenie dotazníka za tím v termíne (19.9.2018) a dodanie dokumentu k vášmu záujmu o témy bude základom pre pridelenie tém, ktoré uskutočníme ak všetko dobre pôjde do konca prvého týždňa semestra.
 • 9.9. 2018
  • Ďakujem všetkým za vyplnenie druhého dotazníka.
  • Urobili sme  zadelenie do tímov. Skontaktujte sa navzájom v tímoch (z AISu by ste mali zistiť maily, čítajte ich, resp. si preposielajte). Odporúčam začať čo najskoršiu socialiázciu v tímoch.
  • Vaša prvá spoločná úloha je veľmi dôležitá
   • navzájom sa v tíme skontaktujte a dohodnite si rozvrh tak, aby ste spoločné predmety mali v rovnakých časoch a mohli tak efektívne využiť čas pre riešenie tímového projektu.
  • Skúste nájsť konsenzus v zoradení tém podľa priority tímu -  témy sú dostupné aj s uvedením vedúcich.
  • Ďalšie pokyny smerujúce k výberu témy budú čoskoro.
 • 4.9. 2018
  • Ďakujem všetkým za vyplnenie prvého dotazníka, zopár z vás to ešte neurobilo, prosím vyplňte.
  • Pozorne si prečítajte  témy pre tímové projekty 2018/2019 - je ich 20 (jedna je rezervovaná pre víťazov súťaže o témy). Prosím, aby ste ich individuálne zoradili a vyjadrili vaše preferencie prvých 12 tém v druhom dotazníku (miesto dotazníka posielam všetkým mailom). Termín - najneskôr do piatka 7.9.2018 23:59.
  • Vyplnenie dotazníka v termíne (7.9.2018) bude mať vplyv na pridelenie tém v tom zmysle, že ak niekto dotazník nevyplní, môžeme to zohľadniť pri pridelení témy pre tím. Nijako nebudeme zohľadňovať preferencie pre tím, teda vyjadrite sa naozaj individuálne, nedohodujte sa v tíme... to bude až následne. Ak budú mať všetci v tíme rovnaké preferencie, tak to bude známka, že ste ignorovali moju požiadavku, lebo to jednoducho nie je možné. Teraz nám ide čisto o váš individuálny záujem.
  • Najneskôr v pondelok zverejním tímy. V pondelok budete mať tiež zverejnený rozvrh a môžete spoločne v tíme dohodnúť váš rozvrh tak, aby ste mali čo najviac priestoru pre spoločné stretnutia, teda aby ste si dali rozvrh v čo najviac rovnakých časoch vzhľadom na tím.
 • 12.8. 2018
  • DOTAZNÍK 1
   • Prosím každého, aby vyplnil dotazník (miesto dotazníka každý dostal mailom), ktorý obsahuje otázky ohľadom vašich znalostí a skúseností.
   • Ak niekto nedostal mail s odkazom na dotazník, ozvite sa mi. Ďakujem.
   • Vyplnenie dotazníka v termíne do zápisu (23.8.2018) môže mať vplyv na zostavenie tímov. Teda ak niekto dotazník nevyplní, nebudú sa uvažovať jeho preferencie tím.
  • ZOSTAVENIE TÍMOV
   • Tímy zostavujeme v dokumente, kde treba uviesť celú šesticu alebo sedmicu - odkaz som poslala mailom - v termíne do 31.8.2018, 23:59.
   • Viac ako 7 členov tímu nie je prípustné. Môže byť aj 6 členov tímu.
   • Odporúčam sa dohodnúť mimo dokumentu, na ktorý som vám poslala odkaz - sem už len potom jeden z vás napíše zoznam šiestich alebo siedmich študentov.
   • V tíme môžu byť študenti oboch študijných programov.
   • Prosím, nezapisujte sa do tímu, ak sa neplánujete zapísať na štúdium.
   • Ak sa niekto nezapíše do zoznamu, nič sa nestane, pridelím ho do niektorého tímu.
 • 3.7. 2018
  • V ak. roku 2018/19 vytvoríme tímy pre predmety Tímový projekt I a II tak, že umožníme študentom, ktorí skončili bakalárske štúdium v ak. roku 2017/18 na FIIT STU vytvoriť sedmice. Zaradenie do sedmíc nie je povinné, je to možnosť.
  • Vyhlásená súťaž o vlastnú tému pre tímový projekt pre ak. rok 2018/19.
  • Pozrite si podrobnejšiu informáciu (každý prijatý uchádzač dostal spolu s informáciou o prijatí).

to Homepage to Teaching to the Top

Home
Research
Projects
Publications
Books
SCM
Teaching
Links
Last updated:
Mária Bieliková bielik [zavináč] fiit-dot-stuba-dot-sk
Design © 2oo1 KoXo